Grila 3 Microbiologie

Grile pentru Examenul de Microbiologie
Anul 2
Grila 3

GRILA Medicina veterinară anul II, sesiunea februarie-martie 2007-2008

1. Selectaţi expresiile potrivite:
a. bacteriile se multiplică numai prin mecanisme sexuate;
b. bacteriile se multiplică predominant asexuat;
c. bacteriile se multiplică prin sciziparitate;
d. bacteriile se multiplică prin spori asexuaţi.

2. Virusurile au un mod de organizare:
a. pluricelular;
b. celular;
c. subcelular;
d. molecular.

3. Ciupercile microscopice sunt organisme vii:
a. a. fotosintetizante;
b. b. chimiosintetizante;
c. c. preferă materia organică de natură vegetală;
d. d. preferă materia anorganică.

4. Care din următoarele specii bacteriene sunt dimorfe:
a. Listeria monocytogenes;
b. Rhodococcus equi;
c. Streptococcus pyogenes;
d. Pseudomonas aeruginosa.

5. Selectaţi bacteriile de dimensiuni mici:
a. Pasteurella;
b. Brucella;
c. Micoplasmele;
d. Chlamidiile.

6. Pentru evidenţierea afinităţii tinctoriale a bacteriilor se folosesc următoarele metode de colorare:
a. metoda Giemsa;
b. metoda Gram;
c. metoda Ziehl-Neelsen;
d. metoda Casares-Gill.

7. Selectaţi componentele structurale obligatorii ale învelişului celulei vegetative la bacterii:
a. glicocalixul;
b. capsula;
c. peretele celular;
d. membrana citoplasmatică.

8. Selectaţi componentele chimice ale membranei citoplasmatice a bacteriilor:
a. glicoproteine;
b. fosfolipide amfipatice;
c. proteine;
d. glucide.

9. Care din următoarele bacterii sunt protoplaşti naturali:
a. leptospirele;
b. chlamidiile;
c. rickettsiile;
d. micoplasmele.

10. Acizii teichoici, teichuronici, lipoteichoici sau lipoteichuronici se găsesc în compoziţia chimică a peretelui celular al bacteriilor:
a. Gram negative;
b. Gram pozitive;
c. Micoplasmelor;
d. Chlamidiilor.

11. La care din speciile bacteriene enumerate, capsula este de natură poliglucidică:
a. Bacillus anthracis;
b. Klebsiella pneumoniae;
c. Streptococcus pneumoniae;
d. Pasteurella multocida.

12. O unitate ribozomală este constituită din:
a. două subunităţi mari notate cu litera L;
b. o subunitate mare notată cu litera L;
c. două subunităţi mici notate cu litera S;
d. o subunitate mică notată cu litera S.

13. La bacteriile Gram negative blefaroplastul este constituit din:
a. 2 discuri;
b. 3 discuri;
c. 4 discuri;
d. 1 disc.

14. Selectaţi expresiile adevărate privind pilii F:
a. au aspectul unor tuburi goale la interior;
b. prezenţa lor este asociată cu existenţa plasmidelor F;
c. au aspectul unor tuburi pline la interior;
d. reprezintă sediul e fixare pentru anumiţi bacteriofagi fără coadă.

15. Selectaţi expresiile adevărate privind acidul dipicolinic:
a. se găseşte în structura peretelui celular al bacteriilor Gram pozitive;
b. se găseşte în structura micoplasmelor;
c. se găseşte în structura cortexului sporilor bacterieni;
d. se găseşte în structura cililor bacterieni.

16. Care din următoarele familii încadrează virusuri cu genom ARN monocatenar:
a. Papovaviriae;
b. Picornaviridae;
c. Paramyxoviridae;
d. Reoviridae.

17. În structura capsidei virusurilor cu simetrie icosaedrală, oligomerele se dispun:
a. pentamerele pe laturile şi feţele icosaedrului;
b. pentamerele la colţurile icosaedrului;
c. hexamerele la colţurile icosaedrului;
d. hexamerele pe laturile şi feţele icosaedrului.

18. Selectaţi expresiile adevărate privind clasificarea ciupercilor microscopice în funcţie de strategiile lor de multiplicare:
a. policarpice;
b. eucarpice;
c. holocarpice;
d. metacarpice.

19. Din categoria sporilor exogeni, la ciupercile microscopice fac parte:
a. sporangiosporul;
b. chlamidosporii;
c. artrosporii;
d. macroconidia.

20. La care din următoarele clase de ciuperci microscopice, gameţii sunt polarizaţi sexual:
a. Zigomycetes;
b. Oomycetes;
c. Fungi imperfecţi;
d. Ascomycetes.

21. Încălzirea la roşu se aplică pentru sterilizarea:
a. suprafeţelor lamelor de sticlă;
b. gurii eprubetelor după scoaterea dopului şi înainte de repunerea dopului;
c. firului metalic al ansei de însămânţare;
d. spatulei de cauterizare a suprafeţei organelor.

22. Selectaţi parametrii de sterilizare cu aer supraîncălzit:
a. 30 minute la 170°C;
b. 60 minute la 170°C;
c. 30 minute la 180°C;
d. 120 minute la 160°C.

23. Pasteurizarea înaltă se realizează:
a. câteva secunde la 70-75°C;
b. câteva secunde la 85-95°C;
c. 30 minute la 60-65°C;
d. 10-20 minute la 70-75°C.

24. După frecvenţa şi scopul utilizării în laborator, mediile de cultură se clasifică în:
a. medii uzuale;
b. medii speciale;
c. medii selective;
d. medii elective.

25. Care din următoarele medii de cultură se folosesc pentru diagnostic diferenţial:
a. mediul Löwenstein;
b. Mediul Drigalski;
c. Mediul Istrati-Meitert;
d. Mediul cu selenit acid de sodiu.

26. După frecvenţa şi scopul utilizării, metodele de colorare se clasifică în:
a. metode simple;
b. metode complexe;
c. metode uzuale;
d. metode speciale.

27. Pentru colorarea cililor bacterieni se folosesc:
a. metoda de colorare cu verde de malachit;
b. metoda Leifson;
c. metoda Giemsa;
d. metoda Ziehl-Neelsen.

28. Pentru izolarea bacteriilor din organe, însămânţarea se poate realiza:
a. cu tamponul de vată steril;
b. cu ansa de însămânţare;
c. cu pipeta Pasteur;
d. numai cu pipete gradate.

29. Pentru cultivarea bacteriilor anaerobe pe suprafaţa mediilor de cultură solide, pliculeţul cu amestec reducător care se fixează pe capacul plăcii, conţine 2 grame din amestecul:
a. 1 g pirogalol + 2 g K2CO3 + 5 g pământ de infuzori;
b. 1 g pirogalol + 1 g K2CO3 + 5 g pământ de infuzori;
c. 2 g pirogalol + 1 g K2CO3 + 5 g pământ de infuzori;
d. 1 g pirogalol + 2 g K2CO3 + 3 g pământ de infuzori.

30. Selectaţi expresiile potrivite privind aspectul coloniilor de tip S:
a. margini regulate;
b. suprafaţa netedă şi lucioasă;
c. suprafaţa aspră, mată;
d. consistenţă scăzută.

31. Care din următoarele specii bacteriene produc în geloza Veillon colonii pufoase:
a. Bacillus anthracis;
b. Clostridium tetani;
c. Clostridium chauvoei;
d. Clostridium perfringens.

32. Mediul TSI permite examinarea căror proprietăţi biochimice:
a. fermentarea glucozei;
b. fermentarea lactozei;
c. fermentarea zaharozei;
d. producţia de hidrogen sulfurat.

33. Care din următoarele medii politrope permite evidenţierea producţiei de indol:
a. MILF;
b. MIU;
c. TSI;
d. Simmons.
34. Care din următoarele teste in vitro se folosesc pentru examinarea patogenităţii unor specii bacteriene:
a. testul bilolizei;
b. testul producerii de glicocalix;
c. testul de hemoliză;
d. testul de coagulare a plasmei citratate.

35. Pentru determinarea DL50 prin bioprobă, loturile de animale de experienţă trebuie să fie constituite din minim:
a. 2 animale;
b. 4 animale;
c. 5 animale;
d. 6 animale.

36. Selectaţi expresiile potrivite privind exprimarea, prin bioprobă, a DLM:
a. moartea a 100% din animalele inoculate dintr-un lot;
b. numărul de germeni corespunzător diluţiei respective;
c. prin metoda totalurilor cumulative;
d. folosind procedeul Reed şi Muench.

37. Testul ansei ligaturate se foloseşte pentru evidenţierea:
a. virulenţei unui microorganism;
b. toxigenezei unui microorganism;
c. enteropatogenităţii unei ulpini microbiene;
d. patogenităţii enterovirusurilor.

38. Mediul Müller-Hinton se utilizează pentru:
a. izolarea bacteriilor din secreţiile nazale;
b. determinarea utilizării citratului ca unică sursă de carbon;
c. determinarea comportării bacteriilor faţă de antibiotice;
d. determinarea patogenităţii bacteriilor.

39. Înainte de însămânţarea bacteriilor anaerobe în mediile de cultură specifice, acestea trebuie regenerate prin fierbere:
a. 60 minute;
b. 30 minute;
c. 20 minute;
d. 5-10 minute.

40. Selectaţi varianta adevărată privind etapele efectuării frotiurilor pentru coloraţia Gram:
a. etalarea, fixarea, uscarea, colorarea;
b. etalarea, uscarea, fixarea, colorarea;
c. fixarea, etalarea, uscarea, colorarea;
d. etalarea, colorarea, fixarea, uscarea.

41. În cazul bacteriilor,l testul de lichefiere a serului coagulat se foloseşte pentru evidenţierea proprietăţilor:
a. glucidolitice;
b. lipolitice;
c. proteolitice;
d. hemolitice.

42. La care din speciile bacteriene enumerate, sedimentul area spect floconos:
a. Pasteurella multocida;
b. Erysipelothrix rhusiopathiae;
c. Listeria monocytogenes;
d. Bacillus anthracis.

43. Mediile slab selective (de ex. Mac Conkey) inhibă dezvoltarea bacteriilor:
a. Gram negative;
b. Gram pozitive;
c. Gram labile;
d. numai pe cele Gram pozitive nesporogene.

44. Selectaţi expresiile potrivite privind coloraţia prin metoda Giemsa, utilizată pentru evidenţierea capsulei bacteriene:
a. frotiurile nu se fixează;
b. frotiurile se fixează;
c. capsula se colorează în roz-violet;
d. corpul bacterian se colorează în violet închis.

45. Agarul Chapman se foloseşte pentru:
a. izolarea salmonelelor;
b. izolarea stafilococilor;
c. diferenţierea tulpinilor patogene de cele nepatogene;
d. izolarea levurilor.

46. Filtrele Seitz, confecţionate din azbest, prin conţinutul lor mare în ioni de magneziu:
a. alcalinizează intens lichidul filtrat;
b. acidifică intens lichidul filtrat;
c. nu modifică pH-ul lichidului filtrat;
d. sunt cancerigene pentru operator.
47. Efectul bactericid al radiaţiilor ultraviolete se manifestă atunci când acestea au lungime de undă cuprinsă între:
a. 2540-2800 A;
b. 2650-2800 A;
c. 1500-1800 A;
d. 3000-3500 A.

48. Selectaţi metodele de sterilizare prin căldură uscată:
a. autoclavarea;
b. fierberea;
c. flambarea;
d. încălzirea la roşu.

49. Probele destinate examenului microbiologic se expediază la laborator împreună cu un document oficial denumit:
a. certificate sanitar-veterinar;
b. certificate de transport;
c. notă de însoţire;
d. buletin de analiză.

50. Care din următoarele ingrediente folosite pentru prepararea mediilor de cultură au fost obţinute prin digestie enzimatică:
a. extract de carne;
b. extract de drojdie;
c. peptonă;
e. triptonă.