Anatomia Animalelor Domestice Grila 5

Anatomia Animalelor Domestice

An 2 semestrul 2

Grila 5

Preluat dupa Anatomie – FMVB
1.    Topografia canalului parotidian în raport cu artera şi vena facială în treimea superioară a marginii rostrale a m. maseter la ecvine este: a) c.a.v., b) a.v.c., c) a.c.v., d) v.a.c., e) a.v.c.

2.    

Anatomia Animalelor Domestice Grila 4

Anatomia Animalelor Domestice

An 2 semestrul 2

Grila 4

Preluat dupa Anatomie – FMVB

1.    În structura peretelui cutiei de corn intră (din plan superficial spre profunzime): a) periopla, cherafilul, tubii cornoşi, ţesutul intertubular, b) periopla, tubii cornoşi, ţesutul intertubular şi cherafilul, c) periopla, tubii cornoşi, cherafilul şi podofilul,

Anatomia Animalelor Domestice Grila 3

Anatomia Animalelor Domestice

An 2 semestru 2

Grila 3

Preluare dupa Anatomie – FMVB
1. Topografia canalului parotidian în raport cu artera şi vena facială în treimea superioară a marginii rostrale a m. maseter la ecvine este: a) a.c.v., b) v.a.c., c) a.v.c., d) c.a.v., e) a.v.c.

2.

Anatomia Animalelor domestice Grila 1

Anatomia Animalelor domestice

An 2 semestrul 2

Grila 1
Preluare dupa Anatomie – FMVB
1.    La faţa profundă a m. maseter, imediat ventral de creasta maxilo-.facială, se evidenţiază: a) a. facială, b) v. facială, c) n. maseterin, d) a. şi v. profundă a feţei, e) v. reflexă.

2.    

Anatomia animalelor domestice Grila 14

Anatomia animalelor domestice
An 2 Semestrul 1
Grila 14
Preluare dupa Anatomie – FMVB
1. La care din următoarele specii lipseşte trunchiul bicarotic? a) ecvine, b) ovine; c) caprine; d) suine; e) carnivore.

2. În regiunea chişiţei la ecvine artera digitală proprie este plasată atât pe partea laterală cât şi pe partea medială: a) între nervii digitali anterior şi mijlociu;

Anatomia animalelor domestice Grila 7

Anatomia animalelor domestice
An 2 Semestrul 1
Grila 7

Preluaredupa Anatomie – FMVB

1. Orificiul atrioventricular stâng al cordului de pasăre beneficiază de: a) valvă bicuspidă b) valvă tricuspidă c) valvule sigmoide d) valvă simplă lamelară e) sfincter.

2. Ţesutul nodal se consideră a face parte din miocard şi se caracterizează prin conservarea proprietăţilor embrionare şi anume : a) numai excitabilitatea b) numai prin contracţie automată c) numai prin ritmicitate d) contracţie automată şi ritmică e) toate răspunsurile sunt incorecte.

Anatomia animallelor domestice Grila 6

Anatomia animalelor domestice
An 2 Semestrul 1
Grila 6

Preluare dupa Anatomie – FMVB
1. La care din următoarele specii aorta toracică are raporturi pe partea stângă cu vena azigos? a) ecvine; b) canide; c) leporide; d) suine; e) la nici una din speciile enumerate.

2. Care din următoarele vene îşi are originea în extremitatea rostrală a sinusului cavernos prin vena emisară a fisurii orbitare?

Anatomia animalelor domestice Grila 3

Anatomia animalelor domestice
An 2 Semestrul 1
Grila 3

Preluare dupa Anatomie – FMVB
1. La care din următoarele specii aorta toracică are raporturi pe partea stângă cu vena azigos? a) ecvine; b) canide; c) leporide; d) suine; e) la nici una din speciile enumerate.

2. Care din următoarele vene îşi are originea în extremitatea rostrală a sinusului cavernos prin vena emisară a fisurii orbitare?

Anatomia animalelor domestice Grila 2

Anatomia animalelor domestice
An 2 Semestrul 1
Grila 1

Preluare dupa Anatomie – FMVB
1. La care din următoarele specii aorta toracică are raporturi pe partea stângă cu vena azigos? a) ecvine; b) canide; c) leporide; d) suine; e) la nici una din speciile enumerate.

2. Care din următoarele vene îşi are originea în extremitatea rostrală a sinusului cavernos prin vena emisară a fisurii orbitare?