Microbiologie Grila 17

Grile pentru Examenul de Microbiologie
Anul 2
Grila 17

31. Bacteriile sunt organisme vii:
a) cu organizare subcelulară;
b) pluricelulare, cu organizare de tip procariot;
c) unicelulare, cu organizare de tip eucariot;
d) unicelulare, cu organizare de tip procariot;
e) pluricelulare, cu organizare de tip eucariot.

32. Leptospirele au formă de:
a) spiril;
b) spirochet;
c) vibrion;
d) cocobacil;
e) bacil.
33. Bacteriile peritricha prezintă:
a) câte un smoc de cili la fiecare extremitate;
b) un smoc de cili la fiecare extremitate;
c) mai mulţi cili dispuşi pe toată suprafaţa celulei;
d) câte un singur cil la fiecare extremitate;
e) un singur cil dispus pe partea laterală.
34. În natură, bacteriile nesporogene se găsesc:
a) numai sub formă de spori;
b) numai sub formă de celule vegetative;
c) sub formă de celule vegetative, când condiţiile sunt favorabile, şi sub formă de spori, când condiţiile sunt nefavorabile;
d) bacteriile neporogene nu trăiesc în mediile naturale;
e) nici o afirmaţie nu este corectă.
35. În funcţie de poziţia lor, mezozomii pot fi:
a) parietali, laterali şi perinucleari;
b) parietali, perinucleari şi septali;
c) laterali, perinucleari şi septali;
d) parietali, septali şi laterali;
e) nu au poziţie constantă.
36. Componentele structurale ale învelişului unui spor prezintă următoarea succesiune, de la interior spre exterior:
a) membrană sporală, tunici, cortex, exosporium;
b) membrană sporală, cortex, exosporium, tunici;
c) membrană sporală, cortex, tunici, exosporium;
d) cortex, membrană sporală, tunici, exosporium;
e) sporii au înveliş nestructurat.
37. Materialul genetic plasmidic dintr-o celulă bacteriană se replică:
a) concomitent cu materialul nuclear;
b) independent de materialul nuclear;
c) numai când bacteria sporulează;
d) numai când bacteria se află în faza de creştere exponenţială;
e) numai când în mediul de viaţă al bacteriei se introduc antibiotice.
38. Care din următoarele specii bacteriene nu sunt capabile să sintetizeze pigmenţi:
a) Staphylococcus aureus;
b) Pseudomonas aeruginosa;
c) Serratia marcescens;
d) Mycobacterium tuberculosis;
e) Escherichia coli.
39. Selectaţi expresia falsă privind compoziţia chimică a sporilor bacterieni:
a) enzimele sporale sunt termorezistente;
b) enzimele sporale au masă moleculară mică;
c) sporii conţin acid dipicolinic sub formă de dipicolinat de calciu;
d) sporii conţin enzime litice;
e) sporii nu conţin ioni de calciu, magneziu şi mangan.
40. În funcţie de capacitatea lor de integrare în cromozomi, plasmidele bacteriene se clasifică în:
a) plasmide propriu-zise şi plasmide cu funcţii epizomale;
b) plasmide conjugative şi plasmide cu funcţii epizomale;
c) plasmide propriu-zise şi plasmide neconjugative;
d) plasmide conjugative şi plasmide neconjugative;
e) plasmide cu funcţii epizomale şi plasmide neconjugative.
41. Următoarele bacterii conţin în compoziţia chimică a peretelui celular celuloză:
a) micoplasmele;
b) actinomicetele;
c) leptospirele;
d) rickettsiile;
e) nici un răspuns nu este adevărat.
42. Mutaţiile recesive se pot exprima doar atunci când:
a) toate copiile cromozomale dintr-o celulă poartă alela mutantă;
b) numai o copie cromozomală dintr-o celulă poartă alela mutantă;
c) nici o copie cromozomală dintr-o celulă nu poartă alela mutantă;
d) procesul nu este influenţat de alelele mutante;
e) toate răspunsurile sunt eronate.
43. Transducţia este o formă de transfer de material genetic de la o celulă donator la o celulă acceptor prin:
a) intermediul unui pil sexual (F);
b) intermediul unui bacteriofag;
c) intermediul unui pli I;
d) intermediul unui ARN mesager;
e) intermediul unei enzime de restricţie.
44. În cazul transferului de material genetic prin transducţie, celula receptoare este reprezentată de:
a) o celulă nelizogenă, sensibilă la fag;
b) o celulă lizogenă, sensibilă la fag;
c) o celulă nelizogenă, insensibilă la fag;
d) o celulă lizogenă, insensibilă la fag;
e) o celulă colicinogenă.
45. La bacterii, variaţiile fenotipice sunt dependente de acţiunea factorilor de mediu şi:
a) se transmit ereditar;
b) nu se transmit ereditar;
c) se transmit ereditar numai în prima generaţie;
d) nu se transmit ereditar în prima generaţie dar se transmit în generaţiile următoare;
e) expresiile a), c) şi d) sunt adevărate;

46. Conjugarea este procesul de transfer de material genetic prin intermediul:
a) unui pil sexual F;
b) unui bacteriofag temperat;
c) unui transpozom;
d) unui segment de inserţie;
e) unui cil.
47. Alegeţi expresia adevărată privind bacteriile F-:
a) sunt lipsite de plasmide F;
b) posedă plasmide F în faza plasmidică;
c) posedă plasmide F în faza epizomală;
d) posedă plasmide F în faza plasmidică, cât şi în fază epizomală;
e) posedă plasmide F în faza plasmidică, dar sunt lipsite de pil sexual.
48. La bacterii, materialul genetic extranuclear (extracromozomal) este reprezentat de:
a) molecule mici de ADN, cu configuraţie circulară;
b) molecule mici de ADN, cu configuraţie lineară;
c) molecule mici de ARN, cu configuraţie circulară;
d) molecule mici de ARN, cu configuraţie lineară;
e) molecule mari de ADN, cu configuraţie lineară.
49. Alegeţi expresia potrivită:
a) micoplasmele nu au perete celular şi nici formă constantă;
b) micoplasmele nu au membrană citoplasmatică şi nici formă constantă;
c) micoplasmele nu au perete celular dar au formă constantă;
d) micoplasmele nu au membrană citoplasmatică dar au formă constantă;
e) micoplasmele posedă inveliş complex.
50. Ansamblul genom viral-capsidă virală constituie:
a) nucleocapsida virală;
b) pericapsida virală;
c) peplosul viral;
d) mantaua virală;
e) nici un răspuns nu este adevărat.
51. Proteinele tardive sintetizate în cursul procesului de replicare virală sunt codificate de:
a) genomul viral;
b) mitocondriile celulei gazdă;
c) reticulul endoplasmic rugos;
d) nucleul celulei gazdă;
e) reticulul endoplasmic neted.
52. Care din următoarele familii virale necesită în cursul replicării lor o revers-transcriptază:
a) Rhabdoviridae;
b) Poxviridae;
c) Herpesviridae;
d) Retroviridae;
e) Birnaviridae.

53. Din punct de vedere chimic, pericapsida virusurilor este constituită:
a) numai din proteine;
b) numai din glico-proteine;
c) din proteine, lipide şi glucide;
d) predominant din lipide;
e) la unele, numai din proteine, la altele, numai din lipide.
54. Aglutinarea globulelor roşii aflate în contact cu o suspensie de virus, se datorează spiculilor cu:
a) reverstranscriptază;
b) lizozim;
c) hemaglutinine;
d) reverstranscriptază şi lizozim;
e) polimerază.
55. Lizozimul fagic se găseşte:
a) în interiorul capului bacteriofagului;
b) la nivelul fibrilelor contractile;
c) la nivelul plăcuţei terminale;
d) la nivelul gâtului (gulerului);
e) asociat genomului bacteriofagului.
56. În condiţii naturale,în cursul procesului de replicare, după decapsidare virusul:
a) îşi pierde infectivitatea;
b) moare;
c) îşi exaltează infectivitatea;
d) este distrus de endonucleazele celulei gazdă;
e) se transformă în virus defectiv.
57. Dimensiunile virusurilor se exprimă:
a) în microni;
b) în milimetri;
c) în nanometri;
d) în Angstromi;
e) în oricare din unităţile de măsură amintite.
58. Din punct de vedere al tropismului de ţesut, virusul HIV se încadrează în categoria virusurilor:
a) epiteliotrope;
b) pantrope;
c) hepatotrope;
d) limfotrope;
e) neurotrope.
59. Capsida cu simetrie binară sau dublă este caracteristică pentru:
a) virusurile bacteriofagice;
b) virusurile din familia Poxviridae;
c) virusurile din familia Rhabdoviridae;
d) virusurile din familia Picornaviridae;
e) virusurile din familia Herpesviridae.
60. La virusurile din familia Picornaviridae, procesul de decapsidare începe:
a) după înglobarea particulei vrale în celula gazdă;
b) în momentul contactului cu membrana celulei;
c) înainte de contactul cu membrana celulei;
d) în interiorul vacuolei de endocitare;
e) la nivelul reticului endoplasmic rugos.