Activarea Complementului

Activarea Complementului

Asemănări şi diferenţe între calea clasică şi cea alternativă de activare a complementului

Asemănări:
1. În calea alternativă, C5 activat declanşează aceeaşi reacţie pentru alcătuirea
complexului de atac al membranei, similar cu cel din calea clasică.
2. În ambele căi este implicat fragmentul C5.
3. În urma ambelor reacţii rezultă convertaza C3.
Diferenţe:
1. În calea clasică, esenţiale sunt moleculele C9.
2. În calea alternativă, complexul C1 – C4 – C2 e înlocuit de o serie de molecule cu
structură chimică similară.
3. În calea alternativă, apar F1 (factorul de iniţiere), FB şi FD.