Grila 10 Microbiologie

Grile pentru Examenul de Microbiologie
Anul 2
Grila 10

Din punct de vedere al factorilor patogenităţii bacteriile patogene pot fi:
a) virulente şi toxigene;
b) exclusiv toxigene;
c) facultativ virulente;
d) facultativ toxigene.

Forma metabolic activă a unei bacterii este reprezentată de:
a) celula vegetală;
b) celula vegetativă;
c) celula vegetativă şi sporul;
d) spor.

Organitele celulei bacteriene sunt reprezentate de:
a) ribozomi;
b) plasmide şi epizomi;
c) pili şi fimbrii;
d) cili (flageli).

Fragmentele de AND exogen pot pătrunde în interiorul unei celule bacteriene prin:
a) ribozomi;
b) canalul flagelului;
c) mezozomi;
d) toate expresiile sunt false.

Componentele chimice majore ale peretelui celular al bacteriilor Gram pozitive sunt:
a) acizii teichoici şi teicuronici;
b) mureina (peptidoglicanul);
c) acidul N- acetil muramic;
d) N-acetilglucozamina.

Care din următoarele specii bacteriene pot sintetiza microcapsulă:
a) Bacillus anthracis;
b) Streptococcus pneumoniae;
c) Pasteurella multocida;
d) Actinobacillus pleuropneumoniae.

La care din următoarele specii bacteriene capsula este de natură polipeptidică:
a) Bacillus anthracis;
b) Pseudomonas aeruginosa;
c) Klebsiella pneumoniae;
d) Leuconostoc mesenteroides.

La care din următoarele specii bacteriene capsula este de natură polizaharidică:
a) Leuconostoc mesenteroides;
b) Klebsiella pneumoniae;
c) Streptococcus pneumoniae;
d) Pseudomonas aeruginosa.

Alegeţi expresiile adevărate privindtulpina 1190 R de B. anthracis:
a) nesporogenă, necapsulogenă, cilogenă;
b) sporogenă, capsulogenă, edematogenă;
c) nesporogenă, capsulogenă, edematogenă;
d) sporogenă, necapsulogenă, edematogenă.

Alegeţi expresiile adevărate privind plasmidele la bacterii:
a) sunt structuri autonome;
b) sunt structuri integrate în cromozom;
c) sunt constituite din AND dublucatenar;
d) sunt constituite din AND monocatenar.

Alegeţi expresiile adevărate privind plasmidele neconjugative:
a) conţin gene care asigură transferul lor în celula acceptor;
b) nu conţin gene care asigură transferul lor în celula acceptor;
c) conţin gene care asigură sinteza pilului sexual;
d) nu conţin gene care asigură sinteza pilului sexual;

Informaţia genetică privind sinteza unei proteine la nivelul ribozomilor bacterieni se găseşte în:
a) ARN-ul ribozomal;
b) ARN-ul solubil;
c) ARN-ul mesager;
d) răspunsurile A şi B sunt corecte;

În funcţie de numărul şi poziţia cililor specia Proteus vulgaris se încadrează în grupa:
a) monotricha;
b) lophotricha;
c) peritricha;
d) amphitricha.

Alegeţi expresiile adevărate privind poziţia blefaroplastului la bacteriile ciliate:
a) în grosimea peretelui celular;
b) în grosimea membranei citoplasmatice;
c) în grosimea peretelui celular, în contact cu citoplasma;
d) în grosimea membranei citoplasmatice, în contact cu citoplasma.

Selectaţi expresiile adevărate privind pilii F:
a) au extremitatea liberă butonată (măciucată);
b) prezintă canal central;
c) au aceeaşi grosime pe toată lungimea lor;
d) nu prezintă canal central.

Virusurile din familiile Orthomyxoviridae, Arenaviridae şi Buniaviridae prezintă genom:
a) ARN monocatenar, de sens negativ, segmentat;
b) ADN monocatenar, de sens negativ, segmentat;
c) ARN dublucatenar, ambisens;
d) ARN monocatenar, de sens pozitiv, nesegmentat.

Virusurile din familiile Papovaviridae, Adenoviridae şi Herpesviridae se replică în:
a) citoplasma celulei gazdă;
b) în nucleul celulei gazdă;
c) atât în citoplasmă cât şi în nucleul celulei gazdă;
d) toate răspunsurile sunt adevărate.

Virusurile din familiile Coronaviridae, Togaviridae şi genul Arterivirus au genomul constituit din:
a) ARN dublucatenar, ambisens;
b) ADN dublucatenar, ambisens;
c) ARN monocatenar, de sens pozitiv;
d) ARN monocatenar, de sens negativ.