Imunoglobuline

Imunoglobuline fixatoare de Complement

IgG
Este o Ig monomer cu 2 lanţuri H de tip gamma şi 2 L de tip K sau lambda. Cea mai mare parte se găsesc în serul sangvin (70-80% din totalul Ig serice) şi în limfă şi lichidele interstiţiale. Activează sistemul complement şi se pot lega la receptorul Fc de pe celulă.
Poate opsoniza, aglutina sau precipita majoritatea tipurilor de Ag. Aşa se formează complexe Ag-Ac eliminate din organism prin fagocitoză, citotoxicitate şi citotoxicitate mediată de complement. Traversează bariera placentară.
IgM

Există sub 2 forme: serică şi citofilă (monomer de pe membrana LB). Forma serică are 10 lanţuri H şi 10 L. Are 4 domenii CH în loc de 3. Nu are regiune balama. Leagă doar 5 molecule de Ag.
În structura sa are şi un lanţ J. Apare intravascular (80% din Ig), dar poate traversa unele bariere vasculare alterate, fiind cea mai importantă Ig care participă la debutul inflamaţiei.
Este cea mai eficientă Ig prin numărul mare de situsuri combinative, al activării C’, nu trece prin placentă, dar apare în colostru. Preia parţial funcţiile IgA.