Grila 8 Anatomia Animalelor Domestice

Grila 8 Anatomia Animalelor Domestice
Anul 1 Semestrul 1
An univ. 2007
Preluare dupa Anatomie FMVB

1. Vertebra cervicală VII prezintă: a) proces transvers bicuspid; b) proces transvers tricuspid; c) proces transvers monocuspid şi gaură transversă; d) numai fovei costale caudale; e) atât fovei costale caudale cât şi craniale.

2. Procesul spinos se termină tuberos la vertebrele toracale de: a) ecvine şi canide; b) bovine; c) ovine; d) suine; e) feline.

3. Baza procesului transvers al vertebrelor toracale prezintă un canal dorso-ventral la: a) ecvine; b) bovine; c) ovine; d) suine; e) carnivore.

4. Vertebrele toracale la pasăre: a) sunt în număr de 6; b) sunt în număr de 7 la palmipede, c) sunt în număr de 9 la galinacee; d) sunt sudate între ele; e) sunt în număr de 8.

5. Gaură epitrochleară prezintă humerusul la: a) canide; b) feline; c) leporide; d) pasăre; e) suine inconstant.

6. Gaura occipitală este delimitată lateral de: a) condili; b) procese paracondilare; c) tuberozitatea nucală; d) gaura jugulară; e) gaura sfărâmată.

7. Crestele nucale: a) coboară de la baza procesului paracondilar spre gaura occipitală; b) urcă de la baza procesului paracondilar spre protuberanţa occipitală externă; c) separă gaura ovală de gaura jugulară; d) delimitează lateral baziocipitalul; e) flanchează fosa cerebeloasă.

8. Un element specific articulaţiei cotului la carnivore este: a) ligamentul coraco-humeral; b) ligamentul drept; c) ligamentul rotund; d) ligamentul elastic humero-radial; e) ligamentul anular.

9. Ligamentul colateral anterior al articulaţiei inerfalangiene proximale: a) este bifurcat distal; b) este bifurcat proximal; c) se continuă cu ligamentul colateral anterior de la articulaţia interfalangiană distală; d) se continuă cu ligamentul colateral posterior de la articulaţia interfalangiană distală; e) are fibrele dispuse în „X”.

10. Artculaţia interfalango-sesamoidiană prezintă: a) două funduri de sac; b) trei funduri de sac; c) un fund de sac dorsal; d) patru funduri de sac; e) cinci funduri de sac.

11. Ligamentul accesoriu al capului femural: a) este prezent la rumegătoare; b) are traiect pe faţa dorsală a pubisului; c) se întâlneşte la suine; d) se inseră în cavitatea acetabulară; e) se ţese cu tendonul prepubian.

12. Meniscul lateral nu aderă la ligamentul colateral lateral datorită trecerii printre menisc şi ligament: a) ligamentul încrucişat; b) ligamentul patelofemural lateral; c) tendonul muşchiului popliteu; d) ligamentul tibiopatelar lateral; e) ligamentul meniscofemural.

13. Articulaţia tibiofibulară proximală nu este prezentă la: a) suine; b) ecvine; c) leporide; d) rumegătoare; e) carnivore.

14. Articulaţia tibiofibulară distală nu este prezentă la: a) numai la ecvine; b) ecvine şi leporide; c) suine; d) carnivore; e) numai la leporide.

15. Cea mai mobilă articulaţie din cadrul complexului articular tibio-tarso-metatarsiană este: a) astragalo- scafoidiană; b) astragalo-calcaneană; c) cubo-scafoidiană; d) astragalo-tibială; e) nici un răspuns corect.

16. Ligamentul cervical nu este prezent la: a) ecvine şi feline; b) suine şi feline; c) canide şi feline; d) ecvine şi suine; e) suine şi rumegătoare.

17. Care din următorii muşchi se inseră pe circumferinţa tuberculului muşchiului marele rotund: a) m. marele dorsal; b) m. coraco-brahial; c) m. splenius; d) m. micul rotund; e) m. infraspinos.

18. Muşchi poligastric este : a) m.oblic extern ; b) m. transvers al abdomenului ; c) m. drept al abdomenului ; d) m. biceps brahial ; e) triceps brahial

19. Care din următorii muşchi are inserţie pe extremitatea proximală a metacarpului rudimentar II: a) m. extensor digital comun ; b) m. flexor carpo–radiar ; c) m. flexor carpo–ulnar ; d) m. flexor digital profund ; e) m. flexor digital superficial.

20. Care muşchi nu este încadrat în categoria muşchilor craniali ai antebraţului : a) m. abductor lung al degetului mare ; b) m. extensor digital lateral ; c) m. extensor carpo–ulnar ; d) m. extensor digital comun ; e) m. extensor carpo-radiar.

21. Care din următorii muşchi este flexor al autopodiului la ecvine : a) m. extensor carpo-ulnar ; b) m. brahial ; c) m. biceps brahial ; d) m. anconeu ; e) m. triceps brahial.

22. Care din următorii muşchi are inserţie pe marele burelet glenoidal : a) m. flexor profund; b) m. flexor carpo-ulnar; c) m. extensor digital lateral; d) m. extensor digital comun; e) m. flexor digital superficial.

23. M. tensor al fasciei antebrahiale este încadrat în categoria : a) m. craniali ai antebraţului ; b) m. caudali ai antebraţului ; c) m. caudali ai braţului ; d) m. caudali ai antebraţului ; e) m. laterali ai spetei.

24. M. biceps brachial face parte din categoria muşchilor: a) m. craniali ai antebraţului cu acţiune proximală; b) m. caudali ai braţului; c) m. caudali ai antebraţului cu acţiune distală; d) m. craniali ai braţului cu acţiune distală; e) m. craniali ai braţului.

25. Trigonul femural este spaţiul intermuscular delimitat de : a) m. biceps, m. semitendinos, m. semimembranos ; b) m. croitor, m. graţios, m. popliteu ;c) m. croitor, m. graţios, m. pectineu ; d) m. iliac, m. psoas mare, m. psoas mic ; e) m. croitor, m. tensor al fasciei lata, m. cvadriceps femural.

26. M. caudo-laterali ai coapsei sunt : a) m. croitor, m. graţios, m. pectineu ; b) m. biceps femural, m. semitendinos , m. graţios ; c) m. semimembranos, m. semitendinos şi biceps femural ; d) m. croitor, m. biceps şi m. popliteu ; e) m. biceps, m. semitendinos şi m. pectineu.

27. Care din următorii muşchi este un muşchi extrinsec al hioidului: a) m. occipito-hioidian; b) m. hioidian transvers; c) m. stilo-hioidian; d) m. ceratohioidian; e) nici un răspuns corect.

28. Care din următorii muşchi aparţine tricepsului sural ? a) m. pectineu; b) popliteu; c) solear ; d) piriform ; e) iliac)

29. Care este rolul muşchiului cvadriceps femural ? a) m. flexor al gambei ; b) m. extensor al coapsei; c) m. extensor al gambei; d) m. flexor al autopodiului; e) m. extensor al autopodiului.

30. Care din următorii muşchi are inserţie pe patelă: a) m. gastrocnemian lateral şi medial; b) m. triceps sural; c) m. cvadriceps; d) m. semimembranos; e) m. graţios.

31. Care din următorii muşchi este un muşchi penat? a) m. croitor; b) m. graţios; c) m. tensor al fasciei lata; d) m. cvadriceps femural; e) m. flexor lung al degetelor piciorului.

32. Care din următorii muşchi este plasat în partea ventrală a coloanei vertebrale cervicale, în contact cu corpul vertebrelor? a) m. semispinal; b) m. lungul capului; c) m. lungul gâtului; d) m. marele drept ventral; e) m. scalen.

33. Care din următorii muşchi are inserţie pe faţa laterală a crestei supraacetabulare? a) m. gluteu superficial; b) m. pătratul femural; c) m. gluteu mijlociu; d) m. psoas mic; e) m. gluteu profund)

34. Gaura mentonieră medială se întâlneşte la: a) rumegătoare; b) suine şi ecvine; c) suine şi carnivore; d) suine; e) ecvine.

35. Extremitatea rostrală a osului nazal este bifidă la: a) suine; b) suine şi ecvine; c) rumegătoare; d) bovine şi leporide; e) numai la leporide.

36. Procesul angular al mandibulei se întâlneşte la: a) rumegătoare; b)suine; c) numai la feline; d) numai la canide; e) la leporide şi carnivore.

37. Şanţul chiasmatic aparţine osului: a) etmoid; b) sfenoid; c) occipital; d) lacrimal; e) frontal.

38. Topografia incizurilor de pe marginea posterioară a aripilor bazisfenoidului în sens medio-lateral este: a) carotică, ovală, spinoasă: b) ovală, carotică, spinoasă; c) spinoasă, carotică, ovală; d) carotică, spinoasă, ovală; e) spinoasă, ovală, carotică.

39. Gaura transversă la bovine: a) este mai largă decât la ecvine; b) este largă şi cu un contur neregulat; c) este plasată pe faţa dorsală a aripilor; d) nu există; e) se deschide in comun cu gaura vertebrală laterală.

40. Incizura alară în unghi drept prezintă atlasul de: a) carnivore; b) leporide şi canide; c) feline; d) canide; e) leporide.

41. Procesul odontoid la axisul de leporide este orientat: a) în plan orizontal; b) oblic cranio-ventral; c) ca şi la ecvine; d) ca şi la canide; e) ca şi la feline.

42. Incizura vertebrală cranială are axisul la: a) ecvine; b) rumegătoare; c) suine şi canide; d) carnivore şi leporide; e) suine şi leporide.

43. Procesul spinos al axisului este înalt şi de formă triunghiulară la: a) ecvine; b) bovine; c) ovine; d) suine, e) carnivore.

44. Atlasul de pasăre: a) are procesuzl odontoid conic şi dirijat cranio-dorsal; b) are procesul odontoid cu faţa dorsală convexă iar faţa ventrală plană; c) are aspect patrulater; d) are o singură cavitate articulară; e) este articulat cranial cu cei doi condili ai occipitalului.

45. Vertebrele cervicale III-V la ecvine au procesul transvers: a) monocuspid; b) bicuspid şi fără gaură transversă; c) tricuspid şi fără gaură transversă, d) bicuspid; e) sub formă de lamă lăţită.

46. Procesul spinos al vertebrelor cervicale la bovine este: a) mai scurt comparativ cu cel de la ecvine; b) mai lung comparativ cu cel de la ecvine şi orientat caudal; c) mai lung comparativ cu cel de la ecvine şi orientat cranial; d) scurt şi aplatizat; e) la fel ca şi cel de la ecvine.

47. Muşchiul dinţat dorsal toracal este un muşchi: al episomei din stratul I; b) al peretelui costal; c) al episomei din stratul II; d) al episomei din stratul III; e) abdominal dorsal.

48. La rumegătoare, muşchiul flexor digital superficial: a) are un singur tendon distal; b) are 3 porţiuni; c) are inserţie de traiect pe marginea caudală a radiusului; d) are un corp muscular fusiform unic; e) participă împreună cu muşchiul interosos la delimitarea inelului pentru tendonul m. flexor digital profund).

49. Pe marginea posterioară a aripilor bazisfenoidului există: a) incizura jugulară, ovală şi spinoasă; b) incizura carotică, trochleară şi ovală; c) incizura carotică, ovală şi spinoasă; d) incizura jugulară, carotică şi spinoasă; e) şanţul chiasmatic.

50. Gaura mentonieră medială se întâlneşte la: a) rumegătoare; b) suine şi ecvine; c) suine şi carnivore; d) suine; e) ecvine.

51. Schematizaţi articulaţia humero-radio-ulnară la ecvine.

52. Schematizaţi tecile carpiene.

53. Schematizaţi articulaţiile bazinului şi articulaţii specifice ecvinelor.

54. Schematizaţi muschii caudo-laterali ai coapsei.

55. Schematizaţi fasciile şi muşchii craniali ai antebraţului.

56. Schematizaţi triunghiul Viborg.

57. Schematizaţi tecile tarsiene.

58. Schematizaţi marea teacă sesamoidiană.

59. Schematizaţi muşchiul diafragm.

60. Descrieţi şi schematizaţi traiectul inghinal.