Microbiologie Grila 32

Grile pentru Examenul de Microbiologie
Anul 2
Grila 32

1.Din punct de vedere al factorilor patogenităţii bacteriile patogene pot fi:
A. virulente şi toxigene;
B. exclusiv toxigene;
C. facultativ virulente;
D. facultativ toxigene.

2.Forma metabolic activă a unei bacterii este reprezentată de:
A. celula vegetală;
B. celula vegetativă;
C. celula vegetativă şi sporul;
D. spor.
3.Organitele celulei bacteriene sunt reprezentate de:
A. ribozomi;
B. plasmide şi epizomi;
C. pili şi fimbrii;
D. cili (flageli).
4.Fragmentele de AND exogen pot pătrunde în interiorul unei celule bacteriene prin:
A. ribozomi;
B. canalul flagelului;
C. mezozomi;
D. toate expresiile sunt false.
5.Virusurile din familiile Orthomyxoviridae, Arenaviridae şi Buniaviridae prezintă genom:
A. ARN monocatenar, de sens negativ, segmentat;
B. ADN monocatenar, de sens negativ, segmentat;
C. ARN dublucatenar, ambisens;
D. ARN monocatenar, de sens pozitiv, nesegmentat.
6. În compoziţia chimică a bacteriilor se întâlnesc:
A. Ambii acizi nucleici;
B. Numai ADN;
C. Numai ARN;
D. La unele ADN, la altele ARN.
7. La bacteriile sporogene dintr-o celulă vegetativă se formează :
A. Un singur spor;
B. Mai mulţi spori;
C. Depinde de specia bacteriană, unul sau mai mulţi spori;
D. Depinde de condiţiile de mediu, unul sau mai mulţi spori.
8. În compoziţia chimică a membranei citoplasmatice a bacteriilor se găsesc:
A. Fosfolipide amfipatice;
B. Complecşi glicolipopeptidici;
C. Peptidoglican;
D. Acizi diaminopimelici.
9. Fimbriile sunt organite cu structură chimică:
A. Proteică;
B. Lipidică;
C. Glucidică;
D. Lipopolizaharidică.
10. Identificaţi afirmaţia falsă referitoare la pilii F:
A. Prezintă canal axial;
B. Nu intervin în transferul de material genetic prin conjugare;
C. Se pot observa numai prin microscopie electronică;
D. Sunt alcătuiţi din molecule de natură proteică.
11. La bacteriile capsulogene se pot întâlni următoarele tipuri de capsulă:
A. Capsulă propriu-zisă, capsulă mucoasă, capsulă fibroasă, microcapsulă;
B. Capsulă propriu-zisă, capsulă mucoasă, microcapsulă, zooglee;
C. Capsulă propriu-zisă,, capsulă fibroasă, macrocapsulă, microcapsulă.
D. Macrocapsulă, capsulă mucoasă, zooglee, microcapsulă;
12. În cadrul morfologiei externe a bacteriilor se studiază:
A. forma, dimensiunile, modul de grupare, afinitatea tinctorială, metabolismul;
B. forma, dimensiunile, modul de grupare, afinitatea tinctorială, respiraţia;
C. forma, dimensiunile, modul de grupare, afinitatea tinctorială, tipul acizilor nucleici;
D. forma, dimensiunile, modul de grupare, afinitatea tinctorială, greutatea, volumul, suprafaţa, densitatea celulei;
13. Dimensiunile bacteriilor se exprimă în:
A. nanometri;
B. milimetri;
C. microni;
D. răspunsurile A şi B sunt corecte.
14. Gruparea ,, stafilo,, este întâlnită la:
A. Coci;
B. Bacili;
C. În frotiurile din bulion ale bacililor;
D. În frotiurile de pe agar ale cocilor.
15. Bacteriile care se grupează în lanţuri lungi:
A. Tulbură intens bulionul şi formează depozit lax (aspect de vată);
B. Nu tulbură bulionul şi formează depozit lax (aspect de vată);
C. Nu tulbură bulionul şi formează depozit mic, punctiform,
D. Răspunsurile A şi B sunt corecte.
16. Colorarea diferenţiată a bacteriilor este consecinţa compoziţiei chimice şi particularităţilor structurale ale:
A. Membranei citoplasmatice;
B. Capsulei;
C. Peretelui celular;
D. Conţinutului celulei vegetative.
17. Membrana citoplasmatică a bacteriilor are o structură:
A. Trilamelară;
B. Bilamelară;
C. Subţire, fină, elastică;
D. Rigidă.
18. Moleculele de fosfolipide din bistratul membranei citoplasmatice se dispun cu extremităţile hidrofobe:
A. Spre citoplasmă;
B. Spre peretele celular;
C. Spre interiorul bistratului;
D. Răspunsurile A şi B sunt corecte.
19. Membrana citoplasmatică a bacteriilor îndeplineşte următoarele roluri:
A. Filtru biologic selectiv;
B. Intervine în procesele respiratorii;
C. Reglează şi menţine constantă presiunea osmotică;
D. Reglează şi menţine constant pH-ul.
20.Bacteriile posedă:
A. un număr variabil de cromozomi;
B. cele fotosintetizante 2 cromozomi, cele chimiosintetizante 4 cromozomi;
C. un singur cromozom;
D. bacteriile nu au cromozomi.
21. Care dintre următoarele medii de cultură permit evidenţierea producerii de hidrogen sulfurat:
A. TSI;
B. MIU;
C. Simmons;
D. Christensen.
22. Selectaţi programul de sterilizare la etuvă cel mai frecvent utilizat:
A. 180C/ 1h;
B. 180C/ 30 min;
C. 120C/ 30 min;
D. 150C/ 1h.
23. În coloraţia Gram următoarea soluţie are rol de colorant în a doua etapă:
A. violet de genţiana;
B. Lügol;
C. Alcool-acetonă;
D. Fuxina.
24. Selectaţi mediul de cultură bifazic:
A. Mac Conkey;
B. Geloza Veillon;
C. Chapman;
D. Cartof glicerinat.
25. Rezultatele antibiogramei prin metoda difuzimetrică (tehnica microcomprimatelor) se exprimă prin:
A. Diametrul zonelor de inhibiţie;
B. CMI;
C. DLM;
D. DL50.
26. Identificaţi un mediu de cultură utilizat în micologie:
A. Drigalski;
B. Sabouraud;
C. VL;
D. Levin.
27. Selectaţi o metodă de colorare pentru evidenţierea capsulei bacteriene:
A. Casares-Gill;
B. Giemsa;
C. Ziehl-Neelsen;
D. Verde de malachit.
28. pH-ul mediilor utilizate în bacteriologie este:
A. Puternic acid;
B. Uşor acid;
C. Neutru;
D. Bazic.
29. Selectaţi metoda de sterilizare care se bazează pe utilizarea vaporilor de apă supraîncălziţi, sub presiune:
A. Fierberea;
B. Autoclavarea;
C. Tindalizarea;
D. Ultrapasteurizarea.
30. Pentru evidenţierea metabolizării aminoacizilor care conţin sulf (cistină, cisteină etc.) din mediul de cultură se aplică testul:
A. De evidenţire a H2S;
B. De evidenţiere a indolului;
C. Lecitinazei;
D. CAMP.
31. Ordinea corectă a etapelor efectuării frotiurilor este:
A. etalarea, uscarea, fixarea, colorarea;
B. etalarea, fixarea, colorarea, uscarea;
C. etalarea, colorarea uscarea, fixarea;
D. etalarea, fixarea, uscarea, colorarea.
32. Selectaţi programul de autoclavare cel mai frecvent utilizat:
A. 180C/ 1h/2 atm;
B. 180C/ 30 min/2 atm;
C. 120C/ 30 min/1 atm;
D. 150C/ 1h/1 atm.
33. În coloraţia Gram următoarea soluţie are rol de mordant (fixator):
A. violet de genţiana;
B. Lügol;
C. Alcool-acetonă;
D. Fuxina.
34. Selectaţi mediul de cultură utilizat pentru cultivarea bacteriilor anaerobe:
A. Mac Conkey;
B. Geloza Veillon;
C. Chapman;
D. Cartof glicerinat.
35. Rezultatele antibiogramei prin metoda diluţiilor se exprimă prin:
A. Diametru zonelor de inhibiţie;
B. CMI;
C. DLM;
D. DL50.
36. Identificaţi un mediu de îmbogăţire pt. Salmonella:
A. Bulion simplu;
B. Kauffman Müller;
C. VL;
D. Chapman.
37. Selectaţi o metodă de colorare pentru evidenţierea sporilor bacterieni:
A. Casares-Gill;
B. Giemsa;
C. Albastru de toluidină;
D. Verde de malachit.
38. pH-ul mediilor utilizate în micologie este:
A. Puternic acid;
B. Uşor acid;
C. Neutru;
D. Bazic.
39. Selectaţi metoda de sterilizare care se bazează pe încălzirea (căldură umedă) fracţionată sau discontinuă:
A. Fierberea;
B. Autoclavarea;
C. Tindalizarea;
D. Ultrapasteurizarea.
40. Pentru a stimula cilogeneza (sinteza cililor) la Listeria monocytogenes, incubarea se efectuează la:
A. 1C; B.10C; C.20-25C; D.37C.
41. În testul de hidroliză a amidonului, ca soluţie revelatoare se utilizează:
A. Sol. de fuxină diluată;
B. Sol. Lügol;
C. Sol. Ehrich-Kovacs;
D. Acetat de plumb.
42. Pentru evidenţierea metabolizării triptofanului din mediu se aplică testul:
A. De evidenţire a H2S;
B. De evidenţiere a indolului;
C. Lecitinazei;
D. CAMP.
43. Testul catalazei se încadrează în categoria de reacţii biochimice:
A. Complexe;
B. De evidenţierea a proprietăţilor glucidolitice;
C. De evidenţiere a enzimelor active faţă de substanţele ce conţin azot în moleculă;
D. De evidenţiere a enzimelor oxidante şi reducătoare.
44. În timpul operaţiei de însămânţare , flambarea gurii eprubetei este:
A. Obligatorie, înainte de însămânţare;
B. Obligatorie, după însămânţare;
C. Obligatorie, înainte şi după însămânţare;
D. Obligatorie, înainte de însămânţare, facultativă după însămânţare.
45. Selectaţi ingredientele (utilizate la prepararea mediilor de cultură), rezultate prin digestie enzimatică:
A. Hidolizat de cazeină;
B. Peptonă;
C. Apă,
D. NaCl.
46. Selectaţi o metodă de colorare simplă:
A. Gram;
B. Verde de malachit;
C. Albastru de toluidină;
D. Ziehl-Neelsen.
47. Embrionii destinaţi inoculării materialului viral în cavitatea vitelină se recomandă să aibă vârsta de :
A. 5-6 zile; B.1-2 zile; C. 10-11 zile; D. 18 zile.
48. În coloraţia cu verde de malachit a doua soluţie colorantă este:
A. fuxina;
B. violetul de genţiana;
C. tuş de China;
D. albastru de metilen.
49. Selectaţi procedeul utilizat pentru sterilizarea mediilor de cultură:
A. Flambarea;
B. Autoclavarea;
C. Fierberea;
D. Cu radiaţii UV:
50. Timpul de decolorare cu alcool-acetonă în coloraţia Gram este de:
A. 1 minut;
B. 1-3 minute;
C. 3-5 minute;
D. D. Câteva secunde.