Rinotraheita Infectioasa ( sindromul infectios al capului umflat)

Rinotraheita Infectioasa (RTI, TRT)
Simdromul infecţios al capului umflat (SET, SHS)
Preluare dupa Boli Infectioase – FMVB
An 5 Semestrul 1

Boală inf., virală, rinotraheită acută la curcă/ tumefierea capului la găină, ambele sindroame la bibilică, expresia clinică potenţată de inf.cu E.coli
Economic: mortalitate variabilă, moderată, scăderea performanţelor
ETIOLOGIE
– RTIV = SIGTV:
– Pneumovirus Є Paramyxoviridae
– HA / NH
– polimorf
– 7 polipeptide structurale, din care 2 glicozilate, 23 polipeptide nestructurale
– cultivă pe EG (inoc. vitelină), FEG pasaje oarbe
– ECP celute rotunjite, f. mari, detaşate; sinciţii; incluzii citoplasmice acidofile
– Virus G şi virus C: reacţii încrucişate bidirecţional prin SN
– Virus G tulb. resp. la găină şi curcă
– Virus C tulb. resp. numai la curcă
EPIDEMIOLOGIE
– Africa de Sud prima semnalare / 1980 Franţa, Anglia
– Receptivitate:
– curci/ găini/ bibilici,
– fazanul experim.,
– NU palmipede şi porumbel,
– rasele de carne, reproducători la debutul pontei.
– Transmitere:
– orizontală cohabitare,
– aerogen: poarta de intrare mucoasele respiratorii, nazal, ocular,
– oral: apa de băut contaminată.
– Morbiditate variabilă, mortalitate 0,5%10%.
– Dinamica enzootică
Cadere a ouatului
PATOGENEZA:
– 23 zile incubaţie
– X în epiteliul ciliat traheal ciliostază → reacţie inflamatorie şi imunologică → distrugere cili şi epiteliu → eliberare virus + porţi de intrare floră bacteriană.
RESTRUCTURĂRI IMUNOBIOLOGICE:
– ac.SN, IFI, ELISA 7zile după debutul clinic
– ac. persistă 9 săpt (inf.experim), persisentă mai mare în efective convenţionale
– ac. vitelini dispar după 2 săptămâni
– ac. circulanţi = ac. protectori
TABLOUL CLINIC
– Broiler de curcă (v 23 săpt):
– tuse, jetaj lacrimonazal, lăcrimare 710 zile (100% morbiditate)
– vindecare sau +complicaţii bacteriene mortalitate 30%, întârziere în creştere
– bibilica ~ “corizei infecţioase”
– Curci adulte reproducție: benignă clinic
– tuse, jetaj, cca. 5 zile (15 30%)
– scădere ouat cu 15% la 2 zile după debutul clinic, remitere completă după 10 12 zile
– durata 23 săptămâni.
– Găină, bibilică:
raluri, jetaj oculonazal discret, urmate de umflarea capului: pleoape, periocular, sinusuri, mandibulă/ceafa;
– somnolenţă, deshidratare, pierderi echilibru, torticolis.