Grila 7 Anatomia Animalelor Domestice

Grila 7 Anatomia Animalelor Domestice
Anul 1 Semestrul 1
An univ. 2008

Preluare dupa Anatomie FMVB
1. Care din următoarele formaţiuni anatomice nu fac parte din elementele ce aparţin aparatului pasiv la ecvine: a) brida bicepsului; b) m. fibular III; c) m. interosos; d) m. fibular lung; e) tendonul flexorului superficial la membrul pelvin.

2. Bazioccipitalul delimitează incizura jugulară împreună cu: a) porţiunea laterală a occipitalului; b) porţiunea scvamoasă a temporalului; c) bazisfenoidul; d) presfenoidul; e) palatinul.

3. Cele două fascicule ale ligamentului colateral lateral al articulaţiei genunchiului funcţional la ecvine sunt separate prin tendonul muşchiului: a) m. extensor digital comun; b) m. extensor carpo-radiar; c) m. extensor carpo-ulnar; d) m. extensor digital lateral; m. flexor digital superficial.

4. Micul burelet glenoidian este: a) plasat la marginea ventrală a micului sesamoid; b) ligament intersesamoidian; c) scutul proximal; d) scutul mijlociu; e) scutul distal.

5. Ca element articular complementar, articulaţia temporo-mandibulară prezintă: a) muşchiul capsular; b) burelet articular; c) meniscul articular; d) discul intraarticular; e) discul de conjugare.

6. Ligamentul patelo -tibial este unitar la: a) ecvine şi suine; b) ovine, carnivore, leporide; c) ecvine şi leporide; d) numai la ovine şi leporide; e) nici un răspuns corect.

7. Care din următorii muşchi face parte din categoria muşchilor caudali ai braţului: a) m. anconeu; b) m. marele rotund; c) m. micul rotund; d) m. brahial; e) m. biceps brahial.

8. Care din următorii muşchi nu face parte din categoria muşchilor laterali ai spetei: a) m. deltoid; b) m. marele rotund; c) m. supraspinos; d) m. infraspinos; e) m. micul rotund.

9. Care din următorii muşchi are inserţie pe pisiform : a) m. extensor carpo-radiar ; b) m. extensor carpo–ulnar ; c) m. extensor digital comun ; d) m. extensor digital lateral ; e) m. flexor carpo–radiar.

10. Care din următorii muşchi la ecvine are inserţie pe apofiza piramidală a falangei III: a) m. extensor digital lateral ; b) m. flexor digital profund ; c) m. flexor digital lateral; d) m. flexor digital lung; e) m. extensor digital comun.

11. La care vertebră cervicală la ecvine procesul transvers este tricuspid? a) a III-a; b) a IV-a; c) a V-a; d) a VI-a; e) a VII-a.

12. Care vertebră cervicală de bovine are cuspidul ventral al procesului transvers sub formă de lamă? a) a III-a; b) a IV-a; c) a V-a; d) a VI-a; e) a VII-a.

13. Procesul spinos al vertebrelor toracale este foarte aplecat în sens caudal la: a) ecvine; b) bovine; c) ovine; d) carnivore; e) leporide.

14. Suprafeţele articulare intertransversale se întâlnesc: a) la suine; b) la ecvine şi ovine; c) la rumegătoare; d) la canide; e) la ecvine.

15. Sutura este o articulaţie: a) cartilaginoasă; b) sinovială; c) fibroasă; d) nici un răspuns corect; e) toate răspunsurile sunt corecte.

16. Ligamentul cervical este încadrat în: a) gomfoze; b) suturi; c) sindesmoze; d) simfize; e) sincondroze.

17. Legăturile segmentului capului osos sunt reprezentate de: a) numai suturi; b) numai sincondroze; c) numai diartroze; d) suturi, sincondroze şi diartroze; e) nici un răspuns corect.

18. Între bazioccipital şi bazisfenoid există iniţial articulaţie de tip: a) sutură; b) sindesmoză; c) sinovial; d) amfiartrodial; e) sincondroză care nu se osifică.

19. Unul din elementele fundamentale ele articulaţiei sinoviale este: a) suprafaţa articulară acoperită cu cartilaj de conjugare; b) bureletul; c) meniscul; d) discul; e) cavitatea articulară.

20. Fundul de sac proximal al micii teci sesamoidiene: a) este separat de cel al marii teci prin linia albă; b) este separat prin lama transversă a flexorului profund de cel distal; c) este separat prin lama transversă a flexorului profund, de cel distal al marii teci sesamoidiene; d) este situat sub micul sesamoid; e) nici un răspuns nu este corect.

21. Cine formează peretele posterior al micii teci sesamoidiene : a) scutul proximal ; b) scutul distal ; c) scutul mijlociu ; d) fascia postsesamo-falangiană ; e) fascia de întărire a aponevrozei palmare)

22. Care din următorii muşchi aparţine grupei abdominale ventro-laterale : a) m. ileo-costal ; b) m. romboid ; c) m. oblic intern ; d) m. intertransversali ; e) m. psoas mare)

23. Care din următorii muşchi aparţin grupei muşchilor cervicali ventrali din stratul superficial ? a) m. semispinal al capului şi gâtului; b) m. romboid ; c) m. dinţat ventral cervical ; d) m. sterno-mandibular ; e) m. occipito-hioidian.

24. Care muşchi are rol de cabrator la ecvine : a) m. cvadriceps femural ; b) m. croitor ; c) m. gluteu mijlociu ; d) micul psoas ; e) marele psoas.

25. Brida tarsiană a m. fibular III se prinde pe: a) calcaneu ; b) astragal ; c) cuboid ; d) marele cuneiform ; e) scafoid)

26. Orificiul esofagian al diafragmului se găseşte între: a) pilierul stâng şi intermediar stâng; b) pilierul drept şi intermediar drept; c) pilierul stâng şi cel intermediar drept; d) la vârful pilierului intermediar drept; e) între pilierii intermediari.

27. Extremitatea anterioară a nazalului se termină efilat în prelungirea marginii mediale la: a) ecvine şi bovine; b) ovine şi canide; c) canide şi suine; d) ecvine, ovine şi canide; e) ovine, suine şi ecvine.

28. Palatul dur este realizat cu participarea: a) procesului palatin al incisivului şi porţiunea posterioară a osului palatin; b) procesului palatin al maxilei şi a crestei nazale; c) procesului palatin al incisivului şi maxilei şi porţiunea orizontală a osului palatin ; d) corpul incisivului şi feţei palatine a maxilei; e) osului palatin şi pterigoid.

29. Gaura maxilară: a) face parte din hiatusul orbitar ca şi gaura etmoidală; b) face parte din hiatusul orbitar ca şi gaura ovală; c) face parte din hiatusul orbitar ca şi gaura alară; d) este plasată dorsal de gaura nazală aborală; e) marchează deschiderea anterioară a canalului infraorbitar.

30. Canalul lacrimo-nazal: a) este în întregime osos; b) este complet membranos; c) este osos în treimea anterioară; d) este complet osos numai la nivelul osului lacrimal; e) este complet osos numai la nivelul feţei mediale a maxilei.

31. Gaura mentonieră medială se întâlneşte la: a) rumegătoare; b) suine şi ecvine; c) suine şi carnivore; d) suine; e) ecvine.

32. Care este singurul muşchi al gambei cu tendonul dirijat proximal ? a) m. pectineu ; b) m. solear ; c) m. gastrocnemian ; d) m. popliteu ; e) m. croitor.

33. Care dintre următorii muşchi intervine în flexia coapsei la ecvine: a) m. gluteu mijlociu ; b) m. gluteu profund; c) m. drept femural; d) m. gluteu accesoriu; e) m. semitendinos.

34. Care din următorii muşchi participă împreună cu simetricul la formarea aponevrozei impare prin intermediul căreia se inseră pe simfiza ischio-pubiană? a) m. croitor; b) m. popliteu; c) m. obturator; d) m. graţios; e) m. ischio-cavernos.

35. Care din următorii muşchi nu aparţine grupei muşchilor masticatori: a) m. maseter; b) m. temporal; c) m. pterigoidian lateral; d) m. pterigoidian medial; e) buccinator.

36. Unul din muşchii flexori ai autopodiului pelvin este: a) m. tibialul caudal; b) m. tibialul cranial; c) m. tricepsul sural; d) m. pectineu; e) m. popliteu.

37. Care din următorii muşchi este format dintr-o porţiune poligastrică şi una semipenată: a) m. scalen; b) m. splenius; c) m. semispinal; d) digastic; e) romboid)

38. Gaura supraorbitară la carnivore: a) are contur circular; b) are contur ovalar; c) nu există; d) este dublă; e) este dispusă la baza procesului zigomatic al frontalului.

39. Linia mileenă este plasată pe: a) nazal; b) maxilă; c) incisiv; d) mandibulă; e) etmoid.

40. La suine condilul mandibulei: a) este convex-concav antero-posterior; b) este convex-concav în sens transversal; c) are suprafaţa convexă şi cu aspect triunghiular; d) depăşeşte în înălţime procesul coronoid; e) este absent.

41. Procesul zigomatic al osului frontal delimitează complet orbita osoasă la: a) suine şi rumegătoare; b) ecvine şi rumegătoare; c) numai la rumegătoare; d) la suine şi carnivore; e) la ecvine şi leporide.

42. Tuberculul ventral al atlasului este efilat şi tras caudal la: a) suine, canide, leporide; b) suine, rumegătoare, feline, c) feline, canide, ecvine; d) leporide, suine, rumegătoare; e) carnivore şi păsări.

43. Gaura transversă a atlasului: a) este plasată lateral de gaura alară; b) este plasată lateral de gaura vertebrală laterală; c) este plasată pe marginea caudală a aripilor atlasului la feline; d) lipseşte numai la bovine; e) lipseşte la suine.

44. Procesul odontoid are formă de jgheab la: a) ecvine; b) rumegătoare, c) suine şi ecvine; d) numai la canide; e) la leporide şi carnivore.

45. Lama comună este formată de: a) m. splenius şi m. dinţat ventral cervical; b) m. semispinal şi m. dinţat ventral cervical; c) m. splenius, m. semispinal şi m. dinţat dorsal toracal; d) muşchii dinţat ventral toracal şi dinţat dorsal toracal; e) m. iliocostal şi m. iliospinal.

46. Pe calcaneu are inserţie de traiect: a) m. flexor profund; b) m. tibial caudal; c) m. flexor lung al degetului mare; d) m. flexor digital superficial; e) m. flexor lung al degetului.

47. Una din laturile trigonului Viborg este dată de tendonul muşchiului: a) sterno-hioidian; b) cleidomastoidian; c) sterno-mandibular; d) omo-hioidian; e) omo-transvers.

48. Care din următorii muşchi are inserţia distală bifurcată: a) m. extensor digital lateral; b) m. flexor carpo-ulnar; c) m. extensor carpo-ulnar; d) m. extensor carpo-radiar; e) m. flexor carpo-radiar.

49. Care din următorii muşchi lipseşte la ecvine: a) m. tibial cranial; b) m. tibial caudal; c) m. fibular al III-lea; d) m. fibular lung; e) m. solear.

50. Aponevroza cărui muşchi se întreţese cu porţiunea cu porţiunea ascendentă din foiţa profundă a fasciei lata? A) m. gluteu profund; b) porţiunii craniale a gluteului superficial; c) porţiunii caudale a gluteului superficial; d) m. piriform; e) m. biceps.

51. Schematizaţi articulaţia humero-radio-ulnară la ecvine.

52. Schematizaţi tecile carpiene.

53. Schematizaţi articulaţiile bazinului.

54. Schematizaţi articulaţia occipito-atlanto-axială.

55. Schematizaţi fasciile şi muşchii craniali ai antebraţului.

56. Schematizaţi muşchii gluteeni.

57. Schematizaţi tecile tarsiene.

58. Schematizaţi articulaţia buletului la ecvine.

59. Schematizaţi muşchiul diafragm.

60. Schematizaţi coarda jaretului.