Marcarea Carnii si Produselor din Carne

Marcarea Carnii si Produselor din Carne


Produsele de origine animală sunt admise pentru consumul uman numai dacă poartă marca de sănătate sau marca de identificare.
Carnea proaspată şi viscerele provenite de la animalele ongulate domestice (bovine, ovine, caprine, porcine) şi solipede, care au fost obţinute din unităţi de tăiere autorizate sanitar-veterinar, sunt admise în consumul uman numai daca sunt însoţite de certificate de sănătate publică veterinară.
Carnea şi organele provenite din tăierea animalelor de măcelărie, a păsărilor sau a altor apecii de animale din gospodăria propie, sunt admise numai pentru consum propriu. Produsele de origine animală obţinute în gospodăriile populaţiei pentru consum propriu, NU se supun marcării/identificării în conformitate cu prevederile Ordinul 10 / 18 februarie 2008 al preşedintelui Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pt Siguranta Alimentelor privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste procedura pentru marcarea si certificarea sanitara veterinara a carnii proaspete si marcarea produselor de origine animala destinate consumului uman.
MARCA DE SĂNĂTATATE = ştampila aplicată de MV oficial, în conformitate cu prevederile Ord. ANSVSA 10/1998, care atestă că produsele au fost obţinute în unităţi de tăiere autorizate sanitar veterinar cu respectarea condiţiilor sanitar veterinare prevăzute în legislaţia în vigoare, precum şi că produsele au fost supuse controalelor oficiale în conformitate cu prevederile Reg. (CE) nr. 854/2004.
Marca de sănătate se aplică în unitatea de obţinere a cărnii, iar certificatul de sănătate publică veterinară se emite de către MV oficial di aceiaşi unitate.
MARCA DE IDENTIFICARE = ştampila aplicată de operatorul din sectorul alimentar, în conformitate cu prevederile Ord. ANSVSA 10/1998, care atestă că produsele au fost obţinute în unităţi autorizate sanit-vet şi care respectă prevederile Reg. (CE) nr. 852 şi 853/2004

A. MARCAREA DE SĂNĂTATE A CĂRNII PROASPETE
Se aplică numai cărnii provenite de la ongulatele domestice, mamifere din categoria vânatului de crescătorie (altele decăt animalele lagomorfe) şi din categoria vânatului sălbatic mare, care au fosr supuse inspecţiei ante şi post-mortem, în conformitate cu prevederile Reg. (CE) nr. 854/2004, şi numai în cazul în care nu există motive pentru a se declara carnea impropie pt consum uman.
Marca de sănătate poate fi aplicată înainte ca rezultatuele ex. trichineloscopic să fie disponibile, în cazul în care MV oficial este SIGUR că acea carne nu va fi introdusă pe piaţă decât dacă rezultatele analizelor sunt satisfăcătoare. Marca de sănătate se aplică pe suprafaţa carcasei, prin tuş sau foc, pentru fiecare semicarcasă sau sfert de carcasă ori dacă semicarcasele sunt tăiate în 3 piese, fiecare piesă să poarte marca de sănătate.
Marcarea se face sub responsabilitatea MV oficial. Acesta păstrează în condiţii de sigurantă, sub propie responsabilitate, instrumentele destinate marcării. Instrumentele se păstrează în cutii metalice, închise cu sistem de sigurantă. Pe fata interioară a capacului cutiei / în cutie se va păstra inventarul cuprinzând evidenţa ştampilelor. Cutia metalică se păstrează într-un dulap închis cu cheie. Predarea şi primirea ştampilelor se fac sub semnatură în registrul de evidenţă destinat monitorizării ştampilelor.
Marca de sănătate se aplică şi pe documentele comerciale însoţitoare eliberate de producător sau poate fi imprimată şi pe etichetă sau ambalaj.
Marca de sănătate trebuie să fie:
a) O ştampilă OVALĂ în cazul cărnii obţinute în unităţile autorizate pentru schimburi intracomunitare, ce poartă următoarele informaţii:
partea superioară: “ROMÂNIA” sau codul ISO al ţării (RO) cu majuscule
centru: numărul de autorizare al abatorului, acordat de autoritatea veterinară centrală
partea de jos: abevierea CE sau EC (dimensiunile şi caracterele mărcii pot fi reduse pt marca de sănătate a mieilor, iezilor sau pirceilor)
b) O ştampilă ROTUNDĂ în cazul cărnii obţinute în unităţile aprobate pentru periada de tranziţie:
partea superioară: “ROMÂNIA”
centru: indicativul judeţului, urmat fără întrerupere de nr. de autorizare al unităţii. Imediat sub aceasta se înscrie nr. de identificare a MV oficial care asigură supravegherea unităţii
partea inferioară: CONTROLAT SANITAR VETERINAR

În vederea aplicării Programului strategic privind monitorizarea, controlul şi eradicarea PPC în Romania, carnea obţinută de la porcinele domestice crescute în fermele comerciale şi vaccinate cu vaccin tip Marker, carnea obţinută de la porcinele crescute în exploataţile nonprofesionale şi vaccinate cu vaccin viu atenuat, precum şi carnea obţinută de la porcinele sălbatice se vor marca astfel:

a) carnea proaspătă de porcine domestice crescute în ferme comerciale şi vaccinate cu vaccin Marker, care a fost obţinută în:

i. unităţile autorizate pentru schimburi intracomunitare: HEXAGONALĂ
partea superioară: “ROMÂNIA”
centru: nr. de autorizare al unităţii, acordat de autoritatea veterinară centrală pt efectuarea unor activităţi de comerţ intracomunitar
partea inferioară: CONTROLAT SANITAR VETERINAR

ii. unităţile aprobate pentru periada de tranzit: ROTUNDĂ
partea superioară: “ROMÂNIA”
centru: indicativul judeţului, urmat fără întrerupere de nr. de autorizare al unităţii
partea inferioară: CONTROLAT SANITAR VETERINAR

b) carne proaspătă de la porcinele sălbatice, care a fost obţinută în:
i. unităţile aprobate pentru schimburi intracomunitare: PENTAGONALĂ înscrisă într-un DPREPTUNGHI
partea superioară: “ROMÂNIA”
centru: nr. de autorizare al unităţii de prelucrare a vănatului sălbatic , acordat de autoritatea veterinară centrală
partea inferioară: CONTROLAT SANITAR VETERINA

ii. unităţile aprobate pentru perioada de tranzit: PENTAGONALĂ înscrisă într-un DPREPTUNGHI
partea superioară: “ROMÂNIA”
centru: indicativul judeţului, urmat fără întrerupere de nr. de autorizare al unităţii
partea inferioară: CONTROLAT SANITAR VETERINAR (cuvintele fiind înscrise intr-un arc de cerc)

c) carne de la porcinele din exploataţiile nonprofesionale vaccinate cu vaccin viu atenuat: PĂTRATĂ
partea superioară: “ROMÂNIA” sau codul ISO „RO”
centru: codul judeţului şi nr de autorizare sanitar veterinară al unitaţii de tăiere
partea inferioară: CONTROLAT SANITAR VETERINAR

Carnea de la animalele tăiate de necesitate: marcă specială PĂTRATĂ
partea superioară: “ROMÂNIA”
centru: nr. de autorizare al unităţii în care a fost efectuată inspecţia post-mortem
partea inferioară: NECESITATE

Carnea de la porcinele care sunt supuse prevederilor din Directiva 92/119/CEE: ştampilă PĂTRATĂ CU COLŢURILE ROTUNJITE
partea superioară: ISO “RO”
centru: nr. de autorizare sanit-vet al unităţii în care a fost efectuată sacrificarea

Carnea de la vieri, porci criptorhizi, porci hermafrodiţi şi carnea provenită de la animalele din specia ovine sub 18 luni: se marchează suplimentar cu o ştampilă ROTUNDĂ, în care se înscrie cu majuscule „TO”, aplicată lânga marca de sănătate.
În cazul cărnii improprii pentru consum uman: ştampilă TRIUNGHIULARĂ în care se scrie „CONFISCAT”
Carnea de vânat sălbatic provenită din vânatul sălbatic nejupuit poate să poarte o marcă de sănătate numai în cazul în care, după jupuirea într-o întreprindere de manipulare a vânatului, aceasta a făcut obiectul inspecţiei post-mortem şi a fost declarată corespunzătoare pr consum uman.

B. MARCAREA DE IDENTIFICARE A PRODUSELOR DE ORIGINE ANIMALĂ
Operatorii cu activitate în domeniul alimentar sunt obligaţi să işi identifice produsele de origine animală obţinute, cu o marcă de identificare aplicată conform prevederilor Ordinului 10 / 18 februarie 2008 al preşedintelui Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pt Siguranta Alimentelor privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste procedura pentru marcarea si certificarea sanitara veterinara a carnii proaspete si marcarea produselor de origine animala destinate consumului uman.
Operatorii cu activitate în domeniul alimentar trebuie să dispună de măsuri pentru a se asigura că:
marca de identificare este aplicată înainte ca produsul să părăsească unitatea
se aplică o nouă marcă unui produs în cazul în care materialul de împachetare/ambalare este îndepărtat ori produsul este prelucrat ulterior în unitate, caz în care noua marcă trebuie să indice nr de autorizare al unităţii unde au loc aceste operaţiuni
sunt elaborate şi sunt implementate sisteme şi proceduri pentru identificarea operatorilor cu activitate în domeniul alimetar de la care au primit şi cărora le-au fost livrate produsele de origine animală.
MARCA DE IDENTIFICARE aplicată într-o unitate din ROMÂNIA: superior „ROMÂNIA”/”RO”, centru: nr de autorizare sanit-vet al unităţii şi să fie de formă:
a) OVALĂ: produsele de origine animală obţinute în unităţile autorizate pt schimburi intracomunitare; jos: CE/EC
b) OVALĂ: produsele din carne de porcine domestice/sălbatice tratate termic; jos: CE/EC
c) ROTUNDĂ: produse de origine animală obţinute în unităţile care beneficiază de perioadă de tranzit; jos: „CONTROLAT SANITAR VETERINAR”
d) HEXAGONALĂ: produse de carne obţinute de la porcinele domestice fabricate în unităţile autorizate pentru schimburi intracomunitare; jos: „CONTROLAT SANITAR VETERINAR”
e) PENTAGONALĂ înscrisă în DREPTUNGHI: produse din carne de porcine sălbatice, ; jos: „CONTROLAT SANITAR VETERINAR”
ln funcţie de prezentarea diferitelor produse de origine animală, marca de identificare poate sa fie aplicată direct pe produs, pe materialul de ambalare sau pe materialul de împachetare ori poate să fie tipărită pe o etichetă fixată pe produs, pe materialul de împachetare sau pe materialul rezistent şi care nu se poate îndepărta. În cazul pachetelor care conţin carne tranşată sau organe, marca de identificare trebuie să fie aplicată pe o etichetă fixată/imprimată pe materialul de împachetare, în asa fel încât aceasta să fie distrusă când pachetul se deschide.

Pentru produsele de origine animală care sunt introduse în containere de transport sau în pachete mari şi sunt destinate pentru manipulare, procesare, ambalare sau împachetare ulterioară în altă unitate, marca de identificare trebuie să fie aplicată la suprafaţa externă a containerului sau a materialului de împachetare.
Utilizarea/ aplicarea pe produse / documentele însoţitoare a unor mărci de sănătate/identificare FALSE sau care au fost RETRASE de autoritatea veterinară competentă se pedepseşte conform legislaţiei. CONFECŢIONAREA de mărci intră în responsabilitatea operatorului alimentar.
În cazul în care unitatea îşi schimbă obiectivul de activitate sau când autoritatea veterinară competentă dispune retragerea mărcilor, operatorul este obligat să anunţe autoritatea veterinară competentă şi să predea marca respectivă.
CERTIFICAREA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ VETERINARĂ A CĂRNII PROASPETE
Certificate de sănătate publică veterinară = emis de MV oficial din unitatea de tăiere, numai pt carnea proaspătă destinată consumului uman care a fost considerată corespunzătoare în urma controalelor, verificărilor şi inspecţiilor efectuate de autoritatea veterinară competentă în conformitate cu prevederile legislaţiei veterinare în vigoare. Certificate de sănătate publică veterinară se emite pt fiecare mijloc de transport al cărnii, sau, după caz, pt fiecare lot de carne.
Certificatul se completează în 3 exemplare: pt mijlocul de transport, pt unitatea de sacrificare şi pt MV oficial emitent. pe primul exemplar se scrie „ORIGINAL”, iar pe exemplarele 2 şi 3 „COPIE”.
Exemplarul original însoţeşte transportul până la destinaţia finală. atunci când produsele caertificate se distribuie mai multor destinatari, fiecărui destinatar i se eliberează o fotocopie a originalului, iar originalul rămâne la ultimul destinatar. fotocopiile vor purta în colţul din dreapta sus menţiunea „Conform cu originalul”.
Certificate de sănătate publică veterinară trebuie să fie tipărit pe o singură fila faţă-verso, format A4. Certificatele trebuie să fie înseriate cu un nr. de serie care se tipăreşte pt fiecare certificat în parte şi care este format din indicativul judeţului, urmat fără întrerupere de seria formată din min 8 cifre.
Gestiunea seriilor şi a certificatelor repartizate unităţilor de sacrificare intră în responsabilitatea Serviciului de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară din cadrul Direcţiei Sanitar-Veterinare şi Pentru Siguranţa Alimentelor Judeţene, respectiv a municip. Bucureşti, şi a MV oficiali care asigură supravegherea sanitară veterinară a unităţilor de tăiere.
MV oficiali împuterniciţi de DSVSAJ:
nu trebuie să certifice informaţii de care nu au cunoştinţă personală sau pe care nu le pot verifica
nu trebuie să semneze certificate în alb sau incomplete ori certificate referitoare la carnea pe care nu au inspectat-o sau care nu mai este sub controlul lor
pot să elibereze un certificat sanitar-veterinar în baza altui certificat sau atestat, numai dacă se află în posesia respectivului document înainte de a semna
trebuie sa fie în totalitate conştienţi de semnificaţia conţinutului fiecărui certificat pe care îl semnează
Certificarea exporturilor de produse de origine animală către ţările terţe se realizează numai după obţinerea acordului scris din partea Direcţiei de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară din cadrul ANSVSA şi în baza cerfificatului de sănătate stabilit de autorităţile veterinare din ţările terţe.