Grila 3 Anatomie An 1 Semestrul 2

Grila 3
Anul 1 Semestrul 2
Preluare dupa Anatomie – FMVB

1. Bolta palatină este lipsită de creste palatine în treimea aborală la: a) ecvine, b) nici un răspuns corect, c) suine, d) leporide, e) rumegătoare.

2. Care dintre următorii muşchi se inseră pe procesul muscular al temporalului (porţiune timpanică): a) m. palato-stafilin, b) m. tensor al vălului palatin, c) m. palato- faringian, d) m. pterigo-faringian, e) nici un răspuns corect.

3. Glanda sublinguală – porţiunea polistomatică nu este prezentă la: a) canide, b) ecvine şi leporide, c) suine şi leporide, d) rumegătoare, e) nici un răspuns corect.

4. Următoarea formulă dentară permanentă – I 3/3, C 1/1, PM 4/4, M 3/3 – este caracteristică: a) suinelor, b) ecvinelor, c) rumegătoarelor, d) felinelor, e) nici un răspuns corect.

5. Canalul cistic flexuos se întâlneşte la: a) ecvine, b) canide, c) suine, d) feline, e) leporide.

6. Muşchiul crico-aritenoidian lateral este: a) muşchi al faringelui, b) muşchi extrinsec al laringelui, c) muşchi intrinsec profund al laringelui, d) muşchi intrinsec suficial al laringelui, e) muşchi constrictor al glotei.

7. La ecvine muşchiul tiro-aritenoidian: a) este muşchi extrinsec al laringelui, b) este muşchi intrinsec superficial al laringelui, c) are rol de relaxator al corzilor vocale şi dilatator al glotei, d) are rol de constrictor al glotei, e) constituie baza anatomică a corzilor vocale.

8. La leporide pulmonul drept: a) are lobul apical asemănător cu cel al pulmonului stang, b) este simplu şi aerat de bonhia traheală, c) are lobul apical fără desen lobular şi ventilat de bronhia traheală, d) prezintă desen lobular pe toată suprafaţa, e) lobul apical este bipartit şi ventilat de bronhia traheală.

9. La canide pulmonul drept: a) are lobul apical de formă triunghiulară, b) prezintă incizuri interlobulare superficiale, c) are lobul apical cu aspect patrulater, d) este dispus în cavitatea pleurală, e) prezintă desen lobular numai pe lobul diafragmatic.

10. Septumul mediastinal derivă din: a) pleura parietală, b) fascia endotoracică şi pleura mediastinală, c) doar din fascia endotoracică, d) doar din pleura mediastinală, e) doar din pleura viscerală.

11. Aspectul arborescent al venelor subcapsulare este prezent la rinichiul de: a) ecvine, b) rumegătoare, c) suine,. d) carnivore, e) feline.

12. Limita dintre vezica urinară şi uretră corespunde: a) bazei trigonului vezical, b) coliculului seminal, c) originii ureterale, d) orificiilor canalelor ejaculatoare, e) vârfului trigonului vezical.

13. Succesiunea straturilor ce alcătuiesc bursele testiculare din plan superficial spre profunzime este următoarea: a) scrotum, dartos, celuloasă, seroasă, b) scrotum, celuloasă, dartos, seroasă, c) scrotum, dartos, celuloasă, fibroasă, seroasă viscerală, seroasă parietală, d) scrotum, dartos, celuloasă, fibroasă, seroasă, e) scrotum, dartos, fascie spermatică internă, fascie spermatică externă, seroasă.

14. Desenul arterei testiculare pe marginea liberă a testiculului apare sub formă de ramuri paralele uşor fleuoase la: a) numai la armăsar, b) la berbec şi ţap, c) la câine, d) la iepuroi, e) la câine, cotoi şi iepuroi.

15. Canalul ejaculator: a) reprezintă porţiunea iniţială a uretrei, b) este comun glandei veziculare şi ampulei deferenţiale, c) lipseşte la câine, însă este prezent la cotoi, specii la care glandele veziculare sunt reduse, d) se deschide la nivelul uterului masculin, e) este mascat la vier de către valvula ischiatică.

16. Glanda zigomatică: a) este prezentă la ecvine, b) reprezintă glanda sublinguală monostomatică, c) rezultă din aglomerarea glandelor molare inferioare, d) este prezentă la canide, e) este porţiunea profundă a glandei lacrimale la taurine.

17. Ligamentul duodeno-transvers la ecvine reprezintă: a) primul ligament al duodenului, b) al doilea ligament al duodenului, c) ligamentul mijlociu al duodenului, d) ultimul ligament al duodenului, e) leagă duodenul la curbura tranversă a colonului ascendent.

18. La suine cecumul este: a) boselat cu 2 tenii, b) neboselat, c) neboselat cu 5 tenii, d) boselat cu 3 tenii, e) boselat, dar nu prozintă tenii.

19. Diverticulul nazal şi nara falsă sunt prezente la: a) ecvine şi suine, b) carnivore şi leporide, c) rumegătoare, suine şi ecvine, d) ecvine, e) leporide.

20. Valvula ischiatică se întâlneşte la: a) rumegătoare şi ecvine, b) rumegătoare şi carnivore, c) carnivore şi leporide, d) rumegătoare mari şi suine, e) rumegătoare şi leporide.

21. La rumegătoarele mari pe partea dreaptă al peretelui abdominal al cavităţii abdominale se proiectează: a) rumenul, foiosul, şi reţeaua, b) rumenul, splina, reţeaua şi rinichiul stâng, c) rumenul, reţeaua şi splina, d) colonul ascendent, e) rumenul, colonul ascendent şi rinichiul stâng.

22. Rinichii prezintă suprafaţă netedă şi sunt pluripapilari la: a) taurine, b) ovine, c) suine, d) taurine şi ovine, e) leporide şi suine.

23. Suprafaţa carunculilor uterini este plană la: a) iapă, b) vacă, c) capră, d) oaie, e) iepuroaică.

24. Muşchiul diafragm la taurine se proiectează pe suprafaţa corporală trasând o linie curbă cu convexitatea orientată cranial şi care uneşte: a) ultima coastă (pe linia tavanului), jumătatea coastei a VII-a şi articulaţia costo-condrală VI, b) ultima coastă (pe linia tavanului), jumătatea coastei a X-a, articulaţia costo-condrală VII, c) ultima coastă (pe linia tavanului), jumătatea coastei a XI-a, articulaţia costo-condrală VI, d) ultima coastă (pe linia tavanului), jumătatea coastei a IX-a, articulaţia costo-condrală VII, e) ultima coastă (pe linia tavanului), jumătatea coastei a IX-a, articulaţia costo-condrală VI.

25. Procesul uretral se întâlneşte la: a) armăsar, b) vier, c) cotoi, d) câine, e) taur, berbec şi ţap.

26. Obrajii, tapetaţi pe faţa bucală cu piele cu păr, sunt întâlniţi la: a) ecvine şi leporide, b) rumegătoare mici, c) leporide, d) canide, e) feline şi leporide.

27. Muşchiul care atunci cand acţionează în comun cu simetricul trage limba înapoi, iar când acţionează singur deviază lateral limba este: a) m. genioglos, b) m. ceratoglos, c) m. bazioglos (hioglos), d) m. stiloglos şi fibrele posterioare ale m. genioglos, e) m. micul hioglos.

28. Formaţiunile moi care fac parte din structura unui dinte sunt: a) pulpa dentară, dentina, ligamentul alveolo-dentar şi gingia, b) ligamentul alveolo-dentar, dentina şi gingia, c) pulpa dentară, ligamentul alveolo-dentar şi gingia, d) pulpa dentară, cement, gingia, e) dentina, cementul, pulpa dentară şi gingia.

29. Glanda parotidă se încadrează în categoria: a) glandelor disociate, b) glande genitale, c) glande diseminate, d) glandelor aglomerate, e) nici un răspuns corect.

30. Prezenţa acinilor glandulari diseminaţi pe traiectul canalului parotidian este frecvent întâlnită la: a) ecvine, b) suine, c) canide, d) leporide, e) rumegătoare.

31. Coloanele ureterale reprezintă: a) cele două pliuri ce pornesc de la ostium-urile ureterale şi ajung la originea crestei uretrale, b) reliefarea ureterelor pe planşeul vezicii urinare la mascul, c) reliefarea traiectului submucos al ureterelor pe tavanul vezicii urinare, d) reliefarea ureterelor pe podeaua vezicii urinare la femelă, e) nici un răspuns corect.

32. Coliculul seminal: a) este întâlnit la mascul şi femelă, b) este prezent la femelă, c) marchează limita dintre uretra urinară şi cea uro-genitală la mascul, d) reprezintă originea crestei uretrale, e) marchează vârful trigonului vezical.

33. Trigonul vezical reprezintă: a) suprafaţa delimitată de uretere pe tavanul vezicii urinare, b) tavanul vezicii urinare, c) suprafaţa delimitată de ostium-urile ureterale şi originea crestei uretrale, d) podeaua vezicii urinare, e) podeaua cavităţii pelvine.

34. Singurele glande ale căror canale se deschid constant indiferent de specie în porţiunea pelvină a uretrei la mascul sunt: a) glandele veziculare, b) glandele bulbouretrale, c) prostata, d) glandele uretrale (Littre), e) nici un răspuns corect.

35. Diverticulul suburetral este prezent la: a) iapă şi scroafă, b) vacă şi pisică, c) vacă şi căţea, d) iapă şi căţea, e) vacă şi scroafă.

36. Rinichiul cu marginea laterală extrem de convexă este prezent la: a) rinichiul stâng la ecvine, b) rinichii de ovine, c) rinichiul drept de suine, d) rinichiul drept de ecvine, e) rinichii de canide.

37. Glandele ureterale sunt prezente în mod constant la: a) suine, b) canide, c) ecvine, d) taurine, e) leporide.

38. La mascul, dispunerea formaţiunilor la nivelul plicii uro-genitale este: a) ureter, glandă veziculară, canal deferent, utricul prostatic, canal deferent, glandă veziculară, ureter, b) ureter, canal deferent, utricul prostatic, canal deferent, ureter, c) canal deferent, utricul prostatic, canal deferent, d) ureter, utricul prostatic, ureter, e) ureter, canal deferent, glandă veziculară, canal deferent, ureter.

39. Cornetul etmoido-turbinal este prezent la: a) ecvine şi taurine, b) numai la taurine şi leporide, c) la rumegătoare şi leporide, d) speciile unde comunică cu sinusul maxilar superior, e) numai la leporide şi păsări.

40. Cordonul testicular şi gâtul pungii vaginale scurte sunt prezente la: a) armăsar şi iepuroi, b) vier şi iepuroi, c) numai la iepuroi, d) vier, carnivore şi iepuroi, e) numai la vier.

41. Testicule relativ mici în raport cu talia animalului, globuloase sau uşor ovalare, cu axul oblic, situate în regiunea perineală şi cu epididimul foarte voluminos ce acoperă extremităţile testiculului sunt prezente la: a) armăsar, b) taur, c) vier, d) câine, e) iepuroi.

42. Muşchiul protractor penian este prezent la: a) taur, berbec şi ţap, b) cotoi şi iepuroi, c) câine şi iepuroi, d) taur şi cotoi, e) nici un răspuns corect.

43. Ovare alungite, de culoare galben-roză şi neincluse în bursa ovariană se întâlnesc la: a) iapă, b) oaie, c) vacă, de) căţea, e) iepuroaică.

44. Sinusurile para nazale prezente la carnivorte sunt: a) sinusul frontal, sinusul maxilar, sinusul sfeno-palatin, sinusul zigomatic, b) sinusul frontal, sinusul maxilar, sinusul sfenoidal, c) sinusul frontal şi sinusul maxilar, d) sinusul maxilar şi sinusul sfenoidal, e) sinusul lacrimal şi sinusul frontal.

45. Cartilajul laringian care prezintă patru suprafeţe articulare acoperite cu cartilaj articular este: a) cartilajul tiroid, b) cartilajul epiglotic, c) cartilajul aritenoidian, d) cartilajul cricoid, e) nici un răspuns corect.

46. Desenul lobular pe toată suprafaţa pulmonară şi bronhia traheală sunt prezente constant la: a) suine şi caprine, b) ovine şi caprine, c) suine şi taurine, d) taurine şi caprine, e) numai la taurine.

47. Uterul de tip bicornual neseptat este prezent la: a) vacă, b) oaie şi scroafă, c) vacă şi scroafă, d) iapă, e) iapă şi căţea.

48. Canalele epoforice sunt prezente în submucoasa vaginală la: a) iapă şi scroafă, b) vacă, scroafă şi iepuroaică, c) scroafă, iepuroaică, căţea, d) iapă şi iepuroaică, e) căţea şi pisică.

49. Glandele vestibulare mari sunt inconstante la: a) iapă, b) vacă şi iepuroaică, c) oaie, d) capră şi pisică, e) scroafă.

50. Testiculele acoperite cu o albuginee fină şi elastică sunt prezente la: a) armăsar, b) taur, c) cocoş, d) vier, e) câine.

51. Schematizaţi muşchii faringe.
52. Schematizaţi arborele bronşic.
53. Schematizaţi ligamentele duodenului şi muşchii anusului la ecvine.
54. Schematizaţi bolta palatină la ecvine, bovine, suine, canide şi feline.
55. Schematizaţi organul vomero-nazal.
56, Schematizaţi vezica urinară şi uretra la femelă.
57. Schematizaţi lojele renale şi structura rinichiului.
58. Schematizaţi testiculul la armăsar, berbec, vier, cotoi şi iepuroi.
59. Schematizaţi căile genitale la vacă.
60. Schematizaţi cavitatea toracică şi pulmonii la păsări.