Materiale cu Riscuri Specifice (MRS)

Materiale cu Riscuri Specifice (MRS)
1. Definiţia MRS şi clasificare:
Ţesuturi desemnate ca MRS dacă provin de la animalele a căror origine este într-un stat membru sau într-o ţară terţă sau într-o regiune a acestora cu un risc controlat sau nedeterminat de ESB

BOVINE:
craniul (excepţie mandibula), encefalul, ochii, măduva spinării la animalele > 12 luni
coloana vertebrală (excepţie vertebrele caudale), apofizele spinoase şi transversale ale vertebţ cervicale, toracice şi lombare la animalele > 30 luni
creasta sacrală mediană şi aripile sacrumului, plus ganglionii rădăcinilor dorsale la animalele > 30 luni
amigdale, intestin de la duoden la rect, mezenterul la animalele de toate vărstele

OVINE şi CAPRINE:
craniul, encefal, ochii, amigdale, maduva spinări la animalele > 12 luni/ care prezintă un incisiv permanent care a erupt prin gingie
splina şi ileonul la animalele de toate vărstele

2. Marcare şi eliminare: MRS sunt vopsite/marcate într-un alt mod, imediat dupăîndepărtare şi apoi se distrug completţ

3. Îndepărtarea MRS:
3.1. MRS să fie îndepărtate:
a) în abatoare sau în alte locuri de tăiere
b) în secţiile de tranşare (pt coloana vertebrala la bovine)
c) în unităţile intermediare sau la utilizatori şi în centrele de colectare autorizate

3.2. Utilizarea unui test alternativ pt eliminarea MRS se poate autoriza în condiţiile:
a) testele trebuie efectuate în abatoare asupra tuturor animalelor eligibile pt MRS
b) nici un produs de origine bovină, ovină sau caprină destinat consumului uman/ alimentaţiei animalelor nu poate părăsi abatorul înainte ca autoritatea competentă să primească şi să accepte rezultatele testelor pt toate aminalele tăiate potenţial contaminate, dacă ESB a fost confimată la unul din aceste aminale
c) atunci când un test alternativ dă rezultat pozitiv, intregul material potenţial contaminat în abator este distrus, cu excepţia cayului în care părţile corpului, inclusiv pielea animalului afectat, poate fi identificate şi păstrate separat

3.3. Statele membre pot decide să autorizeze:
a) îndepărtarea măduvei spinării de la ovine şi caprine în sectii de tranşare autorizate
b) ăndepărtarea coloanei vertebrale de la bovine din carcase sau părţi din carcase în măcelării autorizate
c) recoltarea cărnii de pe capul bovinelor în sectii de tranşare autorizate

4. Măsuri privind carnea separată mecanic (MDM):
Este interzisă în toate statele membre utilizarea oaselor sau a cărnii nedezosate de la rumegătoare pt producerea cărnii separate mecanic

5. Măsuri privind lacerarea ţesuturilor:
Până cînd toate statele membre sunt clasificate drept ţări cu risc neglijabil de ESB, în toate ţîrile membre lacerarea ţesutului nervos central cu ajutorul unui instrument lung de formă de tijă intodus în cavitatea craniană este interzisă la rumegătoare a căror carne este destinată consumuilui uman/animal

6. Recoltarea limbii la bovine:
Limba de la bovinele de toate vârstele destinate consumului uman/animal se recoltează în abatoare printr-o secţiune transversală către procesul lingual al osului bazihioid

7. Recoltarea cărnii de pe capul bovinelor:

7.1. Carnea de pe capul bovinelor în vârstă de peste 12 luni se recoltează în abatoare în conformitate cu sistemul de control validat de autoritatea competentă, în scopul prevenirii unei posibile contaminări a cărnii capului prin țesuturi ale sistemului nervos centralţ Acest sistem include cel puțin următoarele dispoziții:
a) recoltările se efectuează într-un loc special prevăzut în acest scop, separat din punct de vedere fizic de celelalte părți ale liniei de abatorizare;
b) atunci când capetele sunt îndepărtate de pe transportor sau din cârlige înainte de recoltarea cărnii capului, orificiul frontal și orificiul occipital se etanșează cu un dop etanș și rezistentţ Dacă trunchiul cerebral constituie obiectul unei prelevări de probe, în vederea testării de laborator pentru depistarea ESB, orificiul occipital se etanșează imediat după operațiunea respectivă;
c) carnea capului nu se recoltează de pe capetele ale căror ochi sunt deteriorați sau distruși, înainte sau după sacrificare, sau care au suferit deteriorări care pot duce la contaminarea capetelor respective prin țesuturi ale sistemului nervos central;
d) carnea capului nu se recoltează de pe capetele care nu sunt etanșate adecvat, conform prevederilor de la a doua liniuță;
e) fără a aduce atingere regulilor generale de igienă, se stabilesc instrucțiuni de lucru specifice, în scopul prevenirii contaminării cărnii în cursul recoltării, în special în cazul în care dopul amintit la a doua liniuță este distrus sau în cazul în care ochii sunt deteriorați în cursul operațiunii:
7.2. Prin derogare de la cerințele de la punctul 7ţ1, statele membre pot decide să aplice în abatoare un alt sistem de control al recoltării cărnii de pe capul bovinelor, care are drept consecință reducerea echivalentă a nivelului contaminării cărnii respective prin țesuturi ale sistemului nervos centralţ Se pune în aplicare un plan de prelevare de probe, utilizând un test de laborator, pentru a detecta țesutul sistemului nervos central, care să permită verificarea aplicării eficiente a măsurilor destinate limitării contaminăriiţ Statele membre care recurg la această derogare transmit Comisiei și celorlalte state membre, în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, informații privind sistemul lor de control și rezultatele prelevării de probe

7.3. Dacă recoltarea este realizată fără îndepărtarea capetelor bovinelor de pe transportor sau din cârlige, punctele 7.1 și 7.2 nu se aplică

7.4. Recoltarea cărnii de pe capul bovinelor în secții de tranșare autorizate:

Statele membre pot decide să permită recoltarea cărnii de pe capul bovinelor în secții de tranșare special autorizate pentru acest scop, cu condiția ca următoarele dispoziții să fie respectate:
a) capetele destinate transportului către secția de tranșare sunt suspendate pe un stelaj pe durata stocării și transportului de la abator la secția de tranșare;
b) orificiul frontal și orificiul occipital se etanșează adecvat, cu un dop etanș și rezistent, înainte de îndepărtarea capetelor de pe transportor sau din cârlige, în vederea amplasării pe stelaj. Dacă trunchiul cerebral constituie obiectul unei prelevări de probe, în vederea testării de laborator pentru depistarea ESB, orificiul occipital se etanșează imediat după operațiunea respectivă;
c) capetele care nu sunt etanșate adecvat, în conformitate cu prevederile de la punctul (b) sau ale căror ochi sunt deteriorați sau distruși înainte sau după sacrificare sau care au suferit deteriorări care pot duce la contaminarea cărnii capului prin țesuturi ale sistemului nervos central se exclud din transportul către secțiile de tranșare specific autorizate;
d) în abatoare se pune în aplicare un plan de prelevare de probe, bazat pe un test de laborator, care să permită depistarea țesuturilor sistemului nervos central, în scopul verificării aplicării eficiente a măsurilor destinate limitării contaminării;
e) recoltarea cărnii de pe capul bovinelor este realizată în conformitate cu un sistem de control, recunoscut de către autoritatea competentă, în scopul prevenirii unei posibile contaminări a cărnii capului. Sistemul respectiv trebuie să includă cel puțin următoarele măsuri:
(i) toate capetele se supun unui control vizual, înainte ca recoltarea cărnii să înceapă, în scopul depistării semnelor contaminării și al verificării etanșeizării lor adecvate;
(ii) carnea capului nu se recoltează de pe capetele neetanșate adecvat, ale căror ochi sunt deteriorați sau care au suferit deteriorări care pot duce la contaminarea cărnii prin țesuturile sistemului nervos central. Dacă se suspectează că există capete de acest fel, carnea nu se prelevează de pe niciun cap;
(iii) fără a aduce atingere regulilor generale de igienă, se stabilesc instrucțiuni de lucru specifice, în scopul prevenirii contaminării cărnii în cursul transportului și al prelevării, în special dacă dopul este distrus sau dacă ochii sunt deteriorați în cursul operațiunii;
f) în unitatea de tranșare se pune în aplicare un plan de prelevare de probe, bazat pe un test de laborator, care să permită depistarea țesuturilor sistemului nervos central, în scopul verificării aplicării eficiente a măsurilor de limitare a contaminării