Grila 10 Anatomia Animalelor Domestice

Grila 10 Anatomia Animalelor Domestice
Anul 1 Semestrul 1
An univ. 2007

Preluare dupa Anatomie FMVB

1. Ligamentul cervical nu este prezent la: a) ecvine şi feline; b) suine şi feline; c) canide şi feline; d) ecvine şi suine; e) suine şi rumegătoare.

2. Care din următorii muşchi se inseră pe circumferinţa tuberculului muşchiului marele rotund: a) m. marele dorsal; b) m. coraco-brahial; c) m. splenius; d) m. micul rotund; e) m. infraspinos.

3. Şanţul chiasmatic aparţine osului: a) etmoid; b) sfenoid; c) occipital; d) lacrimal; e) frontal.

4. Topografia incizurilor de pe marginea posterioară a aripilor bazisfenoidului în sens medio-lateral este: a) carotică, ovală, spinoasă: b) ovală, carotică, spinoasă; c) spinoasă, carotică, ovală; d) carotică, spinoasă, ovală; e) spinoasă, ovală, carotică.

5. Gaura transversă la bovine: a) este mai largă decât la ecvine; b) este largă şi cu un contur neregulat; c) este plasată pe faţa dorsală a aripilor; d) nu există; e) se deschide in comun cu gaura vertebrală laterală.

6. Incizura alară în unghi drept prezintă atlasul de: a) carnivore; b) leporide şi canide; c) feline; d) canide; e) leporide.

7. Procesul odontoid la axisul de leporide este orientat: a) în plan orizontal; b) oblic cranio-ventral; c) ca şi la ecvine; d) ca şi la canide; e) ca şi la feline.

8. Incizura vertebrală cranială are axisul la: a) ecvine; b) rumegătoare; c) suine şi canide; d) carnivore şi leporide; e) suine şi leporide.

9. Procesul spinos al axisului este înalt şi de formă triunghiulară la: a) ecvine; b) bovine; c) ovine; d) suine, e) carnivore.

10. Atlasul de pasăre: a) are procesuzl odontoid conic şi dirijat cranio-dorsal; b) are procesul odontoid cu faţa dorsală convexă iar faţa ventrală plană; c) are aspect patrulater; d) are o singură cavitate articulară; e) este articulat cranial cu cei doi condili ai occipitalului.

11. Vertebrele cervicale III-V la ecvine au procesul transvers: a) monocuspid; b) bicuspid şi fără gaură transversă; c) tricuspid şi fără gaură transversă, d) bicuspid; e) sub formă de lamă lăţită.

12. Procesul spinos al vertebrelor cervicale la bovine este: a) mai scurt comparativ cu cel de la ecvine; b) mai lung comparativ cu cel de la ecvine şi orientat caudal; c) mai lung comparativ cu cel de la ecvine şi orientat cranial; d) scurt şi aplatizat; e) la fel ca şi cel de la ecvine.

13. Muşchi poligastric este : a) m.oblic extern ; b) m. transvers al abdomenului ; c) m. drept al abdomenului ; d) m. biceps brahial ; e) triceps brahial

14. Care din următorii muşchi are inserţie pe extremitatea proximală a metacarpului rudimentar II: a) m. extensor digital comun ; b) m. flexor carpo–radiar ; c) m. flexor carpo–ulnar ; d) m. flexor digital profund ; e) m. flexor digital superficial.

15. Care muşchi nu este încadrat în categoria muşchilor craniali ai antebraţului : a) m. abductor lung al degetului mare ; b) m. extensor digital lateral ; c) m. extensor carpo–ulnar ; d) m. extensor digital comun ; e) m. extensor carpo-radiar.

16. Care din următorii muşchi este flexor al autopodiului la ecvine : a) m. extensor carpo-ulnar ; b) m. brahial ; c) m. biceps brahial ; d) m. anconeu ; e) m. triceps brahial.

17. Care din următorii muşchi are inserţie pe marele burelet glenoidal : a) m. flexor profund; b) m. flexor carpo-ulnar; c) m. extensor digital lateral; d) m. extensor digital comun; e) m. flexor digital superficial.

18. M. tensor al fasciei antebrahiale este încadrat în categoria : a) m. craniali ai antebraţului ; b) m. caudali ai antebraţului ; c) m. caudali ai braţului ; d) m. caudali ai antebraţului ; e) m. laterali ai spetei.

19. M. biceps brachial face parte din categoria muşchilor: a) m. craniali ai antebraţului cu acţiune proximală; b) m. caudali ai braţului; c) m. caudali ai antebraţului cu acţiune distală; d) m. craniali ai braţului cu acţiune distală; e) m. craniali ai braţului.

20. Trigonul femural este spaţiul intermuscular delimitat de : a) m. biceps, m. semitendinos, m. semimembranos ; b) m. croitor, m. graţios, m. popliteu ;c) m. croitor, m. graţios, m. pectineu ; d) m. iliac, m. psoas mare, m. psoas mic ; e) m. croitor, m. tensor al fasciei lata, m. cvadriceps femural.

21. M. caudo-laterali ai coapsei sunt : a) m. croitor, m. graţios, m. pectineu ; b) m. biceps femural, m. semitendinos , m. graţios ; c) m. semimembranos, m. semitendinos şi biceps femural ; d) m. croitor, m. biceps şi m. popliteu ; e) m. biceps, m. semitendinos şi m. pectineu.

22. Care din următorii muşchi este un muşchi extrinsec al hioidului: a) m. occipito-hioidian; b) m. hioidian transvers; c) m. stilo-hioidian; d) m. ceratohioidian; e) nici un răspuns corect.

23. Care din următorii muşchi aparţine tricepsului sural ? a) m. pectineu; b) popliteu; c) solear ; d) piriform ; e) iliac)

24. Care este rolul muşchiului cvadriceps femural ? a) m. flexor al gambei ; b) m. extensor al coapsei; c) m. extensor al gambei; d) m. flexor al autopodiului; e) m. extensor al autopodiului.

25. Care din următorii muşchi are inserţie pe patelă: a) m. gastrocnemian lateral şi medial; b) m. triceps sural; c) m. cvadriceps; d) m. semimembranos; e) m. graţios.

26. Care din următorii muşchi este un muşchi penat? a) m. croitor; b) m. graţios; c) m. tensor al fasciei lata; d) m. cvadriceps femural; e) m. flexor lung al degetelor piciorului.

27. Care din următorii muşchi este plasat în partea ventrală a coloanei vertebrale cervicale, în contact cu corpul vertebrelor? a) m. semispinal; b) m. lungul capului; c) m. lungul gâtului; d) m. marele drept ventral; e) m. scalen.

28. Care din următorii muşchi are inserţie pe faţa laterală a crestei supraacetabulare? a) m. gluteu superficial; b) m. pătratul femural; c) m. gluteu mijlociu; d) m. psoas mic; e) m. gluteu profund)

29. Gaura mentonieră medială se întâlneşte la: a) rumegătoare; b) suine şi ecvine; c) suine şi carnivore; d) suine; e) ecvine.

30. Extremitatea rostrală a osului nazal este bifidă la: a) suine; b) suine şi ecvine; c) rumegătoare; d) bovine şi leporide; e) numai la leporide.

31. Procesul angular al mandibulei se întâlneşte la: a) rumegătoare; b)suine; c) numai la feline; d) numai la canide; e) la leporide şi carnivore.

32. Muşchiul dinţat dorsal toracal este un muşchi: al episomei din stratul I; b) al peretelui costal; c) al episomei din stratul II; d) al episomei din stratul III; e) abdominal dorsal.

33. La rumegătoare, muşchiul flexor digital superficial: a) are un singur tendon distal; b) are 3 porţiuni; c) are inserţie de traiect pe marginea caudală a radiusului; d) are un corp muscular fusiform unic; e) participă împreună cu muşchiul interosos la delimitarea inelului pentru tendonul m. flexor digital profund).

34. Pe marginea posterioară a aripilor bazisfenoidului există: a) incizura jugulară, ovală şi spinoasă; b) incizura carotică, trochleară şi ovală; c) incizura carotică, ovală şi spinoasă; d) incizura jugulară, carotică şi spinoasă; e) şanţul chiasmatic.

35. Gaura mentonieră medială se întâlneşte la: a) rumegătoare; b) suine şi ecvine; c) suine şi carnivore; d) suine; e) ecvine.

36. Vertebra cervicală VII prezintă: a) proces transvers bicuspid; b) proces transvers tricuspid; c) proces transvers monocuspid şi gaură transversă; d) numai fovei costale caudale; e) atât fovei costale caudale cât şi craniale.

37. Procesul spinos se termină tuberos la vertebrele toracale de: a) ecvine şi canide; b) bovine; c) ovine; d) suine; e) feline.

38. Baza procesului transvers al vertebrelor toracale prezintă un canal dorso-ventral la: a) ecvine; b) bovine; c) ovine; d) suine; e) carnivore.

39. Vertebrele toracale la pasăre: a) sunt în număr de 6; b) sunt în număr de 7 la palmipede, c) sunt în număr de 9 la galinacee; d) sunt sudate între ele; e) sunt în număr de 8.

40. Gaură epitrochleară prezintă humerusul la: a) canide; b) feline; c) leporide; d) pasăre; e) suine inconstant.

41. Gaura occipitală este delimitată lateral de: a) condili; b) procese paracondilare; c) tuberozitatea nucală; d) gaura jugulară; e) gaura sfărâmată.

42. Crestele nucale: a) coboară de la baza procesului paracondilar spre gaura occipitală; b) urcă de la baza procesului paracondilar spre protuberanţa occipitală externă; c) separă gaura ovală de gaura jugulară; d) delimitează lateral baziocipitalul; e) flanchează fosa cerebeloasă.

43. Un element specific articulaţiei cotului la carnivore este: a) ligamentul coraco-humeral; b) ligamentul drept; c) ligamentul rotund; d) ligamentul elastic humero-radial; e) ligamentul anular.

44. Ligamentul colateral anterior al articulaţiei inerfalangiene proximale: a) este bifurcat distal; b) este bifurcat proximal; c) se continuă cu ligamentul colateral anterior de la articulaţia interfalangiană distală; d) se continuă cu ligamentul colateral posterior de la articulaţia interfalangiană distală; e) are fibrele dispuse în „X”.

45. Artculaţia interfalango-sesamoidiană prezintă: a) două funduri de sac; b) trei funduri de sac; c) un fund de sac dorsal; d) patru funduri de sac; e) cinci funduri de sac.

46. Ligamentul accesoriu al capului femural: a) este prezent la rumegătoare; b) are traiect pe faţa dorsală a pubisului; c) se întâlneşte la suine; d) se inseră în cavitatea acetabulară; e) se ţese cu tendonul prepubian.

47. Meniscul lateral nu aderă la ligamentul colateral lateral datorită trecerii printre menisc şi ligament: a) ligamentul încrucişat; b) ligamentul patelofemural lateral; c) tendonul muşchiului popliteu; d) ligamentul tibiopatelar lateral; e) ligamentul meniscofemural.

48. Articulaţia tibiofibulară proximală nu este prezentă la: a) suine; b) ecvine; c) leporide; d) rumegătoare; e) carnivore.

49. Articulaţia tibiofibulară distală nu este prezentă la: a) numai la ecvine; b) ecvine şi leporide; c) suine; d) carnivore; e) numai la leporide.

50. Cea mai mobilă articulaţie din cadrul complexului articular tibio-tarso-metatarsiană este: a) astragalo- scafoidiană; b) astragalo-calcaneană; c) cubo-scafoidiană; d) astragalo-tibială; e) nici un răspuns corect.

51. Schematizaţi articulaţia humero-radio-ulnară la carnivore.

52. Schematizaţi tecile postcarpiene.

53. Schematizaţi articulaţia grasetului la ecvine.

54. Schematizaţi articulaţia coxo-femurală.

55. Schematizaţi muşchii cervicali ventrali profunzi.

56. Descrieţi şi schematizaţi traiectul inghinal.

57. Schematizaţi marea teacă sesamoidiană.

58. Schematizaţi articulaţia jaretului (ligamente comune).

59. Schematizaţi muşchiul diafragm.

60. Schematizaţi coarda jaretului.