Tulburari in metabolismul glucidelor

Tulburari in metabolismul glucidelor

Glucidele constituie un grup de substanțe organice, care îndeplinesc roluri multiple în cadrul organismului animal:
-rol energetic, prin glucoză :
-metabolizabilă în sens energogenetic;
-stocabilă sub formă de glicogen;
-metabolizabilă în sens lipoformator (stocare sub formă lipidică);
-rol plastic, prin participarea ribozei și doxiribozei la constituirea acizilor nucleici;
-rol detoxifiant (glicuronoconjugarea hepatică).
Organismul procură glucidele, indispensabile derulării activităților curente din două surse:
-hrana, care furnizează:
-glucoză;
-glicogen, din surse furajere de origine animală (glicogen hepatic și muscular) care sub acțiunea amilazei pancreatice, furnizează glucoză;
-amidon, din surse furaje de origine vegetală (semințe de cereale, cartofi etc.), care sub acțiunea amilazelor salivară și pancreatică, furnizează glucoză;
-în cazul particular al rumegătoarelor, celuloză ;
-zaharoză, diglucid care, sub acțiunea zaharazei intestinale, furnizează glucoză și fructoză;
-lactoză, diglucid care, sub acțiunea lactazei intestinale, furnizează glucoză și galactoză;
-maltoză, diglucid care, sub acțiunea maltazei intestinale, furnizează glucoză;
-ADN și ARN care, sub acțiunea nucleazelor nucleotidazelor și nucleosidazelor, furnizează pentoze (riboză și deoxiriboză);
-metabolismele protidic și lipidic, care pornind de la aminoacizi glucoformatori, acid acetic, acid propionic, glicerol, lactat sau piruvat, prin neoglucogeneză hepatică, furnizează la nevoie, cantități apreciabile de glucoză.
Digestia, absorbția și metabolismul glucidelor se derulează prin implicarea următorilor factori:
-enzimatici, precum: amilaza, zaharaza, maltaza și lactaza, implicate în procesele de digestie a glucidelor din rație;
-vitaminici, precum vitaminele hidrosolubile din complexul B, care se implică în metabolismul intermediar al glucidelor;
-hormonali, implicați în reglarea nivelului glicemiei , precum:
-insulina, care induce hipoglicemie;
-glucagonul, catecolaminele, hormonii tiroidieni iodați (tiroxina), hormonii glucocorticoizi, hormonii sexuali (androgeni și estrogeni, care induc hiperglicemie;
-nervoși, precum hipotalamusul, care prin funcția sa de modulare a tonusului vegetativ, se implică în reglarea glicemiei;
-genetici, constituiți de genele implicate în codificarea enzimelor implicate în digestia glucidelor.
În consecință, orice disfuncție în derularea acțiunilor specifice factorilor enumerați mai sus, are darul de a induce tulburări ale metabolismului glucidelor.
Tulburările metabolismului glucidelor se manifestă sub forma a două sindroame:
-hiperglicemia;
-hipoglicemia.