Microbiologie Grila 22

Grile pentru Examenul de Microbiologie
Anul 2
Grila 22

1.Care din următoarele specii bacteriene pot sintetiza microcapsulă:
a) Bacillus anthracis;
b) Streptococcus pneumoniae;
c) Pasteurella multocida;
d) Actinobacillus pleuropneumoniae.

2.Alegeţi expresiile adevărate privind plasmidele la bacterii:
a) sunt structuri autonome;
b) sunt structuri integrate în cromozom;
c) sunt constituite din AND dublucatenar;
d) sunt constituite din AND monocatenar.
3.Alegeţi expresiile adevărate privind poziţia blefaroplastului la bacteriile ciliate:
a) în grosimea peretelui celular;
b) în grosimea membranei citoplasmatice;
c) în grosimea peretelui celular, în contact cu citoplasma;
d) în grosimea membranei citoplasmatice, în contact cu citoplasma.
4.Selectaţi expresiile adevărate privind pilii F:
a) au extremitatea liberă butonată (măciucată);
b) prezintă canal central;
c) au aceeaşi grosime pe toată lungimea lor;
d) nu prezintă canal central.
5.Virusurile din familiile Coronaviridae, Togaviridae şi genul Arterivirus au genomul constituit din:
a) ARN dublucatenar, ambisens;
b) ADN dublucatenar, ambisens;
c) ARN monocatenar, de sens pozitiv;
d) ARN monocatenar, de sens negativ.
6.Componentele obligatorii ale invelisului unei celule vegetative bacteriene sunt:
a. peretele celular;
b. membrana citoplasmatica;
c. capsula;
d. glicocalixul.
7.In urma colorarii prin metoda Gram, bacteriile se coloreaza:
a. unele in rosu, altele in albastru;
b. unele in violet, altele in albastru;
c. unele in rosu, altele in violet;
d. unele in albastru, altele in negru.
8.Mezozomii sunt structuri care deriva din:
a. membrana citoplasmatica;
b. peretele celular;
c. capsula;
d. glicocalix.
9.Proteinele prezente in membrana citoplasmatica a bacteriilor pot fi:
a. numai intrinseci si transmembranare;
b. numai extrinseci si transmembranare;
c. extrinseci, intrinseci si transmembranare;
d. parietale, perimembranare si transmembranare.

10.In functie de prezenta, grosimea si compozitia chimica a peretelui celular bacteriile se clasifica in urmatoarele grupe:
a. Duricutes, Tenericutes, Firmacutes, Molicutes;
b. Gracilicutes, Firmicutes, Molicutes, Mendosicutes;
c. Gracilicutes, Tenericutes, Arhicutes, Molicutes;
d. Mendoricutes, Tenericutes, Gracilicutes, Molicutes.
11.Sub actiunea penicilinei si a lizozimului bacteriile Gram pozitive se transforma in:
a. sferoplasti;
b. protoplasti;
c. forme R;
d. forme S.
12. La bacteriile Gram negative blefaroplastul este alcatuit din:
a. un singur disc;
b. doua discuri;
c. trei discuri;
d. patru discuri.
13.Consistenta de gel a citoplasmei bacteriene rezulta din:
a. o faza de “sol” si o faza de “col”;
b. o faza de “sol” si o faza de “mol”;
c. o faza de “mol” si o faza de “col”;
d. o faza de “mol” si o faza de “gel”.
14.O unitate ribozomala este constituita din:
a. o subunitate mare L si o subunitate mica S;
b. O subunitate mare L si 2 subunitati mici S;
c. 2 subunitati mari L si 2 subunitati mici S;
d. 2 subunitati mari L si o subunitate mica S.
15.Bacteriile Lophotricha prezinta:
a. cate un smoc de cili la fiecare extremitate;
b. un smoc de cili la o singura extremitate;
c. mami multi cili dispusi pe toata suprafata;
d. un singur cil la fiecare extremitate.
16.Care virusuri au genomul reprezentat de o singura molecula de ARN dublucatenar:
a. Parvoviridae;
b. Picornaviridae;
c. Reoviridae;
d. Birnaviridae.
17.Capsomerele constituite din acelas tip de proteina se numesc:
a. oligomere;
b. monomere;
c. hexamere;
d. pentamere.
18.Spiculii virali sunt structuri inclavate in invelisul particulei virale, prezente la virusurile:
a. nude;
b. care prezinta peplos;
c. care prezinta nucleocapsida;
d. la orice virus.
19.Care dintre urmatoarele familii virale necesita in cursul replicarii lor o reverstranscriptaza:
a. Parvoviridae;
b. Poxviridae;
c. Retroviridae;
d. Herpesviridae.
20.Ciupercile microscopice sunt:
a. organisme vii, unicelulare sau pluricelulare, cu un mod de organizare eucariot;
b. organisme vii, unicelulare, cu un mod de organizare de tip procariot;
c. organisme vii, cu un mod de organizare de tip subcelular;
d. plante inferioare, fototrofe si organotrofe.
21. În testul de hidroliză a amidonului, ca soluţie revelatoare se utilizează:
A. Sol. de fuxină diluată;
B. Sol. Lügol;
C. Sol. Ehrich-Kovacs;
D. Acetat de plumb.
22. Pentru evidenţierea metabolizării triptofanului din mediu se aplică testul:
A. De evidenţire a H2S;
B. De evidenţiere a indolului;
C. Lecitinazei;
D. CAMP.
23. Testul catalazei se încadrează în categoria de reacţii biochimice:
A. Complexe;
B. De evidenţierea a proprietăţilor glucidolitice;
C. De evidenţiere a enzimelor active faţă de substanţele ce conţin azot în moleculă;
D. De evidenţiere a enzimelor oxidante şi reducătoare.
24. În timpul operaţiei de însămânţare , flambarea gurii eprubetei este:
A. Obligatorie, înainte de însămânţare;
B. Obligatorie, după însămânţare;
C. Obligatorie, înainte şi după însămânţare;
D. Obligatorie, înainte de însămânţare, facultativă după însămânţare.
25. Selectaţi ingredientele (utilizate la prepararea mediilor de cultură), rezultate prin digestie enzimatică:
A. Hidolizat de cazeină;
B. Peptonă;
C. Apă,
D. NaCl.
26. Selectaţi o metodă de colorare simplă:
A. Gram;
B. Verde de malachit;
C. Albastru de toluidină;
D. Ziehl-Neelsen.
27. Embrionii destinaţi inoculării materialului viral în cavitatea vitelină se recomandă să aibă vârsta de :
A. 5-6 zile; B.1-2 zile; C. 10-11 zile; D. 18 zile.
28. În coloraţia cu verde de malachit a doua soluţie colorantă este:
A. fuxina;
B. violetul de genţiana;
C. tuş de China;
D. albastru de metilen.
29. Selectaţi procedeul utilizat pentru sterilizarea mediilor de cultură:
A. Flambarea;
B. Autoclavarea;
C. Fierberea;
D. Cu radiaţii UV:
30. Timpul de decolorare cu alcool-acetonă în coloraţia Gram este de:
A. 1 minut;
B. 1-3 minute;
C. 3-5 minute;
D. D. Câteva secunde.
31. Care dintre următoarele medii de cultură permit evidenţierea producerii de hidrogen sulfurat:
A. TSI;
B. MIU;
C. Simmons;
D. Christensen.
32. Selectaţi programul de sterilizare la etuvă cel mai frecvent utilizat:
A. 180C/ 1h;
B. 180C/ 30 min;
C. 120C/ 30 min;
D. 150C/ 1h.
33. În coloraţia Gram următoarea soluţie are rol de colorant în a doua etapă:
A. violet de genţiana;
B. Lügol;
C. Alcool-acetonă;
D. Fuxina.
34. Selectaţi mediul de cultură bifazic:
A. Mac Conkey;
B. Geloza Veillon;
C. Chapman;
D. Cartof glicerinat.
35. Rezultatele antibiogramei prin metoda difuzimetrică (tehnica microcomprimatelor) se exprimă prin:
A. Diametrul zonelor de inhibiţie;
B. CMI;
C. DLM;
D. DL50.
36. Identificaţi un mediu de cultură utilizat în micologie:
A. Drigalski;
B. Sabouraud;
C. VL;
D. Levin.
37. Selectaţi o metodă de colorare pentru evidenţierea capsulei bacteriene:
A. Casares-Gill;
B. Giemsa;
C. Ziehl-Neelsen;
D. Verde de malachit.
38. pH-ul mediilor utilizate în bacteriologie este:
A. Puternic acid;
B. Uşor acid;
C. Neutru;
D. Bazic.
39. Selectaţi metoda de sterilizare care se bazează pe utilizarea vaporilor de apă supraîncălziţi, sub presiune:
A. Fierberea;
B. Autoclavarea;
C. Tindalizarea;
D. Ultrapasteurizarea.
40. Pentru evidenţierea metabolizării aminoacizilor care conţin sulf (cistină, cisteină etc.) din mediul de cultură se aplică testul:
A. De evidenţire a H2S;
B. De evidenţiere a indolului;
C. Lecitinazei;
D. CAMP.
41. Ordinea corectă a etapelor efectuării frotiurilor este:
A. etalarea, uscarea, fixarea, colorarea;
B. etalarea, fixarea, colorarea, uscarea;
C. etalarea, colorarea uscarea, fixarea;
D. etalarea, fixarea, uscarea, colorarea.
42. Selectaţi programul de autoclavare cel mai frecvent utilizat:
A. 180C/ 1h/2 atm;
B. 180C/ 30 min/2 atm;
C. 120C/ 30 min/1 atm;
D. 150C/ 1h/1 atm.
43. În coloraţia Gram următoarea soluţie are rol de mordant (fixator):
A. violet de genţiana;
B. Lügol;
C. Alcool-acetonă;
D. Fuxina.
44. Selectaţi mediul de cultură utilizat pentru cultivarea bacteriilor anaerobe:
A. Mac Conkey;
B. Geloza Veillon;
C. Chapman;
D. Cartof glicerinat.
45. Rezultatele antibiogramei prin metoda diluţiilor se exprimă prin:
A. Diametru zonelor de inhibiţie;
B. CMI;
C. DLM;
D. DL50.
46. Identificaţi un mediu de îmbogăţire pt. Salmonella:
A. Bulion simplu;
B. Kauffmann-Müller;
C. VL;
D. Chapman.
47. Selectaţi o metodă de colorare pentru evidenţierea sporilor bacterieni:
A. Casares-Gill;
B. Giemsa;
C. Albastru de toluidină;
D. Verde de malachit.
48. pH-ul mediilor utilizate în micologie este:
A. Puternic acid;
B. Uşor acid;
C. Neutru;
D. Bazic.
49. Selectaţi metoda de sterilizare care se bazează pe încălzirea (căldură umedă) fracţionată sau discontinuă:
A. Fierberea;
B. Autoclavarea;
C. Tindalizarea;
D. Ultrapasteurizarea.
50. Pentru a stimula cilogeneza (sinteza cililor) la Listeria monocytogenes, incubarea se efectuează la:
A. 1C; B.10C; C.20-25C; D.37C.