Microbiologie Grila 37

Grile pentru Examenul de Microbiologie
Anul 2
Grila 37

1. Alegeţi expresiile adevǎrate privind ciupercile microscopice:
a) sunt organisme unicelulare şi pluricelulare;
b) sunt organisme facultativ pluricelulare;
c) toate sunt organisme unicelulare;
d) toate sunt organisme pluricelulare.

2. Ciupercile microscopice care au miceliul format din hife specializate pentru îndeplinirea anumitor funcţiii constituie grupa ciupercilor:
a) holocarpice;
b) eucarpice;
c) multicarpice;
d) monocarpice.

3. Selectaţi tipurile de spori asexuaţi endogeni:
a) sporangiosporii, conidiosporii, ascosporii, bazidiosporii;
b) sporangiosporii, conidiosporii, macroconidia;
c) blastosporii, aleurisporii, ascosporii, bazidiosporii;
d) sporangiosporii, conidiosporii, ascosporii, artrosporii.

4. Multiplicarea prin strangulare este caracteristicǎ bacteriilor care se aflǎ în fazǎ:
a) S;
b) R;
c) M;
d) toate afirmaţiile sunt false.

5. Formele vegetative ale bacteriilor îşi pierd viabilitatea între:
a) 60˚C – 70˚C;
b) 70˚C – 90˚C;
c) 45˚C – 70˚C;
d) 90˚C – 100˚C.

6. Bacteriile psicrophile se multiplicǎ la valori de temperaturǎ:
a) scǎzute;
b) moderate;
c) crescute;
d) toate afirmaţiile sunt false.

7. Bacteriile termofile se multiplicǎ la valori de temperaturǎ cuprinse între:
a) 10˚C – 50˚C;
b) 45˚C – 80˚C;
c) 60˚C – 80˚C;
d) 25˚C – 45˚C.

8. Bacteriile capnofile necesitǎ în atmosfera de incubare:
a) absenţa oxigenului atmosferic;
b) prezenţa oxigenului atmosferic;
c) prezenţa de 5-10% bioxid de carbon;
d) prezenţǎ unui gaz inert.

9. Bacteriile care se pot dezvolta la presiune osmoticǎ mare se numesc:
a) osmofobe;
b) osmofile;
c) osmotolerante;
d) facultativ osmofobe.
10. Bacteriile care se multiplicǎ la presiune hidrostaticǎ foarte mare se numesc:
a) barodure;
b) stenobare;
c) euribare;
d) barofobe.

11. Alegeţi expresiile potrivite pentru variaţiile fenotipice:
a) se transmit ereditar;
b) nu se transmit ereditar;
c) implicǎ modificǎri ale genomului;
d) nu implicǎ modificǎri ale genomului.

12. La microorganisme, variaţiile genotipice se pot produce prin:
a) mutaţie;
b) recombinare geneticǎ;
c) tranziţie;
d) transversie.

13. Mutaţiile se produc prin urmǎtoarele mecanisme moleculare:
a) transformare, conjugare, transducţie;
b) sexducţie;
c) substituţie, tranziţie, transversie, deleţie, inserţie, inversie;
d) substuţie, tranziţie, sexducţie, transformare.

14. În cursul recombinǎrii genetice, în celula bacterianǎ gazdǎ, materialul genetic strǎin poate suferi unul din urmǎtoarele procese:
a) restricţie;
b) deleţie;
c) modificare;
d) amplificare.

15. Recombinarea situs specificǎ se realizaezǎ prin:
a) translocare (transpoziţie);
b) conjugare;
c) transformare;
d) transducţie.

16. În procesul de transformare, transferul materialului genetic se realizeazǎ prin:
a) intermediul unui bacteriofag;
b) intermediul unui pil sexual;
c) intermediul unei plasmide F;
d) toate afirmaţiile sunt false.

17. Transferul de material genetic de la o celulǎ F’ la o celulǎ F— se numeşte:
a) sexducţie;
b) recombinare geneticǎ de înaltǎ frecvenţǎ;
c) transpoziţie;
d) transducţie specializatǎ.

18. Factorul F, dupǎ extragere din celula în care se gǎseşte, :
a) îşi pǎstreazǎ capacitatea de a transforma celulele F— în celule F+;
b) îşi pierde capacitatea de a transforma celulele F— în celule F+;
c) îşi mǎreşte capacitatea de a transforma celulele F— în celule F+;
d) îşi micşoreazǎ, dar nu îşi pierde, capacitatea de a transforma celulele F— în celule F+.

19. În celula donatoare, conjugonii (repliconii) sunt întotdeauna asociaţi:
a) materialului nuclear;
b) ribozomilor;
c) unui mezozom;
d) ADN-ului celular.

20. Elementele transpozabile sunt reprezentate de mici segmente de:
a) ADN;
b) ARN ribozomal;
c) ARN mesager;
d) ARN solubil.

21. Corynebacterium ovis determină:
a) abcese şi limfadenită cervicală la porc şi viţel;
b) infecţii genitourinare la oi şi capre;
c) limadenită cazeoasă la oi şi limfangită ulceroasă la cal;
d) polinefrită şi cistită la bovine.

22. Rhodococcus equi prezintă următoarele caractere:
a) produce catalază şi este hemolitic;
b) nu produce catalază, reduce nitraţii în nitriţi;
c) este nesporogen;
d) este capsulogen.

23. Corynebacterium renale prezintă următoarele caractere culturale:
a) colonii mici, opace, uscate, alb cenuşii sau crem;
b) colonii mari, opace, uscate, alb cenuşii sau crem;
c) colonii mici, transparente, umede, alb cenuşii sau crem;
d) colonii mari, transparente, umede, alb cenuşii sau crem.

24. Alegeţi variantele adevărate privind C. bovis:
a) este bacterie comensală a mucoasei galactofore la vacă;
b) fermentează maltoza, dextroza şi galactoza;
c) formează colonii mici, punctiforme de tip R;
d) produce mamite şi endometrite la vacă.

25. Arcanobacter pyogenes elaborează următoarele tipuri de specii moleculare cu rol în patogenitate:
a) exotoxine cu activitate hemoliticǎ;
b) neuraminidaze;
c) endotoxine;
d) bacteriocine.

26. Actinomyces bovis prezintă următoarele proprietǎţi biochimice:
a) Indol negativ;
b) H2S negativ;
c) nehemolitic;
d) gelatinolitic.

27. E. rhusiopathiae prezintă următoarele proprietăţi biochimice:
a) nu produce catalază, produce hidrogen sulfurat, nu produce indol;
b) este nehemolitic;
c) produce catalază şi hidrogen sulfurat, nu produce indol;
d) este hemolitic.