Populatii si subpopulatii de LT

Populaţii şi subpopulaţii de LT
Preluare dupa:Imunologie FMVB

LTh (reglatoare)
Reprezintă 2/3 din totalul LT. Prin intermediul interleukinelor pe care le secretă, realizează:
-stimularea diferenţierii LB spre stadiul de plasmocit
-funcţia citotoxică şi citolitică a LT
-funcţia citotoxică a celulelor NK
-stimulează activarea macrofagelor
Este considerată placa turnantă a răspunsului imun.