Grila 2 Anatomie patologica

Anatomie patologica
An 3 Semestrul 1
Grila 2

Preluare dupa Anatomie Patologica – FMVB

1. Definiţi termenii:
Hematom HEMORAGIE TISULARĂ MASIVĂ, CU O COAGULARE TRIDIMENSIONALĂ A SÂNGELUI ŞI DEFORMAREA ŢESUTULUI / ORGANULUI AFECTAT; SE PRODUCE PRIN RUPTURĂ VASCULARĂ ÎN CAZ DE TRAUMATISM
Sechestru Formă de organizare patologică caracterizată prin formarea unei capsule conjunctive groase în jurul unor focare de necroză, hematoame sau abcese

2. Metastaza apare consecutiv iniţierii / promoţiei / conversiei / progresiei celulelor tumorale. Tăiaţi variantele incorecte.

3. Eliminaţi inexactităţile din afirmaţie.
Deshidratarea se manifestă prin reducerea / creşterea presiunii intraoculare, prin creşterea / scăderea elasticităţii pielii, prin exoftalmie / enoftalmie.

4. Descrieţi aspectul macroscopic al al antracozei pulmonare.
PULMON GRI – NEGRICIOS, CA STROPIT CU TUŞ.

5. Lichidele cavitare manifestă unele caracteristici în funcţie de modalitatea de producere. Alegeţi tipul de lichid ce corespunde cu descrierea morfologică:
a) transsudat – coagulează în contact cu aerul în cazul ascitei cardiace
b) transsudat – conţine numeroase neutrofile (majoritatea degradate) şi alte tipuri de celule: macrofage, celule mezoteliale, eritrocite
c) exsudat – lichid lactescent, bogat în celule limfoide blastice, imature, anaplazice
d) exsudat – lichid gălbui-verzui, cu aspect de albuş de ou, care microscopic conţine neutrofile integre.

6. În ce situaţii se pot observa zone decolorate, albicioase-cenuşii, fără o delimitare precisă, în ficat:
a) apoptoză
b) distrofie granulară
c) infarct
d) hepatită miliară necrotică

7. Completaţi rubricile ţinând cont de criteriul de diferenţiere dintre cele două aspecte ale morţii celulare:
Criteriu Necroza celulară Apoptoza
Aspectul mitocondriilor DISTRUGERE CU AFECTAREA RESPIRAŢIEI CELULARE INTACTE, FUNCŢIONALE
Degradarea ADN-ului ÎNTÂMPLĂTOARE FRAGMENTARE EXACTĂ (185 perechi nucleotide)
Reacţie tisulară SE DECLANŞEAZĂ REACŢIE INFLAMATORIE NU APARE INFLAMAŢIE

8. Daţi exemplu de localizare şi specificaţi etiologia în următoarele tipuri de atrofie:
Atrofie Localizare Etiologie
Amiotrofie ŢESUT MUSCULAR BOLI CRONICE, CAHECTIZANTE; INANIŢIE
Atrofie grasă PSEUDOHIPERTROFIA CARDIACĂ DATORATĂ LIPOMATOZEI CARDIACE; DEPOZITE ADIPOASE ABUNDENTE LA BAZA CORDULUI, DECOLORAREA MIOCARDULUI DATORITĂ INFILTRAŢIEI LIPIDICE OBEZITATE

9. Macrofagele active din zonele de inflamaţie pot deriva din:
a) plasmocite,
b) histiocite şi monocite sanguine,
c) limfocite,
d) neutrofile
10. Alegeţi definiţia corectă:
a) Necroza defineşte moartea unor celule sau a unor teritorii tisulare, cu sistarea reversibilă a funcţiilor acestora şi menţinerea în viaţă a macroorganismului.
b) Necroza este procesul de distrugere a unor celule sau teritorii tisulare cu sistarea ireversibilă a funcţiilor acestora, dar cu menţinerea în viaţă a macroorganismului.

11. Stabiliţi corelaţiile:
a) inflamaţie catarală 1) metastază a carcinomului ovarian
b) carcinomatoză peritoneală 2) gangrenă umedă
c) necroză de cazeificare 3) specifică mucoaselor
d) volvulus intestinal 4) granulom tuberculos
a) – 3
b) – 1
c) – 4
d) – 2

12. Alegeţi enunţul / enunţurile în care etapele sunt prezentate într-o succesiune firească.
a) în angiogeneză se produce iniţial degradarea proteolitică a membranelor bazale vasculare, urmată de migrarea şi proliferarea celulelor endoteliale
b) în procesul de exsudaţie are loc iniţial marginaţia leucocitară, aderarea leucocitelor de endoteliu prin moleculele de adeziune şi apoi diapedeza
c) în inflamaţiile acute iniţial ajung în focarul inflamator macrofagele, urmate la scurt timp de neutrofile
d) în procesul de metastazare, celulele tumorale ajunse în torentul sanguin formează agregate celulare, care ulterior sunt fagocitate de macrofagele circulante.

13. Jetajul este o formă de exprimare morfologică a inflamaţiei:
a) catarale din intestin
b) hemoragice din splină
c) muco-purulente din mucoasa nazală
d) fibrino-necrotice din cavitatea bucală
După alegerea variantei corecte specificaţi tipurile de celule care predomină.
TIPURI CELULARE: CELULELE EPITELIALE ŞI NEUTROFILELE

14. „Butonii” difteroizi sunt expresia morfologică a inflamaţiei:
a) granulomatoase
b) CRUPALE
c) FIBRINO-NECROTICE
d) purulente

15. Tumorile maligne care sunt formate din celule cu grad slab de diferenţiere sau din celule nediferenţiate se numesc tumori – ANAPLAZICE

16. Anatomia patologică studiază apariţia, evoluţia şi terminarea leziunilor. Daţi definiţia leziunii şi explicaţi importanţa stabilirii diagnosticului pentru clinician.
Leziunea reprezintă: O ABATERE DE LA MORFOLOGIA (ŞI FUNCŢIA) NORMALĂ A ORGANELOR ŞI ŢESUTURILOR, PRODUSĂ ÎN TIMPUL VIEŢII PRIN INTERVENŢIA UNOR AGENŢI PATOGENI.
Diagnosticul anatomopatologic este necesar medicului clinician pentru STABILIREA CONDUITEI TERAPEUTICE
17. Alegeţi varianta/variantele corecte şi completaţi enunţul corespunzător:
a) hiperemia pasivă constă în înroşirea unor teritorii tisulare datorită acumulării în exces de sânge arterial,
b) staza hepatică se instalează în insuficienţa de cord stâng şi conferă un aspect caracteristic de ficat ……………………………………………………………………………………………………………………..,
c) staza pulmonară poate avea drept cauză INSUFICIENŢA DE CORD STÂNG şi se caracterizează microscopic prin umplerea capilarelor cu sânge venos, producerea de microhemoragii intraalveolare şi apariţia „celulelor cardiace”.
d) în tromboembolismul sistemic, emboliile îşi au frecvent originea în ENDOCARDITA ULCERO-VEGETANTĂ

18. În funcţie de localizare (de tipul de circulaţie sanguină din organul respectiv), infarctele pot fi de mai multe tipuri. Specificaţi tipul / tipurile de infarct cel mai frecvent întâlnite în:
Organ Tip de infarct (alb / roşu // arterial / venos)
Intestin VENOS (ÎN DISTROFIILE INTESTINALE)
Miocard ARTERIAL: ALB ŞI HEMORAGIC

19. În ce condiţii apare halistereza?
a) alterări tisulare, cu modificarea pH-ului local
b) hipocalcemie
c) distrugeri osoase masive (mielom multiplu)
d) hialinoză musculară

20. În funcţie de localizare, litiaza determină o serie de manifestări clinice şi alte leziuni secundare. Specificaţi o consecinţă a litiazei în funcţie de localizare:
Localizare Consecinţă (complicaţie)
Colelitiază ICTER MECANIC (POST-HEPATIC)
Calculoză vezicală (vezica urinară) HEMATURIE, CISTITĂ, HIDRONEFROZĂ
21. Daţi exemple concrete de cauze şi localizări pentru hipertrofiile şi hiperplaziile enumerate:
Hipertrofie / hiperplazie Cauză Localizare
Hipertrofie compensatorie ATROFIA UNUI ORGAN (DIN ORGANELE PERECHE) SAU A UNUI LOB RINICHI, FICAT
Hiperplazie inflamatorie INFLAMAŢIILE CRONICE, PROLIFERATIVE ÎN ORICE ORGAN / ŢESUT ÎN CARE APARE INFLAMAŢIA
Hiperplazie regenerativă DISTRUGERI TISULARE, ANEMIE MĂDUVĂ OSOASĂ HEMATOGENĂ

22. În care dintre leziunile enumerate se manifestă puternic fenomenul de angiogeneză?
a) tumori maligne
b) inflamaţie catarală
c) inflamaţie parenchimatoasă
d) granulomul piogenic

23. Moartea celulară poate fi denumită prin termenii:
a) necrobioză / necroză celulară
b) apoptoză
c) gangrenă
d) necroză umedă

24. Prin ce se deosebeşte microscopic un granulom de un abces?
PRIN PREZENŢA ŢESUTULUI DE GRANULAŢIE SPECIFIC ÎN GRANULOM

25. Descrieţi aspectul macroscopic al ficatului cu inflamaţie necrotică miliară.
HEPATITA MILIARĂ NECROTICĂ SE MANIFESTĂ SUB FORMA UNOR TERITORII DE DIMENSIUNI MICI, CA ÎNŢEPĂTURILE DE AC, DE CULOARE ALB – GĂLBUIE – CENUŞIE, UNEORI INSESIZABILE LA PALPAREA SUPERFICIALĂ A ORGANELOR. LA PERIFERIA FOCARELOR, ÎN EVOLUŢIILE ACUTE APARE O ZONĂ DE HIPEREMIE. FOCARELE ALBICIOASE, USCATE SUNT OBSERVATE ŞI PE SECŢIUNE.

26. Anaplazia celulară este evidentă în caz de:
a) leiomiosarcom,
b) carcinom scvamocelular,
c) papilomatoză,
d) histiocitom malign.

27. Stabiliţi două corelaţii posibile:
a) metastazare pe cale sanguină 1) adenocarcinom de prostată
b) însămânţare directă a cavităţilor seroase 2) fibrosarcom subcutanat
c) metastazare pe cale limfatică 3) adenocarcinom mamar
d) metastazate pe cale canaliculară 4) melanocitom
a) – 2
b) – 1
c) – 3
28. Specificaţi în ce subcapitole ale anatomiei patologice generale se încadrează:
a) formarea exsudatului seros: PROCESUL INFLAMATOR
b) cianoza: MODIFICĂRI ALE CIRCULAŢIEI SANGUINE
c) anaplazia: PROCES TUMORAL
d) papilomatoza: PROCESE TUMORALE
29. Definiţi termenii sau specificaţi termenii medicali în funcţie de descriere:
Termen medical pentru exprimarea hemoragiei Definiţie / descrierea leziunii sau a mecanismului de producere
NEVROAME (NEURON DE AMPUTAŢIE) Filete nervoase nefuncţionale apărută în procesul de regenerare a nervilor periferici
HIPHEMA Hemoragie în camera anterioară a ochiului
30. În ce leziune există riscul producerii unui empiem toracic?
a) piometru
b) abces pulmonar
c) nefrită cronică fibroasă
d) hepatită limfo-histiocitară
31. Urolitiaza nu poate determina secundar:
a) hidronefroză,
b) sindrom uremic,
c) hipoplazie renală,
d) hematurie
32. Ce distrofie poate determina blocarea sistemului macrofagic mononuclear?
a) hemosideroza hemolitică (generalizată),
b) amiloidoza SNC,
c) calcificarea distrofică a unui chist parazitar,
d) distrofia granulară
33. În etiopatogeneza inflamaţiei cu celule gigante (granulomatoase) intervin:
a) fosfogliceridele micobacteriilor,
b) acidul pantotenic,
c) glicogenul,
d) cheratin