Moartea Subita la Animalele de Ferma si Companie

Moartea Subita la Animalele de Ferma si Companie
An 6 Semestrul 1
Medicina Legala

Definitie:
Moarte care apare într-un interval de 12-24 ore, fără semne clinice de boală.
ATENŢIE!
Chiar dacă există o simptomatologie, de multe ori ea este omisă în mod intenţionat de către îngrijitor, proprietar etc.

CE TREBUIE SĂ ŞTIU?
Condiţii climatice
Sosiri noi de animale în efectiv
Locul de unde provin animalele nou sosite
Mişcări/mutări recente de animale Vârsta animalelor
Dieta animalelor, schimbări recente în dietă, provenienţa furajelor
Acţiuni tendenţioase, neglijenţe anterioare
Sursa de apă
Prezenţa gunoaielor, a gropilor de gunoi în vecinătatea sau pe păşune/grajd/padoc
Schimbări recente în managementul animalelor
Probleme juridice asigurări de animale
Locul în care au fost găsite cadavrele
Moartea Subita la Cabaline
Rupturi de organe
Ficat gras
Friabilitate excesivă, ruptură hepatică şi hemoperitoneu
Ruptura gastrică
Favorizată de dilataţia gastrică şi obstrucţia intestinală
Zona de ruptură localizată în special pe marea curbură
Secvenţa ruperii – musculoasă – seroasă – mucoasă
Arterite Verminoase
Strongillus vugaris
• Rupturi arteriale (trunchi mezenteric cranial) cu formare hematoame mezenterice de diferite dimensiuni
• Hemoperitoneu
• Infarcte hemoragice intestinale

RUPTURI VASCULARE
Ruptura aortei, ruptură distală faţă de valvulele orificiului aortic sau ruptura inelului aortic – hemopericard
Ruptura arterelor uterine – la iepele gestante sau imediat după fătare, hematoame masive ale ligamentelor largi
FRACTURI
Fractura de bază de craniu (sfenoid) – în cazul căderilor pe spate cu lovirea capului, se poate asocia cu ruptura hepatică (traumatică)
MODIFICĂRI TOPOGRAFICE INTESTINALE
Volvulus
Ştrangulari intestinale (tumori pediculate – lipomul pediculat, hernii ştrangulate)
Flexiune/torsiune de cecum, deplasare colon
Leziuni de stază, infarct hemoragic şi gangrenă umedă (+/-)
PLĂGI PRIN ÎMPUŞCARE
Situaţii în care orificiul de intrare al plăgii nu apare evident, pierderea de sânge este nesemnificativă. Sunt plăgi produse de armele de calibru mic (fatale atunci când afectează craniul).
ELECTROCUTARE
Pe păşuni (fulguraţie) sau în incinte prin căderea cablurilor electrice neizolate.
LEZIUNI CARDIACE
Cicatrice miocardice cu prinderea diferitelor componente ale sistemului excitoconductor – responsabile de producerea de aritmii, moarte subită mai ales pe timpul efortului (caii de sport).
BACTERII
Clostridium botulini – contaminarea fânului prin prezenţa unor carcase de animale infectate în descompunere (cadavre de rozătoare şi carnivore domestice care conţin toxină botulinică sau spori).
E. coli – colisepticemie
INTOXICAŢII
Formele acute, cu doze mari de toxic, tablou lezional discret sau absent (dereglări metabolice grave).
Intoxicaţii cu gaze toxice (animale ţinute în grajduri închise).
Intoxicaţii cu metale grele (arsenic, plumb).
Intoxicaţii cu organofosforice/carbamaţi, organoclorurate,
Intoxicaţii cu avicide
DIVERSE
Atac animale sălbatice (lupi, urşi) – plăgi caracteristice tipului de atac al speciei de prădător.
Muşcături (insecte, şerpi) – şoc anafilactic şi leziuni specifice fiecăriu tip de muşcătură.
Alergii medicamentoase – penicilină.

Moartea Subita la Rumegatoare

TRAUMATISME:
Rupturi arteriale, de organe
Atac carnivore sălbatice
Fracturi, dislocări articulare (bătăi între berbeci)
MOARTE PRIN SUFOCARE-ASFIXIE:
Timpanism acut
Spânzurare – ştrangulare
Acţiuni tendenţioase
Înec (asociere cu timpanism acut)
LEZIUNI CARDIACE:
Boala muşchilor albi (miodistrofia nutriţională)
Intoxicaţia cu produşi pe bază de seleniu
Leziuni inflamatorii cardiace (pericardite, miocardite, endocardite)
Reticulopericardită traumatică
Anomalii
BACTERII:
Bacillus anthracis
Clostridium botulini
Clostridium spp.
E. coli
TULBURĂRI METABOLICE:
Toxiemia de gestaţie (cetonemie)
Acidoza ruminală (indigestia prin supraîncărcare)
Carenţa în cupru, magneziu (tetania de iarbă – animale la îngrăşare), carenţa în calciu (paraplegia postpartum – vaci de lapte)
INTOXICAŢII:
Metale: arsenic, plumb, mercur
Gaze toxice
Insecticide, pesticide
Plante/micotoxine: iarba de Sudan (hipoxie/anoxie), brânduşa de toamnă (cardiotoxicitate), aflatoxine (hepatotoxicitate), cucuta şi fusariotoxina (neurotoxicitate)
DIVERSE
Alergii medicamentoase, şoc anafilactic produs de muşcăturile de insecte, în urma descompunerii paraziţilor interni, spargere de chisturi hidatice.
Injectare de produse biologice contaminate cu endotoxine (mai ales cele injectate intravenos).
Moarte prin deshidratare/însetare (mai ales animalele aduse pe păşuni noi, acestea nu cunosc poziţia noii surse de apă).
Moartea subită a animalelor la îngrăşare – moartea intervine în medie la aprox. 4 ore de la furajarea de dimineaţă; edem şi hemoragie a traheei dorsale, ocluzie traheală, ruptură de trahee; cauze nedeterminate.

Moartea Subita la Carnivore

Traumatisme:
Accidente de circulaţie (rupturi de organe, fracturi, leziuni care denotă producerea morţii prin şoc hemoragic/traumatic)
Căderi de la mare înălţime (rupturi de organe, fracturi, leziuni care denotă producerea morţii prin şoc hemoragic/traumatic)
Leziuni atribuite acţiunilor tendenţioase (vezi curs abuz fizic)
Atac carnivore domestice sau sălbatice
Plăgi prin împuşcare
MOARTE PRIN ASFIXIE:
Abuz fizic +/- (sugrumare, spânzurare, ştrangulare)
Inec (imersie, corpuri străine în căile respiratorii)
Hernia transdiafragmatică (rupturi grave cu antrenarea viscerelor în cavitatea toracică)
MOARTE PRIN ELECTROCUTARE:
Rar prin fulguraţie, frecvent prin roaderea cablurilor electrice
BOLI CARDIOVASCULARE:
Anomalii
Cardiomiopatiile congenitale şi dobândite
Inflamaţii (pericardite, miocardite, endocardite)
Dirofilarioza
BACTERII ŞI VIRUSURI:
Clostridium spp.
Virusul parvovirozei canine
INTOXICAŢII:
Gaze toxice
Derivaţi cumarinici +/-
Intoxicaţia cu ANTU +/-
Intoxicaţia cu bobiţe de vâsc
DIVERSE:
Reacţii alergice, şoc anafilactic (medicamente, muşcături insecte, şerpi veninoşi)
Anemie (cu etiologie carenţială)