Torsiunea Uterina Lp. 3

Torsiunea Uterina
An 4 Semestrul 2
Lp.3
Preluare dupa:Obstetrica – Ginecologie FMVB

Torsiunea Uterina reprezintă rasucirea uterului gestant în jurul axului său logitudinal
-este cea mai frecventă cauză a distociilor de origine maternală la vacă
CAUZE:
1)Factori favorizanţi
-la rumegătoare – conformaţia anatomică a coarnelor uterine şi modul de inserţie a ligamentelor largi,rezultatul fiind, extremitatea anterioară a cornului uterin este liberă
-la R.m. T.U. este mai rară deoarece gestaţia gemelară este destul de frecventă rezulta un echilibru între coarnele uterine
2)Factori determinanţi
-traumatisme
-administrarea de furaje îngheţate = hipoxie fetală = mişcări bruşte ale fătului
-vacă – modul de adoptare a decubitului

T.U. apare de obicei cu puţin timp înainte de fătare

DIAGNOSTIC:
-semne clinice: apatie, senzaţie de colică, apetit capricios
-în torsiunea > 180 grade = după 2-3 zile S.C. dispar, influxul nervos diminuă = apar degenerări ale peretelui uterin la locul torsiunii = risc de ruptură uterină = exitus

T.U. POSTCERVICALĂ:

-la EVM: se constată prezenţa faldurilor helicoidale la nivelul vaginului orientate în sensul torsiunii
-labia vulvară de pe partea opusă sensului torsiunii este înfundată
-în T.U. de grad mic se poate aborda cervixul care poate fi întredeschis
-ETR – se poate decela locul torsiunii + ligamentele largi sunt foarte întinse (uneori deşirate)

T.U. ANTEROCERVICALĂ:

-frecvent cervixul este închis
-diagnosticul se pune pe baza ETR = se poate decela locul torsiunii + ligamentele largi sunt foarte întinse (uneori deşirate)
Pentru diagnosticul T.U. se urmăresc următoarele elemente:
-locul torsiunii (antero/postero cervicală)
-gradul torsiunii
-sensul torsiunii
-vechimea torsiunii

TRATAMENT:
-depinde de vechimea şi gradul torsiunii
-detorsionarea se poate realiza prin medode:
I.nesângeroase: directe şi indirecte
II.sângeroase: detorsionarea după laparatomie sau histerotomie
I.Metode nesângeroase
-se aplică în torsiunile recente şi de grad mic (< 90 grade, maxim 180 grade)
1.Metode directe – acţionează asupra fătului
-se aplică în T.U. < 90 grade, când putem aborda o extremitate a corpului fetal -femela se aşează pe un plan înclinat postero-anterior + anestezie epidurală joasă -obstetricianul întroduce mâna, de pe partea torsiunii (regula mâinii), în cavitatea uterină şi fixează o extremitate a corpului fetal (spata sau punctul fesei) cu degetul mare dispus spre interior -se execută detorsionarea în sensul opus T.U. -în plus avem nevoie de 2 ajutoare: -1 -se va poziţiona cu regiunea lombară sub abdomenul femelei, pe partea câtre care este torsionat uterul -2 va presa cu coatele în golul flancului de pe partea opusă torsiunii -există 2 indicii că s-a produs detorsionarea: se elimină brusc o cantitate mare de lichide perifetale şi dispar faldurile vaginale; în torsiunea anterocervicală se deschide cervixul 2.Metode indirecte: acţionează asupra femelei a)Metoda rostogolirii -se aplică în torsiuni de grad mic cu accesibilitatea abordării fătului -femela se aşează în decubit latral, pe partea torsiunii, pe un plan înclinat postero-anterior; se leagă cele 4 picioare în mănunchi iar un ajutor va fixa capul -anestezie epidurala joasa -obstetricianul adoptă poziţia culcat în prelungirea femelei imobilizând o regiune fetală (spată/fesă) -la comanda obstetricianului începe rotaţia femelei spre partea torsiunii b)Metoda crescătorilor francezi (Benesch) – se aplică când fătul nu este abordabil -principiul metodei este asemănător cu cel al rostogolirii dar uterul este menţinut în poziţie fixă din exterior cu ajutorul unei scânduri de 3-4 m lungime, 45 cm lăţime şi 5 cm grosime peste care se ajează o persoană de ~ 50 kg -femela este aşezată în decubit lateral pe partea torsiunii -scândura se fixează cu un capăt pe sol şi cu celălalt pe flancul femelei, are rolul de a menţine uterul poziţia respectivă -femela va fi rotită în sensul torsiunii II.Metode sângeroase a)Detorsionarea după laparatomie -se realizează când torsiunea apare cu mult timp înaintea parturiţiei -după laparatomie se prinde o extremitate fetală prin traversul peretelui uterin şi se detorsionează -frecvent apare avortul (stres etc.) b)Histerotomia -laparatomie = histerotomie = extragerea fătului = sutura uterului = detorsionare -obligatoriu se va palpa locul torsiunii pentru a ne asigura că detorsionarea este totală -un ajutor face EVM – pentru verificarea detorsionării -frecevent, datorită involuţiei uterine rapide uterul se detorsionează singur

TULBURĂRI DE DINAMICĂ UTERINĂ

-Hipokinezia uterină

-Hiperkinezia uterină

I.Hipokinezia uterina – reducerea forţelor de contracţie uterină (uneori chiar atonie uterină) CAUZE: Factori favorizanţi: -producţiile mari de lapte (spolierea organismului de Ca) -alimentaţia carenţată/subalimentaţia -lipsa de mişcare – întâlnită frecvent la scroafă -fătări gemelare -femele care au fătat de mai multe ori -disfuncţii hormonale (reducerea capacităţii de fixare a ocitocinei; reducerea sensibilităţii miometrului la acţiunea ocitocinei) Secundar – unor distocii, neremediate la timp si obosirea miometrului CLINIC: -femela este pregătită pentru parturiţie -contracţiile uterine sunt reduse ca intensitate şi apar la intervale mari de timp -fătarea întârzie -EVM – cervixul este întredeschis + uneori se pot aborda extremităţile fetale

TRATAMENT: -administrarea substanţelor ocitocice doar când: -fătul este în prezentare şi poziţie eutocică
-devoltarea produsului de concepţie este în limite normale
-bazinul este normal conformat + cervixul este deschis
-înainte de administrarea ocitocinei (~ 30-1 h), se administrează săruri de Ca pentru modelarea contracţiilor uterine şi împiedicarea spasmului uterin
Doze ocitocină:
-vacă – 50-80 U.I. IM; 30-50 U.I. epidural
-iapă – 30-50 U.I. IM; 15-30 U.I. epidural
-scroafă – 15-30 U.I. SC/IM; epidural este greu de administrat
-oaie, capră – 10-15 U.I. SC/IM
-căţea – 1-10 U.I. SC/IM
-pisică – 0,5-2 U.I. SC/IM
La animalele mari se preferă administrarea epidurala datorită acţiunii rapide şi mai îndelungate.
Alte preparate: metil ergometril maleat (poate detemina apariţia spasmului uterin)
La speciile care fată mai mulţi produşi de concepţie, ocitocina se administrează numai după ce femela a eliminat cel puţin un produs de concepţie
Este posibil ca după administrarea ocitocinei să se elimine un produs de concepţie iar următorul de să se blocheze datorită spasmului uterin.
La căţea – se administrează în perfuzie lentă (10-12 picături/minut) un amestec ce conţine: 500 ml glucoză 5%, 10 ml gluconolactat de Ca 10%, 10 U.I. ocitocină.
La animalele mari terapia cu ocitocină de obicei nu dă rezultate de aceea se recurge la extragerea manuala a produsului de conceptie.
La animalele mijlocii şi mici dacă nu se obţin rezultate în urma terapiei medicamentoase se recurge la cezariana.

II.Hiperkinezia uterina – exagerarea forţelor de contracţie uterină care uneori poate ajunge la tetanie uterină.
CAUZE:
-distocii prin obstacole care împiedică expulzarea produsului de concepţie =spină iritativă locală = arc reflex = eliberare de ocitocină în exces = contracţii din ce în ce mai puternice
-lichidele perifetale se elimină = uterul se mulează pe produsul de concepţie = o nouă iritaţie = apariţia tetaniei uterine
-produsul de conceptie nu poate fi expulzat, mularea uterului menţine produsul de cocepţie ca într-o menghină
TRATAMENT:
-calmarea femelei : anestezie epidurală joasă + la iapă tranchilizare sau chiar anestezie generală cu cloralhidrat
-miorelaxante (tocolitice) – reduc contracţiile, dar cresc tonusul uterin (săruri de izoxuprin, Hanegif, Monzal)
-plimbarea femelei + săculeţi cu sare caldă în regiunea lombară
La iapă – chingă în regiunea toracică (acţionează neuroreflex) + plimbarea femelei
-după calmarea femelei se introduc în uter lichide pentru îndepăratrea produsului de concepţie de pereţii uterului
-lichidele: mucilagiu de in, apă saponată, Embriosol = 10-20 l la A.M.
-se remediază distocia şi se extrage produsul de concepţie
by Georgiana Mecu