Grila 8 Microbiologie

Grile pentru Examenul de Microbiologie
Anul 2
Grila 8

9. Alegeţi expresiile adevărate privind ciupercile microscopice:
a. sunt organisme exclusiv unicelulare;
b. sunt organisme exclusiv pluricelulare;
c. unele sunt unicelulare, altele sunt pluricelulare;
d. toate au structură subcelulară.

13. Care din următoarele specii bacteriene au dimensiunile cele mai mari:
a. Bacillus anthracis;
b. Bacillus cereus;
c. Clostridium perfringens;
d. Clostridium septicum.
15. Gruparea sub forma de litere chinezeşti apare la bacteriile din genul:
a. Streptococcus;
b. Corynebacterium;
c. Mycobacterium;
d. Lactobacillus.
16. În urma aplicării coloraţiei Ziehl-Neelsen, bacteriile neacidorezistente se colorează:
a. în roşu;
b.în violet;
c. în albastru;
d. în verde.
18. Membrana citoplasmatică a celulelor vegetative ale bacteriilor este:
a. componentă facultativă;
b. componentă obligatorie;
c. la majoritatea speciilor, componentă obligatorie;
d. la puţine specii, componentă facultativă.
20. Selectaţi expresiile adevărate referitoare la rolul membranei citoplasmatice:
a. filtru mecanic;
b. filtru biologic selectiv;
c. intervine în menţinerea constantă a presiunii osmotice;
d. determină şi menţine constantă forma celulei.
23. După forma şi aspectul în spaţiu, mezozomii se clasifică în:
a. mezozomi membranoşi;
b. mezozomi veziculari;
c. mezozomi tubulari;
d. mezozomi septali.
26. În compoziţia chimică a peretelui celular al bacteriilor Gram pozitive există:
a. peptidoglican;
b. fosfolipide amfipatice;
c. acizi teichoici, teichuronici, lipoteichoici şi lipoteichuronici;
d. celuloză.
28. La bacterii, protoplaştii:
a. au formă constantă, în general sferică;
b. nu au formă constantă;
c. posedă perete celular;
d. sunt mărginiţi doar de membrana citoplasmatică.
30. În compoziţia chimică a glicocalixului se găsesc:
a. predominant glucide;
b. predominant proteine;
c. predominant fosfolipide;
d. proteine şi lipide.
33. Selectaţi speciile bacteriene capsulogene care sintetizează capsulă mucoasă:
a. Pasteurella multocida;
b. Bacillus anthracis;
c. Staphylococcus aureus;
d. toate răspunsurile sunt false.
35. Alegeţi expresiile potrivite privind citoplasma bacteriană:
a. are consistenţă lichidă;
b. are consistenţă de gel;
c. nu prezintă curenţi citoplasmatici;
d. prezintă curenţi citoplasmatici.
37. Alegeţi expresiile potrivite privind plasmidele la bacterii:
a. au dispoziţie independentă faţă de materialul nuclear;
b. sunt constituite din ADN dublucatenar;
c. sunt constituite din ADN monocatenar;
d. sunt constituite din ARN monocatenar.
40. În compoziţia chimică a unui ribozom se găsesc în total:
a. 21 tipuri proteine diferite;
b. 55 tipuri proteine diferite;
c. 34 tipuri proteine diferite;
d. 45 tipuri proteine diferite.
41. Din punct de vedere chimic, ribozomii sunt constituite din:
a. ARN ribozomal şi glucide;
b. ARN ribozomal şi enzime;
c. ARN ribozomal şi proteine;
d. ARN ribozomal şi fosfolipide.
42. La nivelul ribozomilor se sintetizează anumite tipuri de molecule necesare bacteriei:
a. glucide, lipide şi proteine;
b. proteine şi glucide;
c. proteine şi lipide;
d. proteine.
46. Indiferent de tipul lor, din punct de vedere chimic, pilii sunt constituiţi din:
a. glucide;
b. lipide;
c. proteine;
d. glicolipide.
49. La bacteriile din genul Clostridium, poziţia sporului în interiorul celulei vegetative în care se formează poate fi:
a. terminală;
b. subterminală;
c. centrală;
d. laterală.
54. Care din următoarele familii de virusuri au genomul reprezentat de ARN dublucatenar:
a. Parvoviridae;
b. Reoviridae;
c. Coronaviridae;
d. Birnaviridae.
56. Din punct de vedere chimic, capsomerele din capsida virusului sunt de natură:
a. lipidică;
b. glucidică;
c. glicolipidică;
d. proteică.
57. În compoziţia chimică a peplosului virusurilor predomină:
a. glucidele;
b. proteinele;
c. fosfolipidele;
d. glicoproteinele.
58. Care din următoarele familii încadrează virusuri de dimensiuni mici:
a. Poxviridae;
b. Rhabdoviridae;
c. Parvoviridae;
d. Picornaviridae.
60. Selectaţi tipurile de spori asexuaţi exogeni (exospori) la ciupercile microscopice:
a. blastospori;
b. artrospori;
c. chlamidospori;
d. macroconidia.
61. Selectaţi tipurile de spori asexuaţi endogeni (endospori) la ciupercile microscopice:
a. aleurisporii;
b. sporangiosporii;
c. conidiosporii;
d. balistosporii.
62. Selectaţi tipurile de spori sexuaţi ai ciupercilor microscopice:
a. sporangiosporii;
b. zigosporii;
c. oosporii;
d. ascosporii.
64. La ciupercile microscopice, într-o ască se vor constitui:
a. 2 ascospori;
b. 4 ascospori;
c. 6 ascospori;
d. 8 ascospori.