Parazitologie si Boli Parazitare Tematica examen

Parazitologie si Boli Parazitare
An 4 semestrul 2 (iunie – iulie 2010)
Tematica examen

1.    Caracterizarea generală a nematodelor: morfologie, biologie, sistematică
2.    Dictiocauloza
3.    Protostrongilidoze
4.    Metastrongilidoza
5.    Strongilidoze cardio-respiratorii la carnivore
6.    Strongilidoze respiratorii la păsări
7.    Strongilidoze gastrointestinale ale rumegătoarelor: etiologie, epidemiologie
8.    Strongilidoze gastrointestinale ale rumegătoarelor: patogeneză, tablou morfo-clinic, diagnostic, combatere
9.    Strongilidozele cabalinelor
10.   Strongilidozele digestive ale carnivorelor
11.   Strongiloidoze
12.   Ascarididoze: etiologie și epidemiologie
13.   Ascarididoze: patogeneză, tablou morfo-clinic, diagnostic, combatere
14.   Oxiuridoze
15.   Telazioza
16.   Habronemoze
17.   Dirofilarioza
18.   Tricocefaloza
19.   Trichineloza
20.   Acantocefaloza suinelor
21.   Caractere generale ale artropodelor: morfologie, biologie, sistematică
22.   Linguatuloza
23.   Râile la mamifere
24.   Râile păsărilor
25.   Demodicoza
26.   Parazitismul cu căpușe ixodide
27.   Parazitismul cu căpușe de adăpost
28.   Varooza
29.   Estroza
30.   Hipodermoza
31.   Gasterofiloza
32.   Parazitismul permanent cu insecte
33.   Parazitismul temporar cu insecte
34.   Dermatita de hipersensibilizare la înțepăturile de pureci
35.   Tricofiția
36.   Microsporoza