Microbiologie Grila 19

Grile pentru Examenul de Microbiologie
Anul 2
Grila 19

1. La bacteriile Gram + cantitatea cea mai mare de lipide se întâlneşte la cele din genurile:
a) Staphylococcus;
b) Bacillus;
c) Nocardia;
d) Mycobacterium.

2. Alegeţi expresiile potrivite privind variaţiile fenotipice:
a) afectează întreaga populaţie bacteriană dată, simultan;
b) se exprimă ereditar;
c) apar sub acţiunea factorilor de mediu;
d) sunt letale.
3. Variaţiile genotipice se caracterizează prin aceea că:
a) afectează întreaga populaţie bacteriană dată, simultan;
b) se transmit ereditar;
c) odată apărute rămân stabile;
d) se exprimă printr-un fenotip diferit de cel sălbatic.
4. Mutaţiile se produc prin următoarele mecanisme:
a) substituţie;
b) deleţie;
c) inserţie;
d) inversiune.
5. Încorporarea fragmentului de ADN exogen în cromozomul celulei acceptoare se realizează prin:
a) rupere reunire;
b) copiere alternativă;
c) translocare;
d) transpoziţie.
6. Factorul F se poate integra în diferite zone ale cromozomului bacterian, în timpul conjugării:
a) nu migrează în celula receptoare;
b) migrează primul în celula receptoare;
c) migrează ultimul în celula receptoare;
d) se autodistruge.
7. Principalele procedee de multiplicare asexuată la bacterii sunt:
a) diviziunea directă;
b) conjugarea ;
c) înmugurirea;
d) transformarea.
8. Bacteriile iradiate cu UV, aparent moarte, îşi pot recăpăta viabilitatea prin expunere:
a) la acţiunea luminii solare;
b) la acţiunea luminii difuze;
c) la acţiunea rapidă a razelor UV;
d) la întuneric.
9. Metabolismul bacteriilor încetează atunci când ,,activitatea apei- Wa ,, este cuprinsă între:
a) 0,60-0,65;
b) 0,20-0,45;
c) 0,70-0,85;
d) 0,40-0,65.
10. Diviziunea directă la bacterii se realizează prin:
a) corpi elementari;
b) fragmentare;
c) sept transversal;
d) strangulare.

11. După posibilitatea de a se exprima fenotipic mutaţiile pot fi:
a) imperceptibile;
b) perceptibile;
c) letale ;
d) recesive.
12. Celulele F- devenite F+, în urma procesului de conjugare produc în descendenţă:
a) numai celule F+;
b) atât celule F+ cât şi celule F-;
c) numai celule Hfr;
d) numai celule F-.
13. Endonucleazele de tip II acţionează condiţionat de :
a) S-adenozil metionină;
b) ATP;
c) ioni de Mg2+;
d) ioni de Ca 2+.
14. Transferul de material genetic prin conjugare de la o bacterie F’ la o bacterieF-, se numeşte:
a) recombinare de înaltă frecvenţă;
b) sexducţie (F ducţie);
c) recombinare specializată;
d) recombinare generalizată.
15. Celuloza se găseşte în compoziţia chimică a bacteriilor numai:
a) în celulele vegetative;
b) în structura sporilor;
c) atât în celule vegetative,cât şi în spori;
d) nici un răspuns nu este adevărat.
16. La bacteriile Gram + cantitatea cea mai mare de lipide se întâlneşte la cele din genurile:
e) Staphylococcus;
f) Bacillus;
g) Nocardia;
h) Mycobacterium.
17. Transferul de material genetic prin recombinare genetică se realizează:
a) numai între celule ce aparţin aceleiaşi specii bacteriene;
b) mai rar între celule aparţinând unor specii foarte apropiate genetic;
c) numai între celule ce aparţin unor specii îndepărtate genetic;
d) între celule ce aparţin oricărei specii bacteriene.
18. Endonucleazele de tip I acţionează condiţionat de:
a) S-adenil-metionină;
b) ATP;
c) prezenţa ionilor de calciu;
d) prezenţa ionilor de magneziu.
19. Conjugarea este procesul de transfer de material genetic prin intermediul:
a) unui pil sexual;
b) unui bacteriofag temperat;
c) unui transpozon;
d) unui segment de inserţie.
20. Staphylococcus aureus sintetizează pigmenţi ce aparţin grupei:
a) fenazinelor;
b) melaninelor;
c) carotenilor;
d) flavinelor.

21. În celulele donatoare întotdeauna conjugonul (repliconul) este asociat:
a) unui mezozom;
b) materialului nuclear;
c) mai multor ribozomi;
d) membranei citoplasmatice.
22. Endonucleazele de tip II acţionează condiţionat de :
e) S-adenozil metionină;
f) ATP;
g) ioni de Mg2+;
h) ioni de Ca 2+.
23. În compoziţia chimică a bacteriilor apa se găseşte sub formă:
a) liberă;
b) legată;
c) cristalizată;
d) disociată.