Hipolipidozele

Hipolipidozele

Hipolipidozele, sunt tulburări ale metabolismului lipidelor neutre.
În cazul hipolipidozelor, există tendința de diminuare, până la lichidarea completă, a depozitelor lipidice corporale. Această tendință reprezintă o consecință a unui bilanț energetic global negativ, fiind determinată de:
-subnutriția globala sau parțial lipidică;
-inaniția globala sau parțial lipidică;
-tulburări din sfera funcțiilor digestive, manifestate prin maldigestie și malabsorbție;
-afecțiuni cronice, epuizante.
În cazul subnutriției parțiale lipidice, instalarea unor simptome consecutive hipolipidozei este împiedicată sau întârziată de capacitatea ficatului de biosinteză a lipidelor proprii, folosind ca materii prime glucoza și proteinele.
Exprimarea clinică a hipolipidozelor se concretizează prin cahexie (slăbire exagerată). Cahexia se manifestă prin reducerea drastică a depozitelor lipidice corporale, până la lichidarea completă a acestora.
În condițiile unui bilanț energetic global negativ, organismul încearcă strategii adaptative, care constau în apelarea succesivă la rezervele energetice corporale, după cum urmează:
-în prima fază sunt folosite până la epuizare rezervele de glicogen hepatic și muscular;
-în faza a doua, se apelează la rezervele lipidice corporale, care sunt destructurate (lipoliză) și folosite în două direcții:
-neoglucogeneză, biosinteza glucozei, necesară în special sistemului nervos;
-metabolizare în sens energogenic;
-în faza a treia, după epuizarea depozitelor lipidice corporale, se apelează la substanța proteică proprie (proteine musculare, plasmatice etc), care sunt folosite în două direcții:
-neoglucogeneză, biosinteza glucozei, necesară în special sistemului nervos;
-metabolizare în sens energogenic.
Cahexia este însoțită de:
-adinamie (abatere);
cetoză, cauzată de metabolizarea intensă a lipidelor, pe fondul unui necesar glucidic nesatisfăcut, care induce:
-acidoză metabolică (consecință a caracterului acid al corpilor cetonici);
-tulburări nervoase, urmare a deficitului de glucoză și acidozei metabolice.