Medicatia Antidiareica

Moderatori ai secreţiilor şi motilităţii gastrointestinale
An 3 Semestrul 2
Preluare dupa Farmacologie -FMVB
Medicatia Antidiareica


Diareea constă în eliminarea de materii fecale cu consistenţă scăzută, consecinţă a tranzitului intestinal accelerat şi/sau hipersecreţiei gastrointestinale, datorate iritaţiei mucoasei şi stimulării terminaţiilor parasimpatice vagale şi plexurilor intramurale.
Diareea reprezintă manifestarea clinică a dezechilibrului fiziopatologic între cantitatea de apă şi electroliţi secretată la nivelul tubului digestiv şi cantitatea absorbită. Cauzele apariţiei diareii sunt diverse: fenomenul de malabsorbţie, conţinut intestinal iritant, digestie incompletă cu dispepsie datorată insuficienţei secretorii gastrice, intestinale şi/sau pancreatice, inflamaţii (enterocolită), dismicrobism intestinal provocat de tratamentul cu antibiotice, infecţii digestive.
Diareea poate fi acută apoasă sau persistentă (cronică). Consecinţa majoră a diareii este deshidratarea, care poate fi gravă şi chiar letală.
Substanţele cu acţiune antidiareică reduc consistenţa scăzută, volumul şi numărul defecărilor.
2.1. MEDICAŢIA ANTIDIAREICĂ (CONSTIPANTE, STIPTICE)

Aceste substanţe au efect invers faţă de purgative, acţionând prin diminuarea sensibilităţii crescute a mucoasei intestinale şi secreţiilor, reducerea peristaltismului exagerat, reducerea hiperemiei şi inflamaţiei locale prin efectul lor astringent şi împiedicarea fermentaţiei şi putrefacţiei.
În funcţie de locul şi mecanismul de acţiune, substanţele antidiareice pot fi clasificate astfel:
A. Antidiareice simptomatic – patogenice:
– antipropulsive şi antisecretoare opioide;
– antipropulsive parasimpaticolitice;
– adsorbante şi protectoare pulverulente;
– astringente;
– antiinflamatoare intestinale.
B. Antidiareice de substituţie:
– soluţii de electroliţi pentru rehidratare;
– enzime digestive;
microorganisme antidiareice sintetizatoare de acid lactic.
C. Antidiareice etiotrope:
– antiinfecţioase şi antiparazitare intestinale (antibiotice şi chimioterapice).
A. Antidiareice simptomatic – patogenice
Mecanismul de acţiune este de tip agonist la nivelul receptorilor opioizi de la nivelul plexului mezenteric şi musculaturii netede intestinale, la doze subanalgezice. Acestea sunt indicate în diareea fără semne de infecţie microbiană sau infestaţie parazitară.
Opiul – la nivelul tubului digestiv creşte tonusul musculaturii netede, contractă sfincterele (piloric, ileocecal, anal), reduce peristaltismul la nivelul stomacului şi intestinului, stimulează absorbţia electroliţilor şi a apei şi diminuă secreţiile (gastrică, pancreatică şi biliară), deprimă reflexul anal de defecaţie (inhibiţie centrală).
Poate fi folosit ca forme farmaceutice magistrale (tinctură de opiu 1%) sau sub forma picăturilor Davila (tinctură de opiu diluată), 2-5 picături de 3-4 ori/zi la animalele mici.
Difenoxilat şi Difenoxin (metabolit al difenoxilatului) – se pot folosi atât în diareea acută, cât şi în cea cronică).
Loperamid – are un efect antidiareic puternic şi prelungit. Se administrează per os, are un coeficient de absorbţie scăzut; ca urmare, concentraţia plasmatică maximă se atinge lent. Nu traversează bariera hematoencefalică şi ca urmare nu acţionează la nivelul sistemului nervos central.
Se metabolizează la nivelul ficatului, se elimină în cea mai mare parte pe cale digestivă (90%) şi mai puţin pe cale renală (10%). Timpul de înjumătăţire este lung (la om – 11 ore la administrare unică şi 16 ore la administrare repetată), ceea ce îi conferă o durată prelungită de acţiune.
Dozele la câine pot fi de 2-5 mg/zi.
Acetorfan (Racecodotril) – este un antisecretor opioid care inhibă enkefalinazele intestinale şi creşte nivelul local al enkefalinelor care activează receptorii intestinali opioizi de tip μ sau δ, inducând efectul antisecretor antidiareic. Este un inhibitor selectiv al secreţiei intestinale.
· Adsorbante şi protectoare pulverulente
Sunt prezentate la capitolul Substanţe topice. Prezentăm în continuare una dintre substanţele din această grupă, folosită în tratamentul antidiareic şi care nu s-a amintit la capitolul menţionat.
Diosmectita – este un aluminosilicat natural care are o mare capacitate de acoperire a mucoasei intestinale (datorită structurii şi vâscozităţii sale). Are proprietatea de a adsorbi gazele, compuşii iritanţi, toxinele microbiene şi realizează o mucoprotecţie activă (creşterea cantităţii şi vâscozităţii mucusului protector) şi reduce hipersensibilitatea mucoasei intestinale.
Nu prezintă reacţii adverse şi ajută la normalizarea tranzitului, fără a influenţa tonusul şi peristaltismul intestinal.
Tratamentul cu suspensia de diosmectită nu poate înlocui rehidratarea , iar pentru a evita interacţiunile cu alte medicamente, acestea se administrează cu o oră înainte de diosmectită.
· Substanţe astringente – au fost studiate în cadrul capitolului Substanţe topice.

Subnitratul de bismut. Se prezintă sub formă de pulbere de culoare albă. Din punct de vedere chimic este un amestec de subnitrat (azotat bazic) de bismut, nitrat de bismut şi oxid de bismut. Pe lângă efectul astringent are şi efect adsorbant faţă de substanţele de fermentaţie, de putrefacţie, toxine şi germeni microbieni. Este un foarte bun pansament intestinal, se combină cu hidrogenul sulfurat din intestin şi astfel diminuă motilitatea gastrointestinală. Poate fi administrat sub formă de breuvaj în următoarele doze: animale mari 5-25 g, animale mijlocii 1-5 g, animale mici 0,5-1 g.
Apa de var este o soluţie 1,5-1,7‰ (hidroxid de calciu) care se poate administra în următoarele doze: animale mari 1-5 l, animale mijlocii 0,25-1 l, animale mici 30-100 ml în diaree şi indigestii gazoase.
Clorura de calciu, sub formă de sirop 1%, se foloseşte în enterita hemoragică a câinelui.
Taninul şi succedaneele sale (tanalbina, tanoform, tanigen) sunt expuse în cadrul substanţelor astringente.
Drogurile vegetale care conţin tanin sunt de asemenea expuse în cadrul substanţelor astringente. Acestea se folosesc sub formă de infuzii şi decocturi, având acţiunea antidiareică. Ca exemplu putem menţiona ceaiul antidiareic care conţine: coajă de stejar, părţile aeriene de la planta turiţă mare, frunze de nuc, rădăcină de cerenţel, părţile aeriene de la răchitan şi de cimbrişor.
Farmataw este un produs antidiareic natural ce conţine extract de Castaneea sativa care conţine 5% tanin. Se poate administra atât în furaje cât şi în apa de băut, 3-10 g/tona de furaj sau 2,5 g/l apă.
· Substanţe antiinflamatoare intestinale
În această categorie pot fi menţionaţi unii corticosteroizi (budesonid), precum şi derivaţi de acid aminosalicilic (sulfasalazina, mesalazina).
Sulfasalazina (Salazosulfapiridina) – se absoarbe într-o cantitate redusă la nivelul tubului digestiv (15%). Se descompune sub acţiunea enzimelor bacteriene de la nivelul colonului în acid 5-aminosalicilic şi sulfapiridină (sulfamidă antibacteriană).
Acidul 5-aminosalicilic se absoarbe puţin la nivelul colonului şi este eliminat netransformat pe cale digestivă. Salazosulfapiridina absorbită la nivelul intestinului se elimină în mare parte pe cale biliară.
Acidul 5-aminosalicilic este metabolitul activ responsabil de efectul terapeutic, iar sulfapiridina este responsabilă de efectele adverse. Astfel, pot apărea reacţii alergice de sensibilizare la sulfonamidă şi la salicilaţi, manifestate prin erupţii cutanate, artralgii, tulburări hematologice (depresie medulară cu leucopenie, agranulocitoză, trombocitopenie).
Mesalazina (Acid 5-aminosalicilic) – prezintă o absorbţie digestivă rapidă şi completă. Efectul antiinflamator este rezultatul unor mecanisme complexe: inhibarea ciclooxigenazei şi ca urmare blocarea sintezei de prostaglandine proinflamatorii (PGE, PGI) şi biosintezei de tromboxan proagregant plachetar, inhibarea sintezei citokinelor, inhibarea producerii de radicali liberi ai oxigenului.
Potenţialul farmacotoxicologic este redus faţă de sulfasalazină.
Butesonidul – prezintă o afinitate pentru receptorii glucocorticoizilor de aproximativ 15 ori mai mare comparativ cu prednisolonul.
D. Preparate comerciale antidiareice
Un produs comercial antidiareic conţine mai multe categorii de medicamente:
– substanţă antibacteriană neabsorbabilă la nivelul tubului digestiv: saprosan, streptomicină, negamicină etc.;
– substanţă antibacteriană cu efect sistemic: sulfamidă, cloramfemicol, tetraciclină;
– vitamine pentru stimularea florei normale şi pentru evitarea dismicrobismului;
– săruri minerale pentru refacerea rezervei organismului;
– substanţe astringente, adsorbante, mucilaginoase cu rol adjuvant.
1. Clorovit se prezintă sub formă de pulbere de culoare galbenă în pungi de 250 g şi 500 g şi conţine: furazolidonă 1,5 g, cloramfenicol racemic 1,6 g, microvit A 0,7 g, microvit E 0,06 g, lactoză ad 100 g.
Furazolidona şi cloramfenicolul sunt active faţă de enterobacteriacee patogene; vitamina A protejază epiteliile, vitamina E este un antioxidant iar lactoza este nu numai un excipient ci şi o sursă de energie. Produsul se administrează sub formă de breuvaj, precum şi în furaj în următoarele doze: viţei 25 g, purcei 2-12 g, la interval de 12 ore.
2. Antidezenter este o pulbere hidrosolubilă ce conţine: neomicină sulfat, oxitetraciclină clorhidrat, citrat feroamoniacal, sulfat de cupru, magneziu, zinc, vitaminele A, D3, E, K3, B1, B2, PP, B6, B12, C, pantotenat de calciu, biotină, metionină. Pe lângă efectul antidiareic mai posedă şi acţiune antianemică şi de fortifiere a organismului.
3. Enteroguard – pulbere de culoare galbenă; conţine dimetridazol, oxitetraciclină, nitrofuran, subnitrat de bismut.
4. Antidiareic – se prezintă sub formă de pulbere în pungi de 500 g. Conţine cărbune medicinal, caolin, carbonat de calciu. Are următoarele indicaţii terapeutice: enterite acute, timpanism acut şi cronic în doze identice cu cele ale cărbunelui medicinal.
5. Enterotrat – soluţie buvabilă ce conţine: neomicină sulfat, colistin sulfat, acid hidroxifenilarsonic, atropină sulfat, alcool benzilic şi excipient.
6. Ftalipeps comprimate pentru câini şi pisici care conţin 50 mg ftalilsulfatiazol şi 10 mg pepsină şi care se administrează în doză de 1 comprimat pe 5 kg greutate vie de 2 ori pe zi, timp de 3-5 zile. Există de asemenea şi comprimate pentru tineretul animalelor mari care conţin 250 mg ftalilsulfatiazol şi 100 mg pepsină, doza fiind tot 1 comprimat la 5 kg greutate vie.
7. Piglet protect – pulbere hidrosolubilă ce conţine neomicină sulfat, colistin sulfat, dimetridazol, acid hidroxifenilarsonic, vitaminele K, C şi este indicat în dizenteria hemoragică a porcului.
8. Saprometin este o suspensie în flacoane de 100 ml, care conţine sulfadimerazină, saprosan, glucoză, hidroxid de aluminiu, clorură de sodiu, clorură de potasiu, clorură de magneziu, apă distilată. Sulfadimerazina realizează concentraţii sangvine ridicate şi de lungă durată, iar saprosanul este activ faţă de unele bacterii rezistente la antibiotice, precum şi faţă de unele ciuperci şi protozoare patogene. Se administrează numai la purceii sugari cu ajutorul unor pompe dozatoare astfel: 1 ml la purceii până la 7 zile, 2 ml la purceii 7-14 zile şi 3 ml la purceii 14-21 zile cu repetare la 24 ore, timp de mai multe zile.
9. Sinenter se prezintă sub formă de comprimate alungite sau sub formă de pulbere de culoare albă. Ambele forme farmaceutice conţin: ftalilsulfatiazol, tanalbină, carbonat bazic de bismut, carbonat de calciu, gumă arabică şi caolin. La viţei se recomandă 2-4 comprimate de 2-3 ori pe zi timp de 3-5 zile. Pulberea se administrează în următoarele doze: viţei 1-30 g, animalele mari 200-400 g pe zi, animale mijlocii 20-50 g, animale mici 5-10-20 g de 2-3 ori pe zi.
10. Eridiarom este un extract vegetal din fructe de afin cu adaos de glucoză, amidon şi lactoză. Datorită componentelor sale extractul de fructe de afin posedă acţiune astringentă, antibacteriană, antiprotozoarică, protecţie vasculară, hipoglicemiant.
11. Amfuridon este un produs de import (Germania) asemănător produsului Clorovit.
12. Diacin (Germania) se prezintă sub formă de flacoane de 120 ml cu pompă dozatoare care conţine negamicină sulfat, scopolamină, vitamine şi substanţe minerale.
13. Azovit este un preparat ce conţine furazolidonă 200 mg, vitamina A 10000 U.I, vitamina D3 1500 U.I., vitamina E 5 mg, vitamina C 20 mg.
Acestea reprezintă o parte din preparatele comerciale cu acţiune antidiareică existente pe piaţa românească. Pe acelaşi principiu există o gamă foarte variată de astfel de substanţe.