Microbiologie Grila 12

Grile pentru Examenul de Microbiologie
Anul 2
Grila 12

1. Bacteriile îşi obţin energia necesară proceselor vitale:
a) majoritatea, prin degradarea substanţelor chimice;
b) unele şi prin fotosinteză;
c) numai prin fermentaţie;
d) toate expresiile sunt false.

2. Proteinele existente în membrana citoplasmatică a bacteriilor pot fi:
a) parietale, perimembranare şi transmembranare;
b) transmembranare, extrinseci şi intrinseci;
c) numai intrinseci şi transmembranare;
d) numai parietale.

3. Sub acţiunea penicilinei şi a lizozimului, bacteriile se transformă în:
a) sferoplaşti;
b) protoplaşti;
c) forme R;
d) forme S.

4. O unitate ribozomală este alcătuită din:
a) o subunitate mare L şi două subunităţi mici S;
b) două subunităţi mari L şi două subunităţi mici S;
c) o subunitate mare L şi o subunitate mică S;
d) două subunităţi mari L şi o subunitate mică S.

5. Bacteriile peritricha prezintă:
a) câte un smoc de cili, la fiecare extremitate;
b) un smoc de cili, la o singură extremitate;
c) câte un singur cil, la fiecare extremitate;
d) mai mulţi cili dispuşi pe toată suprafaţa celulei.

6. Selectaţi expresia falsă privind mutaţiile la bacterii:
a) sunt consecinţa unor modificări în structura genomului;
b) se produc în faza stabilă a ADN-ului, cât şi în cursul autoreplicării acestuia;
c) apar fără aport de material genetic străin;
d) apar în urma aportului de material genetic străin.

7. Selectaţi expresiile adevărate privind recombinările genetice la microorganisme:
a) se realizează în urma unei fuziuni veritabile între celule şi între genomurile lor;
b) se realizează fără o fuziune veritabilă între celule şi între genomurile lor;
c) transferul de material genetic este unidirecţional;
d) cele două celule implicate în realizarea acestui proces au o contribuţie inegală.

8. În cazul transferului de material genetic prin transducţie, celula receptoare este reprezentată de:
a) o celulă nelizogenă sensibilă la bacteriofagul transductor;
b) o celulă lizogenă sensibilă la bacteriofagul transductor;
c) o celulă nelizogenă insensibilă la bacteriofagul transductor;
d) o celulă lizogenă insensibilă la bacteriofagul transductor.

9. În procesul de conjugare de la bacteriile F+ către bacteriile F-, factorul F se găseşte:
a) în stare epizomală;
b) în stare plasmidică;
c) integrat în genomul unui bacteriofag;
d) integrat într-o plasmidă “col”.

10. Conjugarea de la bacterii Hfr către bacterii F-, este denumită:
a) recombinare de frecvenţă redusă;
b) sexducţie sau F-ducţie;
c) recombinare de înaltă frecvenţă;
d) recombinare generalizată.

11. La virusurile cu genom ADN, acesta poate fi:
a) numai dublucatenar;
b) numai monocatenar;
c) la majoritatea dublucatenar, la câteva monocatenar, iar la altele parţial dublucatenar;
d) la majoritatea parţial dublucatenar, iar la altele dublucatenar.

12. Virusurile clasice pot exista în natură sub o anumită formă biologică. Selectaţi expresia falsă:
a) virion;
b) virus vegetativ;
c) provirus;
d) prion.

13. Virusurile sunt microorganisme:
a) comensale;
b) epifite;
c) parazite obligatorii şi absolute ale celulelor vii;
d) saprofite.

14. Selectaţi expresiile adevărate privind tipurile de spiculi virali:
a) cu neuraminidază;
b) cu hemaglutinine;
c) cu reverstranscriptază;
d) cu polimerază.

15. În cadrul recombinării generalizate, încorporarea fragmentului de ADN străin în genomul gazdei se realizează după modelul:
a) translocare, transpoziţie;
b) inserţie, reunire;
c) rupere şi reunire; copiere alternativă;
d) rupere, transpoziţie.

16. La bacterii, exprimarea aceluiaşi genotip prin mai multe fenotipuri este posibilă şi se datorează:
a) existenţei genelor alele;
b) inexistenţei genelor alele;
c) prezenţei materialului genetic extracromozomal;
d) înmagazinării informaţiei genetice într-un număr restrâns de gene.

17. La bacterii, variaţiile fenotipice sunt dependente de acţiunea factorilor de mediu şi:
a) se transmit ereditar;
b) nu transmit ereditar;
c) se transmit ereditar numai în prima generaţie;
d) nu se transmit ereditar în prima generaţie, dar se transmit în generaţiile următoare.

18. În funcţie de poziţia lor, mezozomii pot fi:
a) parietali;
b) perinucleari;
c) septali;
d) laterali.

19. Alegeţi expresia falsă privind lipida A:
a) face parte din structura sporului bacterian;
b) face parte din structura peretelui celular al bacteriilor Gram pozitive;
c) face parte din structura membranei citoplasmatice;
d) face parte din structura peretelui celular al bacteriilor Gram negative.

20. Alegeţi expresia falsă privind compoziţia chimică a fimbriilor:
a) proteică;
b) lipidică;
c) glucidică;
d) lipopolizaharidică.

21. Alegeţi expresiile adevărate privind condiţiile de cultivare ale stafilococilor:
a) se dezvoltă pe medii de cultură uzuale;
b) tolerează concentraţii crescute de NaCl;
c) sunt facultativ anaerobi;
d) se izolează pe mediul Bayrd-Parker.

22. Epidermita exsudativă a porcului este determinată de:
a) Staphylococcus aureus subspecia aureus;
b) Staphylococcus intermedius;
c) Staphylococcus hyicus subspecia hyicus;
d) Staphylococcus hyicus subspecia chromogenes.

23. Erupţia cutanată din scarlatină se datorează:
a) streptolizinei O;
b) streptolizinei S;
c) eritrotoxinei (toxinei eritrogene);
d) streptokinazei.

24. Alegeţi expresiile adevărate privind toxina tetanică:
a) este o exotoxină;
b) are natură proteică;
c) este termolabilă;
d) este sensibilă la enzimele proteolitice.

25. Clostridium botulinum:
a) este hemolitic;
b) este gelatinolitic;
c) produce lecitinază;
d) produce indol.

26. Cărbunele emfizematos este produs de:
a) Clostridium septicum;
b) Clostridium perfringens;
c) Clostridium chauvoei;
d) Clostridium novyi.
27. Alegeţi expresiile adevărate privind enterotoxina speciei Clostridium perfringens:
a) are natură proteică;
b) este termolabilă;
c) este termostabilă;
d) are natură glicolipidică.

28. La infecţia cu Listeria monocytogenes sunt receptive următoarele animale de experienţă:
a) cobaiul;
b) iepurele;
c) şoarecele;
d) porumbelul.

29. Bronhopneumonia enzootică a mânjilor este produsă de:
a) Corynebacterium renale;
b) Corynebacterium pseudotuberculosis;
c) Rhodococcus equi;
d) Arcanobacterium pyogenes.

30. Septicemia colibacilară este determinată de tulpini:
a) enteroinvazive;
b) enterotoxigene;
c) verotoxigene;
d) enterohemoragice.

31. Klebsiella pneumoniae prezintă următoarele proprietăţi biochimice:
a) descompune glucoza, cu producţie de gaz;
b) produce urează;
c) produce indol;
d) reduce nitraţii în nitriţi.

32. Antigenele somatice “O” ale bacteriilor din genul Salmonella sunt:
a) termolabile;
b) alcoolosensibile;
c) termostabile;
d) alcoolorezistente.
33. Yersinia pseudotuberculosis prezintă următoarele proprietăţi biochimice:
a) descompune glucoza, fără producţie de gaz;
b) produce urează;
c) descompune lactoza;
d) descompune zaharoza.

34. Actinobacillus pleuropneumoniae necesită pentru dezvoltare:
a) prezenţa factorului V;
b) prezenţa factorului X;
c) atât prezenţa factorului V, cât şi a factorului X;
d) toate răspunsuruile sunt eronate.

35. Boala Glässer este produsă de:
a) Haemophillus paragallinarum;
b) Haemophillus somnus;
c) Haemophillus parasuis;
d) Haemophillus agni.

36. Piorubina, pigment produs de Pseudomonas aeruginosa, prezintă următoarele caracteristici:
a) are culoare roşie;
b) este solubilă în apă;
c) nu este solubilă în cloroform;
d) are culoare albastră-verzuie.

37. Burkholderia mallei este:
a) bacterie saprofită;
b) bacterie comensală;
c) bacterie parazită obligatoriu intracelular;
d) bacterie epifită.

38. Burkholderia pseudomallei se dezvoltă pe următoarele medii de cultură:
a) MacConkey;
b) medii de cultură cu sânge;
c) medii de cultură uzuale;
d) nu s-a reuşit cultivarea acestei bacterii pe medii de cultură.

39. Brucella abortus şi Brucella ovis necesită pentru cultivare:
a) atmosferă de 5 – 10% dioxid de carbon;
b) medii de cultură suplimentate cu glucoză, ser sangvin sau sânge;
c) medii de cultură simple – bulion şi agar nutritiv;
d) medii de cultură cu ovalbumină.

40. Brucella melitensis este patogenă, în condiţii naturale, pentru:
a) ovine;
b) caprine;
c) om;
d) găină.

41. Pe mediul MacConkey glucozat 1%, cu adaus de penicilină, Bordetella bronchiseptica formează colonii:
a) galbene;
b) albastre-verzui;
c) roşii;
d) alb-cenuşii.

42. Alegeţi expresiile adevărate privind comportarea speciei Fusobacterium necrophorum:
a) produce hemoliza globulelor roşii de cal, iepure, şoarece şi câine;
b) aglutinează trombocitele şi globulele roşii de găină şi om;
c) produce lipază;
d) este patogen pentru iepure şi şoarece.

43. Care din următoarele serotipuri de Salmonella prezintă antigene de suprafaţă (Vi):
a) Salmonella typhi;
b) Salmonella paratyphi;
c) Salmonella enteritidis;
d) Salmonella dublin.

44. Escherichia coli prezintă următoarele proprietăţi biochimice:
a) produce indol;
b) nu produce indol;
c) fermentează glucoza, cu producţie de gaz;
d) nu fermentează glucoza.

45. Mycobacterium avium subspecia paratuberculosis posedă antigene comune cu:
a) Mycobacterium tuberculosis;
b) Mycobacterium bovis;
c) Mycobacterium leprae;
d) nici un răspuns nu este corect.

46. Arcanobacterium pyogenes produce:
a) piobaciloza porcului;
b) bronhopneumonia enzootică a mânjilor;
c) mamita de vară a vacilor;
d) limfadenita cazeoasă a oilor şi caprelor.

47. Intoxicaţia botulinică, la om şi animale, se manifestă prin:
a) contracţii ale musculaturii striate;
b) paralizii de tip flasc;
c) septicemie;
d) gangrenă gazoasă şi enterotoxiemie.

48. Bacillus cereus prezintă următoarele caracteristici morfologice:
a) este mobil;
b) este imobil;
c) este necapsulogen;
d) este capsulogen.

49. Alegeţi expresiile adevărate privind însuşirile toxinei sintetizate de Bacillus anthracis:
a) este imunogenă;
b) nu este imunogenă;
c) are acţiune letală;
d) este edematogenă.

50. Streptococii care aparţin grupelor A şi C se dezvoltă optim pe:
a) agar nutritiv cu sânge de oaie;
b) agar nutritiv cu bilă, esculină şi azidă de sodiu;
c) agar nutritiv cu sânge şi tripticază sau triptoză;
d) bulion şi agar nutritiv.