Grila 2 Anatomie An 1 Semestrul 2

Grila 2
Anul 1 Semestrul 2
Preluare dupa Anatomie – FMVB

1. Artera testiculară nu are raporturi cu coada epididimului la: a) numai la armăsar, b) numai la ţap, c) la câine, d) la iepuroi, e) la câine, cotoi şi iepuroi.

2. Glanda zigomatică: a) este prezentă la ecvine, b) reprezintă glanda sublinguală monostomatică, c) rezultă din aglomerarea glandelor molare inferioare, d) este prezentă la feline, e) este porţiunea profundă a glandei lacrimale la taurine.

3. La leporide cecumul este: a) boselat cu 2 tenii, b) neboselat, c) neboselat cu 5 tenii, d) boselat cu 1 tenie, e) boselat, dar nu prozintă tenii.

4. Diverticulul nazal şi nara falsă sunt prezente la: a) ecvine şi suine, b) carnivore şi leporide, c) rumegătoare, suine şi ecvine, d) ecvine, e) leporide.

5. Suprafaţa carunculilor uterini este excavată la: a) iapă, b) vacă, c) capră, d) oaie, e) iepuroaică.

6. Procesul uretral se întâlneşte la: a) armăsar şi ţap, b) vier, c) cotoi, d) câine, e) taur, berbec şi iepure.

7. Formaţiunile moi care fac parte din structura unui dinte sunt: a) pulpa dentară, dentina, ligamentul alveolo-dentar şi gingia, b) alveola dentară, pulpa dentară şi gingia,, c) pulpa dentară, ligamentul alveolo-dentar şi gingia, d) ligamentul alveolo-dentar, dentina şi gingia e) dentina, cementul, pulpa dentară şi gingia.

8. Glanda mandibulară se încadrează în categoria: a) glandelor disociate, b) glande genitale, c) glande diseminate, d) glandelor aglomerate, e) nici un răspuns corect.

9. Cordonul testicular şi gâtul pungii vaginale sunt scurte la: a) armăsar şi iepuroi, b) vier şi iepuroi, c) numai la iepuroi, d) vier, carnivore şi iepuroi, e) cotoi şi vier.

10. Testicule relativ mici în raport cu talia animalului, uşor ovalare, cu axul oblic, situate în regiunea perineală şi cu epididimul foarte voluminos ce acoperă extremităţile testiculului sunt prezente la: a) armăsar, b) taur, c) vier, d) canide, e) iepuroi.

11. Cartilajul laringian care oferă inserţie lig. vocal este: a) cartilajul inelar, b) cartilajul epiglotic, c) cartilajul aritenoidian, d) cartilajul cricoid, e) nici un răspuns corect.

12. Faţa ventrală a cavităţii abdominale este ocupată în cea mai mare parte de către cecum la: a) canide, b) feline, c) suine, d) ecvine, e) leporide.

13. Lobul intermediar drept al ficatului foarte dezvoltat şi cu aspect dreptunghiular şi canalul cistic flexuos sunt prezenţe constante la: a) canide, b) suine, c) leporide, d) feline, e) nici un răspuns corect.

14. Glanda angulară este prezentă la: a) ecvine, b) suine, c) păsări, d) canide, e) leporide.

15. Crestele palatine au marginea aborală dantelată la: a) ecvine şi feline, b) nici un răspuns corect, c) suine şi canide, d) leporide şi palmipede, e) ovine şi caprine.

16. Care dintre următorii muşchi se inseră pe procesul muscular al temporalului (porţiune timpanică): a) m. palato-stafilin, b) nici un răspuns corect, c) m. palato-faringian, d) m. pterigo-faringian, e) m. ridicător al vălului palatin.

17. Următoarea formulă dentară permanentă – I 2/1, C 0/0, PM 3/2, M 3/2 – este caracteristică: a) suinelor, b) ecvinelor, c) leporidelor, d) felinelor, e) nici un răspuns corect.

18. Muşchiul ariteno-tiroidian este: a) muşchi al faringelui, b) muşchi extrinsec al laringelui, c) muşchi extrinsec profund al laringelui, d) muşchi tensor al corzilor vocale, e) muşchi constrictor al glotei.

19. La leporide pulmonul: a) are lobul apical stâng de formă triunghiulară, b) prezintă incizuri interlobulare superficiale, c) are lobul apical drept cu aspect patrulater, d) este dispus în cavitatea pleurală, e) prezintă simetrie lobară.

20. Pericardul fibros derivă din: a) pleura parietală, b) fascia endotoracică şi pleura mediastinală, c) doar din fascia endotoracică, d) doar din pleura mediastinală, e) doar din pleura viscerală.

21. Limita dintre vezica urinară şi uretră corespunde: a) bazei trigonului vezical, b) coliculului seminal, c) originii ureterale, d) orificiilor canalelor ejaculatoare, e) vârfului trigonului vezical.

22. Succesiunea straturilor ce alcătuiesc bursele testiculare din plan superficial spre profunzime este următoarea: a) scrotum, dartos, fascie spermatică internă, fascie spermatică externă, seroasă, b) scrotum, celuloasă, dartos, seroasă, c) scrotum, dartos, celuloasă, fibroasă, seroasă viscerală, seroasă parietală, d) scrotum, dartos, celuloasă, fibroasă, seroasă, e) scrotum, dartos, celuloasă, seroasă.

23. Felinele sunt animale: a) doar izognate, b) numai anizognate, c) selenodonte şi anizognate, d) numai selenodonte, e) numai hipselenodonte.

24. Orificiile faringo-timpanice: a) sunt marcate de clape cu structură cartilaginoasă la ecvine şi canide, b) sunt marcate de clape cu structură cartilaginoasă numai la ecvine, c) sunt marcate de clape cu structură cartilaginoasă numai la canide, d) se deschid în comun la ecvine, e) se deschid în comun la rumegătoare.

25. Scheletul pentru peretele dorso-lateral al faringelui este: a) aponevroza stafilină, b) prelungirea periostului de la presfenoid, c) prelungirea periostului de la bazisfenoid, d) o structură musculo-mucoasă, e) m. pterigofaringian.

26. Orificiul faringo-esofagian este plasat: a) dorsal de orificiul faringo-laringian, b) ventral de orificiul laringo-faringian, c) cranio-dorsal de orificiul faringo-timpanic, d) la originea pilierului anterior al vălului palatin, e) sub arcada palato-faringiană la rumegătoare.

27. Diverticulul ventricular reprezintă: a) dilataţia stomacului la ecvine, b) porţiunea iniţială a duodenului, c) porţiunea terminală a cheagului, d) porţiunea stomacului la suine, e) orificiul piloric.

28. Un dop musculo-mucos pediculat există la: a) orificiul cardia la ecvine, b) nivelul diverticulului gastric la suine, c) nivelul orificiului piloric la suine şi canide, d) nivelul orificiului ceco-colic la leporide, e) nivelul orificiului piloric la suine.

29. Veziculele conice (dorsală şi ventrală): a) sunt inegale la taurine, b) sunt inegale la ovine, c) prelungesc cranial sacii ruminali, d) nu au raport cu sacii ruminali, e) sunt inegale, cea dorsală fiind mai voluminoasă.

30. Reţeaua: a) este primul compartiment al prestomacelor, b) comunică cu sacul ruminal ventral, c) se proiectează pe mica curbură a cheagului, d) se proiectează pe partea stângă a cavităţii abdominale, e) are mucoasa cu aspect de fagure şi bogată în glande digestive.

31. Limita dintre ileon şi jejun este marcată prin: a) lig. duodeno-colic, b) lig. duodeno-jejunal, c) lig. duodeno-tranvers, d) originea lig. ileo-cecal, e) deschiderea în comun a canalului coledoc şi pancreatic principal.

32. Creasta sublinguală: a) reprezintă locul de deschidere al glandei sublinguale monostomatice, b) reprezintă locul de deschidere al glandei sublinguale polistomatice, c) reprezintă marginea ventrală a limbii, d) are la taurine şi suine dispoziţie tranversală, e) este locul unde se deschid in comun canalele Warton şi Bartholin.

33. Carunculii sublinguali: a) au la taurine marginile rotunjite şi plate, b) sunt la rumegătoare doar pliuri mucoase şi marginea zimţată, c) reprezintă locul unde la ecvine se deschide canalul Bartholin, d) lipsesc la suine, e) prelungesc posterior cutele carunculare.

34. La ecvine, papilele caliciforme: a) sunt în număr de două ca la celelalte specii, b) sunt dispuse ca la suine, c) au dispoziţie în forma literei “V” cu vârful orientat posterior, d) au dispoziţie sub forma literei “V” cu vârful orientat anterior, e) lipsesc fiind suplinite prin numărul mare al papilelor foliate.

35. Care din speciile următoare nu prezintă floare involtă: a) iapa, b) vaca, c) scroafa, d) oaia, e) iepuroaica.

36. Cornetul dentar extern reprezintă: a) mişuna, b) excavaţie de pe marginea de masticaţie a incisivilor la rumegătoare, c) excavaţie de pe marginea de tăiere a incisivilor doar la ovine, d) excavaţie de pe marginea de tăiere a incisivilor numai la carnivore, e) cavitatea cea mai largă a camerei pulpare.

37. În panta flancului stâng se proiectează: a) jejunul la canide, b) colonul descendent la ecvine, c) colonul descendent la rumegătoare, d) jejunul la suine şi canide, e) colonul ascendent la rumegătoare.

38. Canalul pancreatic secundar: a) este prezent doar la ecvine, b) este prezent doar la canide, c) se deschide împreună cu canalul coledoc, d) este prezent la ecvine şi canide, e) este prezent la ecvine, canide şi feline.

39. Cornetul etmoido-turbinal este prezent la: a) ecvine şi taurine, b) numai la taurine şi leporide, c) la rumegătoare şi leporide, d) speciile unde comunică cu sinusul maxilar superior, e) numai la leporide şi păsări.

40. Desen lobular doar pe lobii cardiaci şi apicali există la: a) ecvine, b) taurine, c) ovine, d) caprine, e) suine.

41. Ligamentul pulmonar: a) reprezintă hilul pulmonar, b) derivă din fascia endotoracică, c) suspendă vena cavă caudală şi nervul frenic drept, d) reprezintă continuitatea pleurei diafragmatice cu pleura mediastinală, e) reprezintă continuitatea pleurei medistinale cu pleura viscerală.

42. Rinichiul de tip pluripapilar: a) este doar cel stâng la taurine, b) este cel stâng la taurine şi ovine, c) se întâlneşte la carnivore şi leporide, d) se întâlneşte la taurine şi suine, e) apare la taurine, unde papilele sunt individualizate prin şanţurile adânci de pe suprafaţa rinichilor.

43. Sinusul renal: a) este spaţiul din interiorul bazinetului, b) reprezintă prelungirile laterale ale bazinetului, c) este cavitatea intrarenală delimitată de parenchim, d) este speţiul din jurul rinichiului, e) ocupă loja renală.

44. Trigonul vezical: a) este amprenta vezicii biliare, b) are baza la originea crestei uretrale, c) este plasat pe podeaua vezicii urinare, d) are baza pe linia orificiilor ureterale, e) este flancat de cele 2 creste uretrale.

45. Glandele veziculare: a) lipsesc la speciile la care nu există ampule deferenţiale, b) lipsesc la carnivore şi leporide, c) au la ecvine cavitatea largă şi pereţii subţiri, d) au la ecvine şi taurine pereţii groşi, boselaţi şi un aspect torsionat, e) nu au raport cu canalul ejaculator.

46. Reţeaua testiculară: a) reprezintă inflexiunile epididimului, b) este inclusă în capul epididimului, c) este dependentă de septurile din albuginee, d) este dependentă de tubii seminiferi, e) este inclusă în coada epididimului.

47. Vălul palatin lipseşte la: a) canide, b) leporide, c) galinacee, d) feline, e) rozătoare.

48. Cel mai scurt colon este întâlnit la: a) canide, b) caprine, c) palmipede, d) ovine, e) toate răspunsurile sunt corecte.

49. Sirinxul cu funcţie exclusiv respiratorie este prezent la: a) canide, b) porumbel, c) palmipede, d) galinacee, e) toate răspunsurile sunt incorecte.

50. Corpii cavernoşi sunt în totalitate torsionaţi la: a) motan, b) vier, c) cocoş, d) armăsar, e) gâscan.

51. Schematizaţi stomacul la rumegătoare.

52. Schematizaţi colonul, cecumul, rectumul şi anusul la leporide şi suine.

53. Schematizaţi ficatul la mamiferele domestice.

54. Schematizaţi topografia viscerelor de pe podeaua cavităţii abdominale la ecvine, canide şi leporide.

55. Schematizaţi muşchii intrinseci ai laringelui.

56, Schematizaţi structura rinichiului.

57. Schematizaţi structura penisului de tip musculo-cavernos şi fibro-elastic prin secţiune tranversală.

58. Schematizaţi şi descrieţi bursele testiculare la armăsar.

59. Schematizaţi segmentul copulator (al aparatului genital femel) la scroafă, căţea şi iepuroaică.

60. Schematizaţi cavitatea toracică la păsări (secţiune transversală).