Microbiologie Grila 35

Grile pentru Examenul de Microbiologie
Anul 2
Grila 35

1.Componentele chimice majore ale peretelui celular al bacteriilor Gram pozitive sunt:
a) acizii teichoici şi teicuronici;
b) mureina (peptidoglicanul);
c) acidul N- acetil muramic;
d) N-acetilglucozamina.

2.Care din următoarele specii bacteriene pot sintetiza microcapsulă:
a) Bacillus anthracis;
b) Streptococcus pneumoniae;
c) Pasteurella multocida;
d) Actinobacillus pleuropneumoniae.
3.La care din următoarele specii bacteriene capsula este de natură polipeptidică:
a) Bacillus anthracis;
b) Pseudomonas aeruginosa;
c) Klebsiella pneumoniae;
d) Leuconostoc mesenteroides.
4.Virusurile din familiile Papovaviridae, Adenoviridae şi Herpesviridae se replică în:
a) citoplasma celulei gazdă;
b) în nucleul celulei gazdă;
c) atât în citoplasmă cât şi în nucleul celulei gazdă;
d) toate răspunsurile sunt adevărate.
5.Alegeţi expresiile adevărate privind plasmidele la bacterii:
a) sunt structuri autonome;
b) sunt structuri integrate în cromozom;
c) sunt constituite din ADN dublucatenar;
d) sunt constituite din ADN monocatenar.
6. În funcţie de poziţia pe care o ocupă mezozomii se clasifică:
a) Perimembranari, septali, ecuatoriali;
b) Parietali, perinucleari, septali;
c) Centrali, periferici, ecuatoriali;
d) Perimembranari, perinucleari, parietali.
7. Mezozomii se evidenţiază mai uşor, sunt în număr mai mare şi mai voluminoşi la:
a) Bacteriile Gram labile;
b) Bacteriile Gram negative;
c) Bacteriile Gram pozitive;
d) Atât la bacteriile Gram pozitive cât şi la cele Gram negative.
8. Peretele celular al bacteriilor are rol de:
a) Filtru biologic selectiv;
b) Filtru mecanic;
c) Sită moleculară;
d) Nici un răspuns nu este corect.
9. Din punct de vedere al capacităţii de a sintetiza capsula bacteriile se clasifică:
a) Capsulogene şi acapsulogene;
b) Capsulate şi necapsulate;
c) Capsulogene şi acapsulate;
d) Capsulate şi acapsulogene.
10. Peretele celular al bacteriilor Gram pozitive este constituit dintr-un:
a) Heteropolimer denumit peptidoglican şi un tetrapeptid;
b) Heteropolimer denumit peptidoglican şi o parte glicanică;
c) Dintr-un polizaharid şi acizi teichoici;
d) Nici un răspuns nu este corect.
11. Glicocalixul se întâlneşte :
a) La bacteriile care trăiesc în sol;
b) La bacteriile care trăiesc în ape;
c) La bacteriile cultivate pe medii de cultură;
d) La bacteriile care trăiesc în medii naturale.
12.In natura bacteriile se gasesc:
a. numai sub forma de spori;
b. numai sub forma de celule vegetative;
c. unele numai sub forma de celule vegetativ, altele alternativ, cand sub forma de spori, cand sub forma de celule vegetative;
d. numai sub forma de rezistenta.
13.La bacteriile din genul Bacillus, sporii pot avea pozitie:
a. centrala;
b. subterminala;
c. laterala;
d. terminala.
14Alegeti expresia potrivita:
a. micoplasmele nu au perete celular;
b. micoplasmele nu au membrana citoplasmatica;
c. micoplasmele sunt protoplasti naturali;
d. micoplasmele nu au o forma constanta.
15.Leptospirele au forma de:
a. spiril;
b. spirochet;
c. vibrion;
d. raspunsurile a. si c. sunt corecte.
16.Cele mai importante bacterii de dimensiuni mici sunt:
a. micoplasmele, rickettsiile, Pasteurella, Brucella, Clostridium perfringens;
b. Bacillus anthracis, Clostridium septicum, Brucella, Pasteurella;
c. Micoplasmele, rickettsiile, Pasteurella, Brucella;
d. E. coli, Pasteurella, Brucella, micoplasmele.
17.Componentele obligatorii ale invelisului unei celule vegetative bacteriene sunt:
a. peretele celular;
b. membrana citoplasmatica;
c. capsula;
d. glicocalixul.
18.In urma colorarii prin metoda Gram, bacteriile se coloreaza:
a. unele in rosu, altele in albastru;
b. unele in violet, altele in albastru;
c. unele in rosu, altele in violet;
d. unele in albastru, altele in negru.
19.Mezozomii sunt structuri care deriva din:
a. membrana citoplasmatica;
b. peretele celular;
c. capsula;
d. glicocalix.

20.Proteinele prezente in membrana citoplasmatica a bacteriilor pot fi:
a. numai intrinseci si transmembranare;
b. numai extrinseci si transmembranare;
c. extrinseci, intrinseci si transmembranare;
d. parietale, perimembranare si transmembranare.
21. În testul de hidroliză a amidonului, ca soluţie revelatoare se utilizează:
a. Sol. de fuxină diluată;
b. Sol. Lügol;
c. Sol. Ehrich-Kovacs;
d. Acetat de plumb.
22. Pentru evidenţierea metabolizării aminoacizilor care conţin sulf (cistină, cisteină etc.) din mediul de cultură se aplică testul:
a. Hidrogenului sulfurat;
b. Indolului;
c. Lecitinazei;
d. CAMP.
23. Testul de hidroliză a ureei se încadrează în categoria de reacţii biochimice:
a. Complexe;
b. De evidenţierea a proprietăţilor glucidolitice;
c. De evidenţiere a enzimelor active faţă de substanţele ce conţin azot în moleculă;
d. De evidenţiere a enzimelor oxidante şi reducătoare.
24. În timpul operaţiei de însămânţare , încălzirea la roşu a ansei de însămânţare este:
a. Obligatorie, înainte de însămânţare;
b. Obligatorie, după însămânţare;
c. Obligatorie, înainte şi după însămânţare;
d. Obligatorie, înainte de însămânţare, facultativă după însămânţare.
25. Selectaţi ingredientele (utilizate la prepararea mediilor de cultură), rezultate prin hidroliză acidă:
a. Hidolizat de cazeină;
b. Peptonă;
c. Apă,
d. NaCl.
26. Selectaţi o metodă de colorare simplă:
a. Gram;
b. Verde de malachit;
c. Albastru de metilen;
d. Ziehl-Neelsen.
27. Embrionii destinaţi inoculării materialului viral în cavitatea vitelină se recomandă să aibă vârsta de :
a.5-6 zile; b.1-2 zile; c. 10-11 zile; d. 18 zile.
28. Testul de reducere a albastrului de metilen se interpretează pozitiv atunci când decolorarea culturii are loc în decurs de :
a. 1-3 ore;
b. 10-12 ore;
c. 24 ore;
d. până la maximum 7 zile.
29. Selectaţi procedeul utilizat pentru sterilizarea spaţiilor:
a. Flambarea;
b. Autoclavarea;
c. Fierberea;
d. Cu radiaţii UV:
30. Timpul de colorare cu violetul de genţiana în coloraţia Gram este de:
a. 1 minut;
b. 1-3 minute;
c. 3-5 minute;
d. Câteva secunde.
31. Care din următoarele medii de cultură permit evidenţierea producerii de indol:
a. TSI;
b. MIU;
c. Simmons;
d. Chapman.
32. Pentru evidenţierea utilizării citratului de sodiu ca unică sursă de carbon se utilizează mediul:
a. Mac Conkey;
b. Christensen;
c. Chapman;
d. Simmons.
33. Identificaţi afirmaţiile false privind agarul din compoziţia mediilor de cultură solide sau semisolide:
a. Este rezistent la acţiunea enzimelor bacteriene;
b. Reprezintă sursa nutritivă pentru bacterii;
c. Se solidifică la 65°C;
d. Se obţine din corpul unor alge marine.
34. Acetatul de plumb se utilizează pentru evidenţierea producerii de:
a. Indol;
b. Hemolizine;
c. Hidrogen sulfurat;
d. Urează.
35. Probele destinate examenului microbiologic, recoltate şi ambalate corespunzător, se expediază la laborator împreună cu un document oficial, întocmit şi semnat de medicul veterinar, numit:
a. Buletin de analiză;
b. Certificat sanitar-veterinar;
c. Certificat de transport;
d. Notă de însoţire.
36. Selectaţi o metodă de colorare specială pentru evidenţierea cililor bacterieni:
a. Giemsa;
b. Ziehl-Neelsen;
c. Verde de malahit;
d. Casares-Gill.
37. Pe mediul TSI se apreciază:
a. Fermentarea glucozei;
b. Fermentarea lactozei şi zaharozei;
c. Producţia de hidrogen sulfurat;
d. Producţia de urează.
38. Pentru determinarea numărului total de germeni dintr-un produs (prin metode cantitative) se execută diluţii seriate cu rata:
a. 2;
b. 5;
c. 10;
d. 20.
39. Interpretarea testului catalazei se efectuează:
a. după 1-3 ore;
b. după 24 ore;
c. după 15 minute;
d. imediat (ex tempore).
40. Selectaţi o metodă de sterilizare prin căldură umedă, care se bazează pe încălzirea fracţionată sau discontinuă.
a. Fierberea;
b. Autoclavarea;
c. Tindalizarea;
d. Pasteurizarea.
41. Pentru evidenţierea producerii de indol se utilizează următoarea soluţie:
a. Acetat de plumb;
b. Apă oxigenată 3%;
c. Lügol;
d. Ehrlich-Kovacs.
42. Pentru potenţarea activităţii hemolitice slabe a unei tulpini bacteriene, se utilizează testul:
a. De hidroliză a ureei;
b. De coagulare a plasmei citratate;
c. Fosfatazei alkaline;
d. CAMP.
43. Selectaţi testele prin care se poate aprecia patogenitatea unui microorganism ,, in vitro,,:
a. Producţia de hemolizine;
b. Coagularea plasmei citratate;
c. Bioproba;
d. Producţia de urează.
44. Selectaţi testele prin care se evidenţiază acţiunea oxidoreducătoare a enzimelor bacteriene:
a. Testul catalazei;
b. Testul indolului;
c. Testul ureazei;
d. Testul de reducere a albastrului de metilen.
45. Metoda Gram se încadrează în categoria metodelor de colorare:
a. Simple;
b. Complexe;
c. Uzuale;
d. Speciale.
46. Care din următoarele teste biochimice se încadrează în categoria reacţiilor de evidenţiere a proprietăţiolor glucidolitice:
a. Testul catalazei;
b. Testul de hidroliză a ureei;
c. Testul de hidroliză a amidonului;
d. Testul de hidroliză a cazeinei.
47. Pasteurizarea înaltă se realizează:
a. 30 minute la 60-65°C;
b. 10-20 minute la 70-75°C;
c. 1 minut la 90°C;
d. câteva secunde la 85-95°C.
48. Ca soluţie disociantă pentru examenul microscopic direct al ciupercilor microscopice se utilizează:
a. soluţie Lügol;
b. soluţie Amman;
c. soluţie de KOH;
d. soluţie Ehrlich-Kovacs.
49. Ce metodă de inoculare a oului embrionat se utilizează pentru cultivarea herpesvirusurilor, rickettsiilor şi chlamidiilor:
a. inocularea în cavitatea vitelină;
b. inocularea pe membrana corioalantoidiană;
c. inocularea în cavitatea amniotică;
d. inocularea în camera de aer.
50. Care din următoarele ingrediente sunt indispensabile pentru prepararea unui mediu de cultură simplu:
a. apa distilată;
b. clorura de sodiu;
c. vitamine;
d. enzime.