Medicatia Rumenului

Medicatia Rumenului
An 3 Semestrul 2

Substanţele cu acţiune la nivelul rumenului se împart în:
a) medicaţia atoniei rumenale;
b) medicaţia timpanismului;
c) medicaţia acidozei rumenale;
d) medicaţia alcalozei rumenale;
e) medicaţia pentru normalizarea microflorei şi microfaunei rumenale.
A. Medicaţia atoniei rumenale
Din această grupă fac parte medicamente care intensifică contracţiile şi secreţiile prestomacelor şi care se utilizează în atonia prestomacelor, în indigestii prin împâstarea prestomacelor, în supraîncărcarea rumenului, în timpanism cronic. Aceleaşi medicamente administrate la monogastrice pot avea efect digestiv şi uneori chiar vomitiv în funcţie de doza în care se utilizează.
Digestim este o soluţie de uz veterinar care conţine extract de veratru, tinctură de pelin, tinctură de ienupăr, acid clorhidric concentrat şi excipient hidromineral.
Preparatul acţionează asupra mucoasei digestive (mai ales la nivelul prestomacelor) şi produce intensificarea sau reluarea mişcărilor compartimentelor gastrice şi în mod indirect stimulează rumegarea şi îmbunătăţirea digestiei.
Este indicat la rumegătoare mari şi mici în indigestii prin supraîncărcare, împâstarea foiosului, atonii cronice ale prestomacelor şi în dispepsii hiposecretorii. În vederea administrării pe cale orală, se diluează cu apă şi se folosesc următoarele doze: bovine adulte 25 – 50 ml într-un litru de apă de 2 – 3 ori pe zi; viţei, oi, capre – 25 ml în 500 ml apă de 1- 2 ori pe zi. Se prezintă sub formă de flacoane a 250 şi 500 ml.
Rumdigestin se prezintă sub formă de soluţie în flacoane de 0,5 l, 1 l, 20 l şi 50 l şi conţine extract de rizom de veratru, alcool etilic şi acid clorhidric, şi se foloseşte la bovine în indigestie acută prin supraîncărcare a prestomacelor, atonie şi pareză cronică a prestomacelor, meteorism cronic şi dispepsii.
Ruminol se prezintă sub formă de soluţie injectabilă şi conţine: stricnină sulfat, veratrină sulfat, pilocarpină clorhidrat, acid clorhidric şi apă distilată. Are efect hiperperistaltic şi hipersecretor. Se administrează subcutant în doză de 5 – 10 ml.
B. Medicaţia timpanismului
Plantele furajere conţin, unele dintre ele, substanţe care favorizează formarea de spumă, iar altele substanţe care ajută la diminuarea spumei. Atunci când se creează anumite dezechilibre între cele două categorii de substanţe, precum şi când apar condiţii favorizante pentru indigestia spumantă, este necesară folosirea unor medicamente antispumante.
Aceste substanţe fac parte din categoria polisiloxanilor, derivaţi ai siliciului.
Aceste subsanţe reduc tensiunea superficială a bulelor mici de gaze încât bulele conflu
ează şi se separă de conţinutul rumenal care rămâne decliv; în felul acesta, gazele din stratul superior pot fi eliminate prin eructaţie sau prin trocarizare.
Dintre preparatele folosite în acest scop, amintim: Silibovon, Sicaden, Blotrol (Germania), Timpany 10% (Olanda), Tympasol (Austria). Primele două sunt polisiloxani în emulsie apoasă, Blotrol este un acetiltributilcitrat. La bovine doza este de 20 – 50 ml diluată cu 1 – 5 litri apă, iar la rumegătoare mici 5 – 10 ml.
Timpany 10% este o emulsie ce conţine 100 mg dimeticon pe mililitru, recomandată în timpanism gazos şi în indigestie. Se administrează în doză de 100 ml produs diluat cu 1 – 2 l de apă. Se prezintă sub formă de flacoane de 250 şi 500 ml, şi se administrează cu sonda sau cu sticla.
Tympasol se prezintă sub formă de emulsie de dimeticon, flacoane de 50 ml şi se administrează în timpanism. Dozele sunt: la bovine 25 ml în 3 – 5 l apă, la oi 25 ml în 3 – 5 l apă pentru 3 – 4 capete, iar la cal cu colică gazoasă se poate injecta în capul cecumului.
C. Medicaţia acidozei rumenale
În acidoza rumenală, pH-ul normal al rumenului care este de 6,2 – 7,0 scade sub 5. În aceste condiţii se dezvoltă lactobacili care produc acid lactic şi care produc astfel în continuare scăderea pH-ului.
Cauza principală a acestor fenomene este reprezentată de excesul de hidraţi de carbon în raţie. Ca urmare suferă microflora, microfauna şi motilitatea rumenală.
În situaţii de uşoară acidoză se remediază totul prin măsuri dietetice. În cazul unei acidoze puternice se poate face tratament cu antibiotice (omoară lactobacili), iar pe cale generală cu substanţe antihistaminice şi vitamina B1 sau se recurge la rumenotomie cu îndepărtarea conţinutului rumenal şi administrarea de suc rumenal de la un animal sănătos. În vederea neutralizării acidităţii per os se administrează antiacide ca de exemplu bicarbonat de sodiu (după Veturia Nueleanu, 2004).
D. Medicaţia alcalozei rumenale
Alcaloza rumenală este cauzată de un exces de proteine, uree, carbonat de amoniu în raţie, consecutiv formându-se amoniac. De asemenea, cauza alcalozei rumenale poate fi şi administrarea de furaje murdare sau prost însilozate. Pentru îndepărtarea conţinutului se recomandă iniţial un purgativ salin, apoi substanţe cu rol neutralizant şi chiar acidifiant, precum acid acetic sau acid clorhidric diluat, iar după circa 6 ore se administrează suc rumenal de la un animal sănătos.
E. Medicaţia pentru normalizarea microfaunei şi microflorei rumenale
În vederea creării unor condiţii corespunzătoare pentru normalizarea microfaunei şi microflorei rumenale, atunci când aceasta a fost afectată, se practică administrarea de suc rumenal de la un animal sănătos în asociere, eventual, cu drojdie de bere şi diluat cu mucilag de in. Se administrează o doză de 2000 – 5000 ml la rumegătoarele mari şi 200 – 500 ml la rumegătoarele mici. Acesta reprezintă un remediu dietetic foarte eficace şi dozele se pot repeta până la ameliorarea stării animalului.
În unele pareze ale rumenului, când flora fiziologică nu mai produce acid propionic (precursor al glucidelor) – se recomandă preparate pe bază de propionaţi. Aceste medicamente normalizează şi pH-ul conţinutului prestomacelor, creându-se astfel condiţii favorabile pentru refacerea microorganismelor simbionte care vor produce acid propionic.
Ursopronul este o soluţie 40% propionat de sodiu cu adaos de microelemente. Dozele sunt de 80 – 100 g la rumegătoare mari şi se repetă
la 6 – 8 ore.
Prodigestanul conţine propionat de sodiu, propionat de calciu, un antihistaminic şi diverse microelemente. Propionatul de sodiu, în afară de acţiunea stimulantă asupra motricităţii compartimentelor prestomacale în caz de atonii, mai favorizează sinteza proteinelor şi măreşte rezerva alcalină.
Pansenstimulans (Germania) se prezintă sub formă de pachete cu 125 g pulbere. El conţine propionat de sodiu, propionat de calciu, acetanilidă, metionină, molibden, cobalt, vitamina B6. Preparatul se amestecă cu apă şi se administrează sub formă de breuvaj, 1 pachet pe zi pentru un animal, cu repetare după 12 ore; la viţei ½ pachet, de 1 – 2 ori pe zi; la rumegătoare mici ¼ pachet o dată pe zi.
Ruminatorio H (Spania) se prezintă sub formă de pulbere ce conţine calciu carbonic, propionat de calciu, carbacol, floră din rumen şi care este indicat în indigestii, atonie rumenală, timpanism, pentru stimularea rumegării.
În general, medicaţia pentru normalizarea microflorei şi microfaunei rumenale se administrează în atonii rumenale, supraîncărcări, împâstări, precum şi în cazul unor tratamente cu sulfamide sau antibiotice.