Microbiologie Grila 24

Grile pentru Examenul de Microbiologie
Anul 2
Grila 24

1.Substanţele anorganice prezente în compoziţia chimică a bacteriilor au:
a) masa moleculară mică;
b) masa moleculară mare;
c) unele masă moleculară mare, altele masă moleculară mică;
d) în compoziţia chimică a bacteriilor nu există substanţe anorganice.

2. Bioelementele majore existente în compoziţia chimică a bacteriilor sunt reprezentate de:
a) C;O;H;N;
b) S,P,Mg,Ca,Fe;
c) Cl,Na, Se,Co;
d) Zn,Mn,Cu,Ni.
3. O celulă bacteriană conţine între:
a) 1000-2000 tipuri de molecule diferite;
b) 2000-3000 tipuri de molecule diferite;
c) 3000-4000 tipuri de molecule diferite;
d) 3000-6000 tipuri de molecule diferite.
4. Celuloza se găseşte în compoziţia chimică a bacteriilor numai:
a) în celulele vegetative;
b) în structura sporilor;
c) atât în celule vegetative,cât şi în spori;
d) nici un răspuns nu este adevărat.
5. La bacteriile Gram + cantitatea cea mai mare de lipide se întâlneşte la cele din genurile:
a) Staphylococcus;
b) Bacillus;
c) Nocardia;
d) Mycobacterium.
6. După permanenţa sintezei lor, enzimele bacteriene se clasifică în:
a) constitutive;
b) adaptative;
c) mutative;
d) letale.
7. Alegeţi expresiile potrivite privind variaţiile fenotipice:
a) afectează întreaga populaţie bacteriană dată, simultan;
b) se exprimă ereditar;
c) apar sub acţiunea factorilor de mediu;
d) sunt letale.
8. Variaţiile genotipice se caracterizează prin aceea că:
a) afectează întreaga populaţie bacteriană dată, simultan;
b) se transmit ereditar;
c) odată apărute rămân stabile;
d) se exprimă printr-un fenotip diferit de cel sălbatic.
9. Mutaţiile se produc prin următoarele mecanisme:
a) substituţie;
b) deleţie;
c) inserţie;
d) inversiune.
10. După modul de apariţie mutaţiile pot fi:
a) induse;
b) spontane;
c) letale;
d) specifice.
11. Transferul de material genetic prin recombinare genetică se realizează:
a) numai între celule ce aparţin aceleiaşi specii bacteriene;
b) mai rar între celule aparţinând unor specii foarte apropiate genetic;
c) numai între celule ce aparţin unor specii îndepărtate genetic;
d) între celule ce aparţin oricărei specii bacteriene.
12. Endonucleazele de tip I acţionează condiţionat de:
a) S-adenil-metionină;
b) ATP;
c) prezenţa ionilor de calciu;
d) prezenţa ionilor de magneziu.
13. Încorporarea fragmentului de AND exogen în cel al celulei acceptoare se realizează prin:
a) rupere reunire;
b) copiere alternativă;
c) translocare;
d) transpoziţie.
14. În cursul proceselor de fermentaţie:
a) substratul se oxidează parţial;
b) substratul se oxidează total;
c) atât donatorul de H , cât şi acceptorul de H sunt substaţe organice;
d) atât donatorul de H , cât şi acceptorul de H sunt substaţe anorganice.
15. Diviziunea directă la bacterii se realizează prin:
a) corpi elementari;
b) fragmentare;
c) sept transversal;
d) strangulare.
16. Factorul F se poate integra în diferite zone ale cromozomului bacterian, în timpul conjugării:
a) nu migrează în celula receptoare;
b) migrează primul în celula receptoare;
c) migrează ultimul în celula receptoare;
d) se autodistruge.
17. Conjugarea este procesul de transfer de material genetic prin intermediul:
a) unui pil sexual;
b) unui bacteriofag temperat;
c) unui transpozon;
d) unui segment de inserţie.
18. Staphylococcus aureus sintetizează pigmenţi ce aparţin grupei:
a) fenazinelor;
b) melaninelor;
c) carotenilor;
d) flavinelor.
19. În cadrul reacţiilor catabolice acizii graşi după activare prin coenzima A, sunt degradaţi prin:
a) beta-oxidare;
b) cetooxidare;
c) hidroxioxidare;
d) fosforilare.
20. Principalele procedee de multiplicare asexuată la bacterii sunt:
a) diviziunea directă;
b) conjugarea ;
c) înmugurirea;
d) transformarea.
21.În cadrul speciei Pasteurella multocida există următoarele subspecii:
a) subspecia haemolytica;
b) subspecia galicida;
c) subspecia septica;
d) subspecia multocida.
22.Pasteurella multocida prezintă următoarele proprietăţi biochimice:
a) fermentează glucoza, zaharoza şi nu fermentează lactoza;
b) fermentează lactoza şi nu fermentează glucoza şi zaharoza;
c) produce indol, H2S şi catalază;
d) nu produce catalază, produce indol şi H2S.
23.Mannheimia haemolytica prezintă următoarele caracteristici:
a) este hemolitică, se dezvoltă pe mediul Mac Conkey;
b) este hemolitică, nu se dezvoltă pe mediul Mac Conkey;
c) produce indol;
d) nu produce indol.
24.Haemophilus parasuis produce la suine:
a) poliserozita infecţioasă;
b) pleuropneumonia infecţioasă;
c) actinobaciloza;
d) meningoencefalita tromboembolică.
25.Burkholderia mallei prezintă următoarele proprietăţi:
a) bacil Gram negativ, necapsulat, nesporulat, ciliat;
b) bacil Gram negativ, necapsulat, nesporulat, neciliat;
c) parazit intracelular obligatoriu;
d) hidrolizează amidonul şi poli-β-hidroxibutiratul.
26.Pe mediile TSI şi MILF Serratia marcescens se comportă asemănător cu:
a) Salmonella serotipul typhi;
b) Salmonella serotipul enteritidis;
c) Escherichia coli;
d) Proteus vulgaris.
27.Yersinia pestis produce:
a) ciuma la om;
b) yersinioză la om şi animale;
c) gura roşie la salmonide;
d) yersinioză la păsări
28. Antigenele somatice ale bacteriilor din genul Salmonella sunt:
a) termostabile şi alcoolorezistente;
b) termostabile şi alcoolosensibile;
c) termolabile şi alcoolorezistente;
d) termolabile şi alcoolosensibile..
29. Escherichi coli rezistă:
a) o oră la 55ºC, 45 zile în fecale şi gunoiul de grajd;
b) o oră la 65ºC, 45 zile în fecale şi gunoiul de grajd;
c) 30 minute la 55ºC, 45 zile în fecale şi gunoiul de grajd;
d) 30 minute la 70ºC, 55 zile în fecale şi gunoiul de grajd.
30. Corynebacterium ovis determină:
a) abcese şi limadenită cervicală la porc şi viţel;
b) infecţii genitourinare la oi şi capre;
c) limadenită cazeoasă la oi şi limfangită ulceroasă la cal;
d) polinefrită şi cistită la bovine.
31.Rhodococcus equi prezintă următoarele caractere:
a) produce catalază, reduce nitraţii în nitriţi;
b) nu produce catalază, reduce nitraţii în nitriţi;
c) este urează negativ şi slab hemolitic;
a) este urează pozitiv şi slab hemolitic.
32.Corynebacterium renale prezintă următoarele caractere culturale:
a) colonii mici, opace, uscate, alb cenuşii sau crem;
b) colonii mari, opace, uscate, alb cenuşii sau crem;
c) colonii mici, transparente, umede, alb cenuşii sau crem;
d) colonii mari, transparente, umede, alb cenuşii sau crem.
33. Alegeţi variantele adevărate privind C. bovis:
a) este bacterie comensală a mucoasei galactofore la vacă;
b) fermentează maltoza, dextroza şi galactoza;
c) formează colonii mici, punctiforme de tip R;
d) produce mamite şi endometrite la vacă.
34. Arcanobacter pyogenes elaborează următoarele tipuri de specii moleculare:
a) exotoxine proteice;
b) neuraminidaze;
c) proteaze;
d) bacteriocine.
35. Actinomyces bovis prezintă următoarele caractere morfologice:
a) bacil mic, fin;
b) necilogen, necapsulogen, nesporogen, neacidorezistent;
c) bacil mare, cu capetele rotunjite;
d) nesporogen, ciliat, uşor acidorezistent.
36. E. rhusiopathiae prezintă următoarele proprietăţi biochimice:
a) nu produce catalază, produce hidrogen sulfurat, nu produce indol;
b) este nehemolitic;
c) produce catalază şi hidrogen sulfurat, nu produce indol;
d) este hemolitic.
37. Alegeţi expresiile adevărate pentru C. septicum:
a) este hemolitic;
b) nu produce indol;
c) coagulează lent laptele turnesolat;
d) lichefiază gelatina.
38.Pentru izolarea stafilococilor din probe contaminate se folosesc medii speciale de izolare:
a) Mac Conkey, Chapman, Bayrd –Parker;
b) Chapman, Bayrd –Parker, Levin;
c) Bayrd –Parker, Vogel- Johnson, Sabouraud;
d) Chapman, Bayrd –Parker; Vogel- Johnson,
39.Pe suprafaţa mediilor solide stafilococii formează colonii:
a) Mijlocii, de tip R, pigmentate, cu pigment difuzibil;
b) Mijlocii, de tip S, pigmentate, cu pigment nedifuzibil;
c) Mici, de tip R, pigmentate, cu pigment nedifuzibil;
d) Mici, de tip S, pigmentate, cu pigment difuzibil.
40.Principalele substanţe cu rol toxic elaborate de stafilococi sunt reprezentate de:
a) Hemolizine, leucocidine, enterotoxine, toxina epidermolitică – exfoliantă, proteina A
b) Hemolizine, hialuronidaza, coagulaza, nucleaze, proteina A;
c) Hialuronidază, coagulază, leucocidină, hemolizine, proteina A;
d) Hemolizine, enterotoxine, coagulază, lipaze, nucleaze.
41.Pe suprafaţa agarului cu ser sau cu sânge streptococii formează colonii:
a) Mici, tip S, semitransparente, nepigmentate;
b) Mijlocii, tip S, opace, nepigmentate;
c) Mici, tip S, semitransparente, pigmentate în roz;
d) Mijlocii, tip S, semitransparente, pigmentate în roz.
42.Poliglucidul C din peretele celular al majorităţii tulpinilor de streptococ, ajută la stabilirea:
a) Grupei serologice (serogrupa);
b) Tipului serologic (serotipul);
c) Hipersensibilitatea de tip întârziat;
d) Patogenitatea streptococului.
43.Loca europeană a albinelor este produsă de:
a) Vagococcus apis;
b) Melisococcus pluton;
c) Enterococcus fluvialis;
d) Leuconostoc mesenteroides.
44.Bacillus anthracis prezintă următoarele caractere morfologice:
a) Bacil Gram pozitiv, nesporogen, capsulogen, neciliat;
b) Bacil Gram pozitiv, sporogen, acapsulogen, neciliat;
c) Bacil Gram pozitiv, sporogen, capsulogen, neciliat;
d) Bacil Gram pozitiv, nesporogen, acapsulogen, neciliat.
45.Bacillus anthracis elaborează o toxină constituită din 3 fracţiuni antigenice distincte. Care ?
a) Fracţiunea I este o fosfoglicoproteină cu acţiune edematogenă, fracţiunea II este o proteină cu acţiune puternic edematogenă, fracţiunea III are efect letal;
b) Fracţiunea I este o fosfoglicoproteină cu acţiune imunogenă, fracţiunea II este o proteină cu acţiune puternic edematogenă, fracţiunea III are efect letal;
c) Fracţiunea I este o proteină cu acţiune edematogenă, fracţiunea II este o fosfoglicoproteină cu acţiune imunogenă, fracţiunea III are efect letal;
d) Fracţiunea I are efect leatal, fracţiunea II este o proteină cu acţiune puternic imunogenă, fracţiunea III este o fosfoglicoproteină cu efect edematogen.
46.Următoarele specii patogene ale genului Clostridium sunt toxigene şi virulente:
a) C. chauvoei, C. perfringens, C. novyi, C. septicum;
b) C. chauvoei, C. histolyticum, C. bifermentans, C. sporogenes;
c) C. botulinum, C. butiricum, C. perfringens, C. septicum;
d) C. butiricum, C. bifermentans, C. sporogenes, C. histolyticum.
47.Care dintre următoarele specii de Clostridium sunt imobile:
a) C. tetani,
b) C. perfringens;
c) C. butiricum,
d) C. botulinum.
48.Care dintre următoarele specii de Clostridium produc în geloza Veillon colonii pufoase:
a) C. tetani, C. perfringens, C. botulinum;
b) C. perfringens, C. butiricum, C. tetanomorphum;
c) C. putrefaciens, C. perfringens, C. chauvoei;
d) C. tetani, C. chauvoei, C. septicum.
49.Pentru imunoprofilaxia tetanosului, în funcţie de situaţia epidemiologică se utilizează:
a) Anatoxina tetanică;
b) Serul antitetanic;
c) Vaccin viu atenuat;
d) Sporovaccin.
50.Pe agarul cu sânge , în anaerobioză, C. chauvoei formează colonii:
a) Rotunde, alb-gri, hemolitice;
b) Rotunde, alb-gri, nehemolitice;
c) Rotunde, transparente, hemolitice;
d) Rotunde, transparente, nehemolitice.