Microbiologie Grila 23

Grile pentru Examenul de Microbiologie
Anul 2
Grila 23

1. Bacteriile obţin energia necesară proceselor vitale:
a) numai prin degradarea substanţelor chimice;
b) numai prin fotosinteză;
c) majoritatea prin degradarea substanţelor chimice, altele prin fotosinteză;
d) numai prin fermentaţie;
e) prin fermentaţie şi prin fotosinteză;

2. La bacteriile din genul Bacillus, sporii pot avea poziţie:
a) centrală, subterminală, laterală;
b) centrală, subterminală, terminală;
c) subterminală, laterală, terminală;
d) numai centrală;
e) numai subterminală;

3. Cele mai importante bacterii de dimensiuni mici sunt:
a) micoplasmele, rickettsiile, Pasteurella, Brucella, Clostridium perfringens;
b) Bacillus anthracis, Clostridium septicum, Brucella, Pasteurella;
c) micoplasmele, rickettsiile, Pasteurella, Brucella;
d) Escherichia coli, Pasteurella, Brucella, micoplasmele;
e) Salmonella, micoplasmele şi rickettsiile;

4. Mezozomii sunt structuri care derivă din:
a) membrana citoplasmatică;
b) peretele celular;
c) capsulă;
d) glicocalix;
e) bacteriile nu posedă mezozomi;

5. La bacteriile Gram pozitive blefaroplastul este constituit din:
a) patru discuri;
b) trei discuri;
c) două discuri;
d) un singur disc;
e) bacteriile Gram pozitive nu posedă blefaroplast;

6. În structura membranei citoplasmatice moleculele de fosfolipide sunt aşezate cu extremităţile hidrofile:
a) spre interiorul bistratului;
b) spre exteriorul bistratului;
c) unele spre interiorul bistratului, altele spre exteriorul bistratului;
d) la bacteriile Gram pozitive spre interiorul bistratului, iar la bacteriile Gram negative spre exteriorul bistratului;
e) nici o variantă nu este adevărată;

7. Selectaţi expresiile adevărate cu privire la citoplasma bacteriană:
a) este o componentă facultativă;
b) prezintă curenţi citoplasmatici;
c) are o consistenţă de gel;
d) conţine acid diaminopimelic;
e) nu conţine apă liberă;

8. Subunitatea mică (S) a ribozomilor bacterieni este constituită din:
a) 21 tipuri de proteine, 2 tipuri de ARNr;
b) 21 tipuri de proteine, 1 tip de ARNr;
c) 55 tipuri de proteine, 3 tipuri de ARNr;
d) 34 tipuri de proteine, 2 tipuri de ARNr;
e) 21 tipuri de proteine, 4 tipuri de ARNr;

9. Celuloza se găseşte în compoziţia chimică a bacteriilor numai:
a. în celulele vegetative;
b. în spori;
c. atât în celulele vegetative cât şi în spori;
d. numai în celulele vegetale;
e. nici un răspuns nu este corect;

10. În compoziţia chimică a membranei citoplasmatice a bacteriilor se găsesc:
a. fosfolipide amfipatice;
b. peptidoglican;
c. acid diaminopimelic;
d. acid teichoic;
e. acid lipoteichoic;

11. Identificaţi afirmaţia falsă, referitoare la pilii F:
a. prezintă canal axial;
b. sunt alcătuiţi din molecule proteice;
c. intervin în transferul de material genetic prin conjugare;
d. conferă bacteriei calitatea de acceptor;
e. conferă bacteriei calitatea de donator;

12. La bacteriile din genul Clostridium sporul poate fi situat în poziţie:
a) subterminală, laterală, centrală;
b) centrală, subterminală, terminală;
c) numai terminală;
d) numai centrală;
e) numai subterminală;

13. Părţile componente ale unui cil bacterian sunt:
a. corpuscul bazal, articulaţia sau cârligul şi filamentul helicoidal extracelular;
b. corpuscul bazal şi filamentul helicoidal extracelular;
c. corpuscul bazal şi articulaţia sau cârligul;
d. filamentul helicoidal extracelular;
e. corpuscul bazal, flagelina şi filamentul helicoidal extracelular;

14. În funcţie de starea în care se găseşte factorul F în celula donatoare au fost descrise mai multe posibilităţi de conjugare. Selectaţi expresia falsă:
a. conjugare de la o celulă F+ către o celulă F-;
b. conjugare de la o celulă F- către o celulă F+;
c. conjugare de la o celulă Hfr către o celulă F-;
d. conjugare de la o celulă F’ către o celulă F-;
e. toate variantele sunt adevărate;

15. La virusurile cu genom ADN acesta poate fi:
a. numai dublu catenar;
b. numai monocatenar;
c. la majoritatea dublu catenar, la unele monocatenar, iar la latele parţial dublu catenar;
d. la majoritatea dublu catenar, iar la altele parţial dublu catenar;
e. nici o varianta corecta

16. Din punct de vedere al spectrului de patogenitate virusul rabic se încadrează în categoria virusurilor:
a. cu spectru îngust de patogenitate;
b. cu spectru larg de patogenitate;
c. monopatogene;
d. patogene pentru carnivore şi om;
e. răspunsurile a), c) şi d) sunt adevărate;

17. Spiculii virali sunt structuri inclavate în învelişul extern al particulei virale, prezenţi la virusurile:
a. nude;
b. cu nucleocapsidă;
c. la orice virus;
d. care prezintă peplos;
e. numai la virioni;

18. Virusurile din familiile Papovaviridae, Adenoviridae şi Herpesviridae au genomul constituit din:
a. ARN monocatenar;
b. ARN dublu catenar;
c. ADN dublu catenar;
d. ADN monocatenar;
e. ADN parţial dublu catenar;

19. Virusurile cu capsidă elicoidală flexibilă şi peplos pot avea în spaţiu formă:
a. de bastonaş;
b. sferică sau aproximativ sferică;
c. de modul lunar;
d. de cireaşă cu coadă;
e. orice formă;

20. Conjugarea este procesul de transfer de material genetic prin intermediul:
a. unui pil sexual F;
b. unui bacteriofag temperat;
c. unui transpozom;
d. unui segment de inserţie;
e. unui cil;

21. În coloraţia Gram următoarea soluţie are rol de colorant în a doua etapă:
A. violet de genţiana;
B. Lügol;
C. Alcool-acetonă;
D. Fuxina.

22. Identificaţi un mediu de cultură utilizat în micologie:
A. Drigalski;
B. Sabouraud;
C. VL;
D. Levin.

23. Selectaţi metoda de sterilizare care se bazează pe utilizarea vaporilor de apă supraîncălziţi, sub presiune:
A. Fierberea;
B. Autoclavarea;
C. Tindalizarea;
D. Ultrapasteurizarea

24. Incubarea, în cazul speciei Bacillus cereus se efectuează la:
A.42C; B.10C; C.20-25C; D.37C.

25. În testul indolului, ca soluţie revelatoare se utilizează:
A. Sol. de fuxină diluată;
B. Sol. Lügol;
C. Sol. Ehrich-Kovacs;
D. Acetat de plumb.

26. Pentru evidenţierea metabolizării aminoacizilor care conţin sulf (cistină, cisteină etc.) din mediul de cultură se aplică testul:
A. De evidenţire a H2S;
B. De evidenţiere a indolului;
C. Lecitinazei;
D. CAMP.

27. Testul de hidroliză a ureei se încadrează în categoria de reacţii biochimice:
A. Complexe;
B. De evidenţierea a proprietăţilor glucidolitice;
C. De evidenţiere a enzimelor active faţă de substanţele ce conţin azot în moleculă;
D. De evidenţiere a enzimelor oxidante şi reducătoare.

28. În timpul operaţiei de însămânţare , încălzirea la roşu a ansei de însămânţare este:
A. Obligatorie, înainte de însămânţare;
B. Obligatorie, după însămânţare;
C. Obligatorie, înainte şi după însămânţare;
D. Obligatorie, înainte de însămânţare, facultativă după însămânţare.
29. Selectaţi ingredientele (utilizate la prepararea mediilor de cultură), rezultate prin hidroliză acidă:
A. Hidolizat de cazeină;
B. Peptonă;
C. Apă,
D. NaCl.
30. Selectaţi o metodă de colorare simplă:
A. Gram;
B. Verde de malachit;
C. Albastru de metilen;
D. Ziehl-Neelsen.

Bacteriologie specială Medicină veterinară

31. Corynebacterium ovis determină:
a) abcese şi limadenită cervicală la porc şi viţel;
b) infecţii genitourinare la oi şi capre;
c) limadenită cazeoasă la oi şi limfangită ulceroasă la cal;
d) polinefrită şi cistită la bovine.

32.Rhodococcus equi prezintă următoarele caractere:
a) produce catalază, reduce nitraţii în nitriţi;
b) nu produce catalază, reduce nitraţii în nitriţi;
c) este urează negativ şi slab hemolitic;
d) este urează pozitiv şi slab hemolitic.

33.Corynebacterium renale prezintă următoarele caractere culturale:
a) colonii mici, opace, uscate, alb cenuşii sau crem;
b) colonii mari, opace, uscate, alb cenuşii sau crem;
c) colonii mici, transparente, umede, alb cenuşii sau crem;
d) colonii mari, transparente, umede, alb cenuşii sau crem.

34. Alegeţi variantele adevărate privind C. bovis:
a) este bacterie comensală a mucoasei galactofore la vacă;
b) fermentează maltoza, dextroza şi galactoza;
c) formează colonii mici, punctiforme de tip R;
d) produce mamite şi endometrite la vacă.

35. Arcanobacter pyogenes elaborează următoarele tipuri de specii moleculare:
a) exotoxine proteice;
b) neuraminidaze;
c) proteaze;
d) bacteriocine.

36. Actinomyces bovis prezintă următoarele caractere morfologice:
a) bacil mic, fin;
b) necilogen, necapsulogen, nesporogen, neacidorezistent;
c) bacil mare, cu capetele rotunjite;
d) nesporogen, ciliat, uşor acidorezistent.

37. E. rhusiopathiae prezintă următoarele proprietăţi biochimice:
a) nu produce catalază, produce hidrogen sulfurat, nu produce indol;
b) este nehemolitic;
c) produce catalază şi hidrogen sulfurat, nu produce indol;
d) este hemolitic.

38. Alegeţi expresiile adevărate pentru C. septicum:
a) este hemolitic;
b) nu produce indol;
c) coagulează lent laptele turnesolat;
d) lichefiază gelatina.

39. Pentru izolarea stafilococilor din probe contaminate se folosesc medii speciale de izolare:
a) Mac Conkey, Chapman, Bayrd –Parker;
b) Chapman, Bayrd –Parker, Levin;
c) Bayrd –Parker, Vogel- Johnson, Sabouraud;
d) Chapman, Bayrd –Parker; Vogel- Johnson,

40. Pe suprafaţa mediilor solide stafilococii formează colonii:
a) Mijlocii, de tip R, pigmentate, cu pigment difuzibil;
b) Mijlocii, de tip S, pigmentate, cu pigment nedifuzibil;
c) Mici, de tip R, pigmentate, cu pigment nedifuzibil;
d) Mici, de tip S, pigmentate, cu pigment difuzibil.

41. Principalele substanţe cu rol toxic elaborate de stafilococi sunt reprezentate de:
a) Hemolizine, leucocidine, enterotoxine, toxina epidermolitică – exfoliantă, proteina A
b) Hemolizine, hialuronidaza, coagulaza, nucleaze, proteina A;
c) Hialuronidază, coagulază, leucocidină, hemolizine, proteina A;
d) Hemolizine, enterotoxine, coagulază, lipaze, nucleaze.

42. Pe suprafaţa agarului cu ser sau cu sânge streptococii formează colonii:
a) Mici, tip S, semitransparente, nepigmentate;
b) Mijlocii, tip S, opace, nepigmentate;
c) Mici, tip S, semitransparente, pigmentate în roz;
d) Mijlocii, tip S, semitransparente, pigmentate în roz.

43. Poliglucidul C din peretele celular al majorităţii tulpinilor de streptococ, ajută la stabilirea:
a) Grupei serologice (serogrupa);
b) Tipului serologic (serotipul);
c) Hipersensibilitatea de tip întârziat;
d) Patogenitatea streptococului.

44. Loca europeană a albinelor este produsă de:
a) Vagococcus apis;
b) Melisococcus pluton;
c) Enterococcus fluvialis;
d) Leuconostoc mesenteroides.

45. Bacillus anthracis prezintă următoarele caractere morfologice:
a) Bacil Gram pozitiv, nesporogen, capsulogen, neciliat;
b) Bacil Gram pozitiv, sporogen, acapsulogen, neciliat;
c) Bacil Gram pozitiv, sporogen, capsulogen, neciliat;
d) Bacil Gram pozitiv, nesporogen, acapsulogen, neciliat.

46.Bacillus anthracis elaborează o toxină constituită din 3 fracţiuni antigenice distincte. Care ?
a) Fracţiunea I este o fosfoglicoproteină cu acţiune edematogenă, fracţiunea II este o proteină cu acţiune puternic edematogenă, fracţiunea III are efect letal;
b) Fracţiunea I este o fosfoglicoproteină cu acţiune imunogenă, fracţiunea II este o proteină cu acţiune puternic edematogenă, fracţiunea III are efect letal;
c) Fracţiunea I este o proteină cu acţiune edematogenă, fracţiunea II este o fosfoglicoproteină cu acţiune imunogenă, fracţiunea III are efect letal;
d) Fracţiunea I are efect leatal, fracţiunea II este o proteină cu acţiune puternic imunogenă, fracţiunea III este o fosfoglicoproteină cu efect edematogen.

47. Următoarele specii patogene ale genului Clostridium sunt toxigene şi virulente:
a) C. chauvoei, C. perfringens, C. novyi, C. septicum;
b) C. chauvoei, C. histolyticum, C. bifermentans, C. sporogenes;
c) C. botulinum, C. butiricum, C. perfringens, C. septicum;
d) C. butiricum, C. bifermentans, C. sporogenes, C. histolyticum.

48. Care dintre următoarele specii de Clostridium sunt imobile:
a) C. tetani,
b) C. perfringens;
c) C. butiricum,
d) C. botulinum.

49. Care dintre următoarele specii de Clostridium produc în geloza Veillon colonii pufoase:
a) C. tetani, C. perfringens, C. botulinum;
b) C. perfringens, C. butiricum, C. tetanomorphum;
c) C. putrefaciens, C. perfringens, C. chauvoei;
d) C. tetani, C. chauvoei, C. septicum.

50. Pentru imunoprofilaxia tetanosului, în funcţie de situaţia epidemiologică se utilizează:
a) Anatoxina tetanică;
b) Serul antitetanic;
c) Vaccin viu atenuat;
d) Sporovaccin.