Microbiologie Grila 20

Grile pentru Examenul de Microbiologie
Anul 2
Grila 20

1. Care din urmatoarele specii bacteriene au dimensiuni mari:
a) Rickettsiile, micoplasmele;
b) Salmonella, Escherichia coli;
c) Pasteurella, Brucella;
d) Clostridium septicum, Bacillus anthracis.

2. Care din urmatoarele componente fac parte obligatoriu din structura celulei vegetative a bacteriilor:
a. peretele celular;
b. membrana citoplasmatica;
c. ribozomii;
d. capsula.
3. In structura membranei citoplasmatice moleculele de fosfolipide sunt asezate cu extremitatile hidrofile:
a. spre interiorul bistratului;
b. spre exteriorul bistratului;
c. unele spre interiorul bistratului, altele spre exteriorul bistratului;
d. nici o varianta nu este adevarata.
4. In functie de pozitia lor mezozomii pot fi:
a. parietali;
b. perinucleari;
c. septali;
d. laterali.
5. Componenta peptidica din compozitia peptidoglicanului, este reprezentata de:
a. un polipeptid;
b. un poliglucid;
c. un tetrapeptid;
d. un glicopeptid.
6. Acizii teichoici si teichuronici se intalnesc in compozitia:
a. sporilor bacterieni;
b. peretelui celular al bacteriilor Gram pozitive;
c. peretelui celular al bacteriilor Gram negative;
d. bacteriilor din grupa cocilor.
7. Peretele celular al bacteriilor indeplineste urmatoarele functii:
a. filtru biologic selectiv;
b. filtru mecanic;
c. bariera osmotica;
d. mentine constanta forma bacteriei.
8. Care din urmatoarele specii bacteriene formeaza capsula adevarata:
a. Klebsiella pneumoniae;
b. Bacillus anthracis;
c. Pasteurella multocida;
d. Staphylococcus aureus.
9. Selectati expresiile adevarate cu privire la citoplasma bacteriana:
a. este o componenta facultativa;
b. are consistenta de gel;
c. reprezinta sediul tuturor reactiilor biochimice;
d. prezinta curenti citoplasmatici.
10. Ribozomii bacterieni au o constanta de sedimentare de:
a. 20 S;
b. 70 S;
c. 50 S;
d. 30 S.
11. Subunitatea mica (S) a ribozomilor este constituita din:
a. 21 tipuri de molecule proteice, 2 tipuri de ARNr;
b. 21 tipuri molecule proteice, 1 tip de ARNr;
c. 55 tipuri molecule proteice, 3 tipuri ARNr;
d. 34 tipuri molecule proteice, 2 tipuri ARNr.
12. Bacteriile sunt organisme vii, unicelulare:
a. diploide;
b. haploide;
c. poliploide;
d. anaploide.
13. Plasmidele “R” sunt implicate in:
a. transferal de material genetic;
b. transferal rezistentei la antibiotice;
c. sinteza de colicine;
d. replicarea materialului nuclear al bacteriei.
14. Virusurile apartinand urmatoarelor familii au dimensiuni mici:
a. Picornaviridae, Poxviridae, Rhabdoviridae;
b. Poxviridae, Rhabdoviridae, Caliciviridae;
c. Parvoviridae, Poxviridae, Calciviridae;
d. Parvoviridae, Picornaviridae, Calciviridae.
15. La virusurile care poseda ARN monocatenar de sens pozitiv dupa decapsidare:
a. genomul viral nu poate functiona ca ARNm;
b. genomul viral functioneaza ca ARNm;
c. genomul viral codifica sinteza unei catene complementare de sens negativ;
d. genomul viral codifica sinteza unei catene complementare de sens pozitiv.
16. Virusurile din familia Papovaviridae, Adenoviridae si Herpesviridae, au genomul constituit din:
a. ADN monocatenar, de sens pozitiv;
b. ADN partial dublu catenar, de sens negativ;
c. ADN dublu catenar, ambisens;
d. ARN dublu catenar, de sens negativ.
17. Virusurile din familiile Paramyxoviridae, Rhabdoviridae si Filoviridae au genomul constituit din:
a. ARN monocatenar nesegmentat, de sens negativ;
b. ARN monocatenar segmentat, de sens negativ;
c. ARN monocatenar nesegmentat, de sens pozitiv;
d. ARN monocatenar segmentat, de sens pozitiv.
18. Cultura bacteriană care se dezvoltă sub forma unui strat continuu care acoperă întreaga suprafaţă a mediului solid este:
a. Colonie de tip S;
b. Colonie de tip R;
c. Colonie de tip M;
d. Gazon.
19.Alegeţi expresiile adevărate privindtulpina 1190 R de B. anthracis:
a) nesporogenă, necapsulogenă, cilogenă;
b) sporogenă, capsulogenă, edematogenă;
c) nesporogenă, capsulogenă, edematogenă;
d) sporogenă, necapsulogenă, edematogenă.
20.Alegeţi expresiile adevărate privind plasmidele neconjugative:
a) conţin gene care asigură transferul lor în celula acceptor;
b) nu conţin gene care asigură transferul lor în celula acceptor;
c) conţin gene care asigură sinteza pilului sexual;
d) nu conţin gene care asigură sinteza pilului sexual;
21. Care din următoarele medii de cultură permit evidenţierea producerii de indol:
a. TSI;
b. MIU;
c. Simmons;
d. Chapman.
22. Pentru evidenţierea utilizării citratului de sodiu ca unică sursă de carbon se utilizează mediul:
a. Mac Conkey;
b. Christensen;
c. Chapman;
d. Simmons.
23. Identificaţi afirmaţiile false privind agarul din compoziţia mediilor de cultură solide sau semisolide:
a. Este rezistent la acţiunea enzimelor bacteriene;
b. Reprezintă sursa nutritivă pentru bacterii;
c. Se solidifică la 65°C;
d. Se obţine din corpul unor alge marine.
24. Acetatul de plumb se utilizează pentru evidenţierea producerii de:
a. Indol;
b. Hemolizine;
c. Hidrogen sulfurat;
d. Urează.
25. Probele destinate examenului microbiologic, recoltate şi ambalate corespunzător, se expediază la laborator împreună cu un document oficial, întocmit şi semnat de medicul veterinar, numit:
a. Buletin de analiză;
b. Certificat sanitar-veterinar;
c. Certificat de transport;
d. Notă de însoţire.
26. Selectaţi o metodă de colorare specială pentru evidenţierea cililor bacterieni:
a. Giemsa;
b. Ziehl-Neelsen;
c. Verde de malahit;
d. Casares-Gill.
27. Pe mediul TSI se apreciază:
a. Fermentarea glucozei;
b. Fermentarea lactozei şi zaharozei;
c. Producţia de hidrogen sulfurat;
d. Producţia de urează.
28. Pentru determinarea numărului total de germeni dintr-un produs (prin metode cantitative) se execută diluţii seriate cu rata:
a. 2;
b. 5;
c. 10;
d. 20.
29. Interpretarea testului catalazei se efectuează:
a. după 1-3 ore;
b. după 24 ore;
c. după 15 minute;
d. imediat (ex tempore).
30. Selectaţi o metodă de sterilizare prin căldură umedă, care se bazează pe încălzirea fracţionată sau discontinuă.
a. Fierberea;
b. Autoclavarea;
c. Tindalizarea;
d. Pasteurizarea.
31. Pentru evidenţierea producerii de indol se utilizează următoarea soluţie:
a. Acetat de plumb;
b. Apă oxigenată 3%;
c. Lügol;
d. Ehrlich-Kovacs.
32. Pentru potenţarea activităţii hemolitice slabe a unei tulpini bacteriene, se utilizează testul:
a. De hidroliză a ureei;
b. De coagulare a plasmei citratate;
c. Fosfatazei alkaline;
d. CAMP.
33. Selectaţi testele prin care se poate aprecia patogenitatea unui microorganism ,, in vitro,,:
a. Producţia de hemolizine;
b. Coagularea plasmei citratate;
c. Bioproba;
d. Producţia de urează.
34. Selectaţi testele prin care se evidenţiază acţiunea oxidoreducătoare a enzimelor bacteriene:
a. Testul catalazei;
b. Testul indolului;
c. Testul ureazei;
d. Testul de reducere a albastrului de metilen.
35. Metoda Gram se încadrează în categoria metodelor de colorare:
a. Simple;
b. Complexe;
c. Uzuale;
d. Speciale.
36. Care din următoarele teste biochimice se încadrează în categoria reacţiilor de evidenţiere a proprietăţiolor glucidolitice:
a. Testul catalazei;
b. Testul de hidroliză a ureei;
c. Testul de hidroliză a amidonului;
d. Testul de hidroliză a cazeinei.
37. Pasteurizarea înaltă se realizează:
a. 30 minute la 60-65°C;
b. 10-20 minute la 70-75°C;
c. 1 minut la 90°C;
d. câteva secunde la 85-95°C.
38. Ca soluţie disociantă pentru examenul microscopic direct al ciupercilor microscopice se utilizează:
a. soluţie Lügol;
b. soluţie Amman;
c. soluţie de KOH;
d. soluţie Ehrlich-Kovacs.
39. Ce metodă de inoculare a oului embrionat se utilizează pentru cultivarea herpesvirusurilor, rickettsiilor şi chlamidiilor:
a. inocularea în cavitatea vitelină;
b. inocularea pe membrana corioalantoidiană;
c. inocularea în cavitatea amniotică;
d. inocularea în camera de aer.
40. Care din următoarele ingrediente sunt indispensabile pentru prepararea unui mediu de cultură simplu:
a. apa distilată;
b. clorura de sodiu;
c. vitamine;
d. enzime.
41. În testul de hidroliză a amidonului, ca soluţie revelatoare se utilizează:
a. Sol. de fuxină diluată;
b. Sol. Lügol;
c. Sol. Ehrich-Kovacs;
d. Acetat de plumb.
42. Pentru evidenţierea metabolizării aminoacizilor care conţin sulf (cistină, cisteină etc.) din mediul de cultură se aplică testul:
a. Hidrogenului sulfurat;
b. Indolului;
c. Lecitinazei;
d. CAMP.
43. Testul de hidroliză a ureei se încadrează în categoria de reacţii biochimice:
a. Complexe;
b. De evidenţierea a proprietăţilor glucidolitice;
c. De evidenţiere a enzimelor active faţă de substanţele ce conţin azot în moleculă;
d. De evidenţiere a enzimelor oxidante şi reducătoare.
44. În timpul operaţiei de însămânţare , încălzirea la roşu a ansei de însămânţare este:
a. Obligatorie, înainte de însămânţare;
b. Obligatorie, după însămânţare;
c. Obligatorie, înainte şi după însămânţare;
d. Obligatorie, înainte de însămânţare, facultativă după însămânţare.
45. Selectaţi ingredientele (utilizate la prepararea mediilor de cultură), rezultate prin hidroliză acidă:
a. Hidolizat de cazeină;
b. Peptonă;
c. Apă,
d. NaCl.
46. Selectaţi o metodă de colorare simplă:
a. Gram;
b. Verde de malachit;
c. Albastru de metilen;
d. Ziehl-Neelsen.
47. Embrionii destinaţi inoculării materialului viral în cavitatea vitelină se recomandă să aibă vârsta de :
a.5-6 zile; b.1-2 zile; c. 10-11 zile; d. 18 zile.
48. Testul de reducere a albastrului de metilen se interpretează pozitiv atunci când decolorarea culturii are loc în decurs de :
A. 1-3 ore;
B. 10-12 ore;
C. 24 ore;
D. până la maximum 7 zile.
49. Selectaţi procedeul utilizat pentru sterilizarea spaţiilor:
A. Flambarea;
B. Autoclavarea;
C. Fierberea;
D. Cu radiaţii UV:
50. Timpul de colorare cu violetul de genţiana în coloraţia Gram este de:
A. 1 minut;
B. 1-3 minute;
C. 3-5 minute;
D. Câteva secunde.