Grila 5 Anatomia Animalelor Domestice

Grila 5 Anatomia Animalelor Domestice
Anul 1 SEmestrul 1
An univ. 2008
Preluare dupa Anatomie FMVB

1. La care vertebră cervicală la ecvine procesul transvers este tricuspid? a) a III-a; b) a IV-a; c) a V-a; d) a VI-a; e) a VII-a.

2. Care vertebră cervicală de bovine are cuspidul ventral al procesului transvers sub formă de lamă? a) a III-a; b) a IV-a; c) a V-a; d) a VI-a; e) a VII-a.

3. Procesul spinos al vertebrelor toracale este foarte aplecat în sens caudal la: a) ecvine; b) bovine; c) ovine; d) carnivore; e) leporide.

4. Suprafeţele articulare intertransversale se întâlnesc: a) la suine; b) la ecvine şi ovine; c) la rumegătoare; d) la canide; e) la ecvine.

5. Sutura este o articulaţie: a) cartilaginoasă; b) sinovială; c) fibroasă; d) nici un răspuns corect; e) toate răspunsurile sunt corecte.

6. Ligamentul cervical este încadrat în: a) gomfoze; b) suturi; c) sindesmoze; d) simfize; e) sincondroze.

7. Legăturile segmentului capului osos sunt reprezentate de: a) numai suturi; b) numai sincondroze; c) numai diartroze; d) suturi, sincondroze şi diartroze; e) nici un răspuns corect.

8. Între bazioccipital şi bazisfenoid există iniţial articulaţie de tip: a) sutură; b) sindesmoză; c) sinovial; d) amfiartrodial; e) sincondroză care nu se osifică.

9. Unul din elementele fundamentale ele articulaţiei sinoviale este: a) suprafaţa articulară acoperită cu cartilaj de conjugare; b) bureletul; c) meniscul; d) discul; e) cavitatea articulară.

10. Fundul de sac proximal al micii teci sesamoidiene: a) este separat de cel al marii teci prin linia albă; b) este separat prin lama transversă a flexorului profund de cel distal; c) este separat prin lama transversă a flexorului profund, de cel distal al marii teci sesamoidiene; d) este situat sub micul sesamoid; e) nici un răspuns nu este corect.

11. Care din următoarele formaţiuni anatomice nu fac parte din elementele ce aparţin aparatului pasiv la ecvine: a) brida bicepsului; b) m. fibular III; c) m. interosos; d) m. fibular lung; e) tendonul flexorului superficial la membrul pelvin.

12. Bazioccipitalul delimitează incizura jugulară împreună cu: a) porţiunea laterală a occipitalului; b) porţiunea scvamoasă a temporalului; c) bazisfenoidul; d) presfenoidul; e) palatinul.

13. Cele două fascicule ale ligamentului colateral lateral al articulaţiei genunchiului funcţional la ecvine sunt separate prin tendonul muşchiului: a) m. extensor digital comun; b) m. extensor carpo-radiar; c) m. extensor carpo-ulnar; d) m. extensor digital lateral; m. flexor digital superficial.

14. Micul burelet glenoidian este: a) plasat la marginea ventrală a micului sesamoid; b) ligament intersesamoidian; c) scutul proximal; d) scutul mijlociu; e) scutul distal.

15. Ca element articular complementar, articulaţia temporo-mandibulară prezintă: a) muşchiul capsular; b) burelet articular; c) meniscul articular; d) discul intraarticular; e) discul de conjugare.

16. Ligamentul patelo-tibial este unitar la: a) ecvine şi suine; b) ovine, carnivore, leporide; c) ecvine şi leporide; d) numai la ovine şi leporide; e) nici un răspuns corect.

17. Care din următorii muşchi face parte din categoria muşchilor caudali ai braţului: a) m. anconeu; b) m. marele rotund; c) m. micul rotund; d) m. brahial; e) m. biceps brahial.

18. Care din următorii muşchi nu face parte din categoria muşchilor laterali ai spetei: a) m. deltoid; b) m. marele rotund; c) m. supraspinos; d) m. infraspinos; e) m. micul rotund.

19. Care din următorii muşchi are inserţie pe pisiform : a) m. extensor carpo-radiar ; b) m. extensor carpo–ulnar ; c) m. extensor digital comun ; d) m. extensor digital lateral ; e) m. flexor carpo–radiar.

20. Care din următorii muşchi la ecvine are inserţie pe apofiza piramidală a falangei III: a) m. extensor digital lateral ; b) m. flexor digital profund ; c) m. flexor digital lateral; d) m. flexor digital lung; e) m. extensor digital comun.

21. Cine formează peretele posterior al micii teci sesamoidiene : a) scutul proximal ; b) scutul distal ; c) scutul mijlociu ; d) fascia postsesamo-falangiană ; e) fascia de întărire a aponevrozei palmare)

22. Care din următorii muşchi aparţine grupei abdominale ventro-laterale : a) m. ileo-costal ; b) m. romboid ; c) m. oblic intern ; d) m. intertransversali ; e) m. psoas mare)

23. Care din următorii muşchi aparţin grupei muşchilor cervicali ventrali din stratul superficial ? a) m. semispinal al capului şi gâtului; b) m. romboid ; c) m. dinţat ventral cervical ; d) m. sterno-mandibular ; e) m. occipito-hioidian.

24. Care muşchi are rol de cabrator la ecvine : a) m. cvadriceps femural ; b) m. croitor ; c) m. gluteu mijlociu ; d) micul psoas ; e) marele psoas.

25. Brida tarsiană a m. fibular III se prinde pe: a) calcaneu ; b) astragal ; c) cuboid ; d) marele cuneiform ; e) scafoid)

26. Care este singurul muşchi al gambei cu tendonul dirijat proximal ? a) m. pectineu ; b) m. solear ; c) m. gastrocnemian ; d) m. popliteu ; e) m. croitor.

27. Care dintre următorii muşchi intervine în flexia coapsei la ecvine: a) m. gluteu mijlociu ; b) m. gluteu profund; c) m. drept femural; d) m. gluteu accesoriu; e) m. semitendinos.

28. Care din următorii muşchi participă împreună cu simetricul la formarea aponevrozei impare prin intermediul căreia se inseră pe simfiza ischio-pubiană? a) m. croitor; b) m. popliteu; c) m. obturator; d) m. graţios; e) m. ischio-cavernos.

29. Care din următorii muşchi nu aparţine grupei muşchilor masticatori: a) m. maseter; b) m. temporal; c) m. pterigoidian lateral; d) m. pterigoidian medial; e) buccinator.

30. Unul din muşchii flexori ai autopodiului pelvin este: a) m. tibialul caudal; b) m. tibialul cranial; c) m. tricepsul sural; d) m. pectineu; e) m. popliteu.

31. Care din următorii muşchi este format dintr-o porţiune poligastrică şi una semipenată: a) m. scalen; b) m. splenius; c) m. semispinal; d) digastic; e) romboid)

32. Gaura supraorbitară la carnivore: a) are contur circular; b) are contur ovalar; c) nu există; d) este dublă; e) este dispusă la baza procesului zigomatic al frontalului.

33. Linia mileenă este plasată pe: a) nazal; b) maxilă; c) incisiv; d) mandibulă; e) etmoid.

34. La suine condilul mandibulei: a) este convex-concav antero-posterior; b) este convex-concav în sens transversal; c) are suprafaţa convexă şi cu aspect triunghiular; d) depăşeşte în înălţime procesul coronoid; e) este absent.

35. Procesul zigomatic al osului frontal delimitează complet orbita osoasă la: a) suine şi rumegătoare; b) ecvine şi rumegătoare; c) numai la rumegătoare; d) la suine şi carnivore; e) la ecvine şi leporide.

36. Tuberculul ventral al atlasului este efilat şi tras caudal la: a) suine, canide, leporide; b) suine, rumegătoare, feline, c) feline, canide, ecvine; d) leporide, suine, rumegătoare; e) carnivore şi păsări.

37. Gaura transversă a atlasului: a) este plasată lateral de gaura alară; b) este plasată lateral de gaura vertebrală laterală; c) este plasată pe marginea caudală a aripilor atlasului la feline; d) lipseşte numai la bovine; e) lipseşte la suine.

38. Procesul odontoid are formă de jgheab la: a) ecvine; b) rumegătoare, c) suine şi ecvine; d) numai la canide; e) la leporide şi carnivore.

39. Lama comună este formată de: a) m. splenius şi m. dinţat ventral cervical; b) m. semispinal şi m. dinţat ventral cervical; c) m. splenius, m. semispinal şi m. dinţat dorsal toracal; d) muşchii dinţat ventral toracal şi dinţat dorsal toracal; e) m. iliocostal şi m. iliospinal.

40. Pe calcaneu are inserţie de traiect: a) m. flexor profund; b) m. tibial caudal; c) m. flexor lung al degetului mare; d) m. flexor digital superficial; e) m. flexor lung al degetului.

41. Una din laturile trigonului Viborg este dată de tendonul muşchiului: a) sterno-hioidian; b) cleidomastoidian; c) sterno-mandibular; d) omo-hioidian; e) omo-transvers.

42. Care din următorii muşchi are inserţia distală bifurcată: a) m. extensor digital lateral; b) m. flexor carpo-ulnar; c) m. extensor carpo-ulnar; d) m. extensor carpo-radiar; e) m. flexor carpo-radiar.

43. Care din următorii muşchi lipseşte la ecvine: a) m. tibial cranial; b) m. tibial caudal; c) m. fibular al III-lea; d) m. fibular lung; e) m. solear.

44. Aponevroza cărui muşchi se întreţese cu porţiunea cu porţiunea ascendentă din foiţa profundă a fasciei lata? A) m. gluteu profund; b) porţiunii craniale a gluteului superficial; c) porţiunii caudale a gluteului superficial; d) m. piriform; e) m. biceps.

45. Orificiul esofagian al diafragmului se găseşte între: a) pilierul stâng şi intermediar stâng; b) pilierul drept şi intermediar drept; c) pilierul stâng şi cel intermediar drept; d) la vârful pilierului intermediar drept; e) între pilierii intermediari.

46. Extremitatea anterioară a nazalului se termină efilat în prelungirea marginii mediale la: a) ecvine şi bovine; b) ovine şi canide; c) canide şi suine; d) ecvine, ovine şi canide; e) ovine, suine şi ecvine.

47. Palatul dur este realizat cu participarea: a) procesului palatin al incisivului şi porţiunea posterioară a osului palatin; b) procesului palatin al maxilei şi a crestei nazale; c) procesului palatin al incisivului şi maxilei şi porţiunea orizontală a osului palatin ; d) corpul incisivului şi feţei palatine a maxilei; e) osului palatin şi pterigoid.

48. Gaura maxilară: a) face parte din hiatusul orbitar ca şi gaura etmoidală; b) face parte din hiatusul orbitar ca şi gaura ovală; c) face parte din hiatusul orbitar ca şi gaura alară; d) este plasată dorsal de gaura nazală aborală; e) marchează deschiderea anterioară a canalului infraorbitar.

49. Canalul lacrimo-nazal: a) este în întregime osos; b) este complet membranos; c) este osos în treimea anterioară; d) este complet osos numai la nivelul osului lacrimal; e) este complet osos numai la nivelul feţei mediale a maxilei.

50. Gaura mentonieră medială se întâlneşte la: a) rumegătoare; b) suine şi ecvine; c) suine şi carnivore; d) suine; e) ecvine.

51. Schematizaţi articulaţia humero-radio-ulnară la ecvine.

52. Schematizaţi tecile carpiene.

53. Schematizaţi articulaţiile bazinului şi articulaţii specifice ecvinelor.

54. Schematizaţi muschii caudo-laterali ai coapsei.

55. Schematizaţi fasciile şi muşchii craniali ai antebraţului.

56. Schematizaţi triunghiul Viborg.

57. Schematizaţi tecile tarsiene.

58. Schematizaţi marea teacă sesamoidiană.

59. Schematizaţi muşchiul diafragm.

60. Descrieţi şi schematizaţi traiectul inghinal.