Examenul in ESB / EST

Examenul in ESB / EST
– actul normativ care stabileste reglementarile privind prevenirea, controlul si eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiforma ( EST ) este Regulamentul ( CE ) nr 99/2001 al Parlamentului European si al Consiliului din 22 mai 2001
– acest regulament vizeaza sanatatea publica si se raporteaza la functionarea pietei interne, cuprinzand criteriile specifice de stabilire a statutului tarilor membre privind EST, factorii vizati in cadrul analizei de risc, principiile de revenire, modalitatea de control si eradicare

Statutul ESB al statelor membre sau al tarilor terte :
– este intreprinsa o analiza de risc, in conformitate cu dispozitiile capitolului B, care identifica toti factorii potentiali pentru aparitia ESB si perspectiva istorica a acestora in tara sau in regiunea respectiva
este stabilit un sistem de supraveghere continua si de monitorizare a ESB in legatura, in special cu riscurile mentionate la capitolul B si respectand conditiile minime de supraveghere stabilite in capitolul D
este stabilit un program permanent de sensibilizare a medicilor veterinari, a agricultorilor si a muncitorilor implicati in activitatile de transport, de comercializare si de taiere a bovinelor, pentru a se incuraja raportarea tuturor cazurilor care prezinta semnele clinice ale ESB la subpopulatiile tinta
– este in vigoare obligatia de a notifica si de a se face investigatii in cazul tuturor bovinelor care prezinta semnele clinice ale ESB
– este realizata o examinare a creierului sau a altor tesuturi prelevate in cadrul sistemului de supraveghere si monitorizare mentionat la litera (b) de catre un laborator acreditat

Analiza de risc cuprinde o evaluare a propagarii si o evaluare a gradului de expunere la risc.
Evaluarea propagarii consta in analizarea probabilitatii ca agentul ESB sa fi fost introdus in tara sau in regiunea in cauza prin intermediul marfurilor potential contaminate cu agentul ESB sau ca aceasta sa fi fost deja prezent in tara sau in regiune.
Evaluarea propagarii se bazeaza pe evaluare urmatorilor factori de risc :
a) prezenta sau absenta agentului ESB in tara sau in regiune si, in cazul in care agentul este prezent, prevalenta acestuia intemeiata pe rezultatele activitatilor de supraveghere
b) productia de faina de carne si oase sau jumari de seu provenite de la populatia de rumegatoare indigene contaminate cu ESB
c) faina de carne de seu importate
d) importurile de bovine, ovine si caprine
e) hrana pentru animale si ingrediente pentru hrana animalelor importate
f) produse importate provenite de la rumegatoare destinate consumului uman
g) produse importate provenite de la rumegatoare destinate utilizarii in vivo pentru bovine

Evaluarea expunerii la risc consta in analizarea probabilitatii expunerii bovinelor la agentul ESB, avandu-se in vedere urmatoarele:
a) ciclurile si amplificarea agentului ESB prin consumarea de catre bovine a fainii de carne si oase sau a jumarilor provenite de la rumegatoare, sau a altei hrane sau ingradiente pentru hrana animalelor contaminate cu acesta
b) utilizarea carcaselor de rumegatoare, a subproduselor si a deseurilor provenite de la abatoare, parametrii proceselor de transformare si metodele de producere a hranei pentru animale
c) hranirea sau nehranirea rumegatoarelor cu faina si jumari provenite de la rumegatoare, inclusiv masurile de prevenire a contaminarii incrucisate a hranei pentru animale
d) nivelul supravegherii ESB realizata pe populatia de bovine la acel moment si rezultatele acelei supravegheri

Există 5 categoriide statut al ţărilor membre, ţara noastă fiind inclusă în categoria a 3-a (în prezent, în virtutea modificărilor care au fost aduse Reg. 999/2001, nu mai funcţiuonează aceeaşi clasificare şi implicit nici acelaşi tip de încadrare pentru ţara noastă):
A. Categoria 1: Ţară sau regiune indemnă de ESB:
Ţara sau regiunea în care s-a efectuat o analiză de care demonstrează că au fost luate măsurile necesare pentru perioada de timp relevantă pentru gestionarea oricărui risc identificat şi:
1. în care nu s-a înregistrat nici un caz de ESB şi:

i) criteriile stabilite au fost respectate timp de cel puţin şapte ani sau
ii) criteriile stabilite au fost respectate timp de cel puţin şapte ani şi s-a demonstrat că timp de cel puţin opt ani rumegătoarele nu au fost hrănite cu făină din carne şi oase sau jumări de seu provenite de la rumegătoare sau mamifere

2. sau în care s-a stabilit că toate cazurile de ESB provin direct din importurile de bovine vii sau ovule/embrioni de bovine, iar bovinele afectate au fost sacrificate şi distruse complet, inclusiv, în cazul femelelor, ultimul descendent născut în intervalul de doi ani anterior sau ulterior depistării primelor semne clinice de boală, dacă animalul respectiv era încă în viaţă în ţara sau regiunea în cauză şi

i) criteriile stabilite au fost respectate timp de cel puţin şapte ani sau
ii) criteriile stabilite au fost respectate timp de cel puţin şapte ani și s-a demonstrat că timp de cel puţin opt ani rumegătoarele nu au fost hrănite cu făină din carne şi oase sau jumări de seu provenite de la rumegătoare sau mamifere

3. sau în care ultimul caz de ESB indigen a fost raportat cu peste şapte ani în urmă, criteriile stabilite au fost respectate timp de cel puţin şapte ani iar hrănirea rumegătoarelor cu făină din carne şi oase sau jumări de seu provenite de la rumegătoare face obiectul unei interdicţii care este respectată cu stricteţe de cel puţin opt ani.

B. Categoria 2: Țară sau regiune temporar indemnă de ESB unde nu s-au semnalat cazuri indigene:

Țara sau regiunea în care s-a efectuat o analiză de risc care demonstrează faptul că au fost luate măsurile necesare pentru perioada de timp relevantă pentru gestionarea oricărui risc identificat şi:
1. în care nu s-a înregistrat nici un caz de ESB şi:

i). criteriile stabilite au fost respectate pe o perioadă mai mică de şapte ani sau
ii) s-a demonstrat că timp de cel puţin opt ani rumegătoarele nu au fost hrănite cu făină din carne și oase sau jumări de seu, însă criteriile au fost respectate pe o perioadă mai mică de şapte ani
2. sau în care s-a stabilit că toate cazurile de ESB provin direct din importurile de bovine vii sau ovule/embrioni de bovine iar bovinele afectate au fost sacrificate şi distruse complet, inclusiv, în cazul femelelor, ultimul descendent născut în intervalul de doi ani anterior sau ulterior depistării primelor semne clinice de boală, dacă animalul respectiv era încă în viaţă în ţara sau regiunea în cauză şi

i) criteriile stabilite au fost respectate pe o perioadă mai mică de şapte ani sau

ii) s-a demonstrat că timp de cel puţin opt ani rumegătoarele nu au fost hrănite cu făină din carne şi oase sau jumări de seu, însă criteriile stabilite în capitolul A nu au fost respectate timp de şapte ani

C. Categoria 3: Ţară sau regiune temporar indemnă de ESB, unde s-a înregistrat cel puţin un caz indigen:

Ţara sau regiunea în care s-a efectuat o analiză de risc pe baza informaţiilor stabilite în capitolul B, care demonstrează faptul că au fost luate măsurile necesare pentru perioada de timp relevantă pentru gestionarea oricărui risc identificat şi:
1. şi în care ultimul caz indigen de ESB a fost înregistrat cu peste şapte ani în urmă,
criteriile respectate iar interdicţia de hrănire a rumegătoarelor cu făină din carne şi oase sau jumări de seu provenite de la rumegătoare se aplică efectiv, însă:
i. criteriile stabilite nu au fost respectate timp de şapte ani sau
ii. interdicţia de hrănire a rumegătoarelor cu făină din carne şi oase sau jumări de seu provenite de la rumegătoare nu a fost respectată timp de opt ani

2. sau în care ultimul caz indigen de ESB a fost înregistrat cu mai puţin de şapte ani în urmă, iar rata de incidenţă a ESB, calculată în baza frecvenţei de apariţie a cazurilor indigene, a fost mai mică de un caz la un milion în timpul fiecăreia din ultimele patru perioade consecutive a câte douăsprezece luni în rândul populaţiei bovine cu vârstă de peste 24 de luni din ţara sau regiunea respectivă (sau, dacă este vorba de o regiune în care această populaţie este mai mică de un milion, un caz în raport cu numărul real al populației calculate pe baza statisticilor) şi în care:

i) interdicţia de hrănire a rumegătoarelor cu făină din carne şi oase sau jumări de seu provenite de la rumegătoare este respectată cu stricteţe de cel puţin opt ani;
ii) criteriile stabilite în capitolul A literele (b)-(e) sunt respectate de cel puţin şapte ani;
iii) bovinele afectate sunt sacrificate şi distruse complet, precum şi:

– dacă este vorba de femele, ultimii descendenţi ai acestora născuţi în intervalul de doi ani anterior sau ulterior depistării primelor semne clinice de boală;
– toate bovinele din cohortă dacă se află în viață, în ţara sau regiunea respectivă.

D. Categoria 4: Țară sau regiune cu un grad scăzut de incidenţă a ESB:
Țara sau regiunea în care:
1. criteriile stabilite sunt respectate, iar rata de incidenţă a ESB calculată în ultimele 12 luni, a fost mai mare sau egală cu un caz la milion şi mai mică sau egală cu 100 de cazuri la milion în rândul populaţiei bovine cu vârsta de peste 24 de luni din ţara sau regiunea respectivă sau
2. criteriile sunt respectate, iar rata de incidenţă a ESB, calculată în ultimele 12 luni, a fost mai mică de un caz indigen la milion timp de mai puţin de patru perioade a câte douăsprezece luni consecutive şi în care bovinele bolnave sunt sacrificate şi distruse complet, precum şi:

– dacă este vorba de femele, ultimii descendenţi ai acestora născuţi în intervalul de doi ani anterior sau ulterior depistării primelor semne clinice de boală;
– toate bovinele din cohortă dacă se află în viaţă în ţara sau regiunea respectivă.
Țările şi regiunile în care rata de incidenţă a ESB calculată în ultimele 12 luni a fost mai mică de un caz indigen la milion în rândul populaţiei bovine cu vârsta de peste 24 de luni din ţară sau din regiune, însă acolo unde analiza de risc a fost efectuată şi demonstrează că cel puţin unul din criteriile care îi permit ţării sau regiunii să fie încadrată în categoria 2 sau 3 nu este respectat, trebuie privite ca ţări sau regiuni care aparţin categoriei 4.

E. Categoria 5: Țară sau regiune cu un grad ridicat de incidenţă a ESB:
Țara sau regiunea în care:
1. criteriile stabilite respectate, iar rata de incidenţă a ESB, calculată în ultimele 12 luni, a fost mai mare sau egală cu o sută de cazuri la milion în rândul populaţiei bovine cu vârsta de peste 24 de luni din ţara sau regiunea respectivă sau
2. rata de incidenţă a ESB, calculată în ultimele 12 luni, a fost mai mare sau egală cu un caz la milion şi mai mică sau egală cu o sută de cazuri la milion în rândul populaţiei bovine cu vârsta de peste 24 de luni din ţară sau regiune şi cel puţin unul dintre criteriile stabilite în capitolul A nu este respectat.

În prezent, prin modificarea Reg (CE) 999/2001 de către Reg. (CE) 1923/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006, stabilirea statutului statelor membre, al ţărilor terţe sau al regiunilor acestora (denumite în continuare „ţări sau regiuni) cu privire la ESB se realiţează prin clasificarea într-una dintre următoarele 3 categorii:
risc neglijabil de ESB
risc controlat de ESB
risc nedeterminat de ESB

I. ŢARĂ SAU REGIUNE CU RISC NEGLIJABIL DE ESB: reprezintă ţara/regiunea unde:

1. în care a fost întreprinsă o analiză de risc în conformitate cu dispozițiile de la capitolul B pentru a fi identificați factorii de risc existenți și istorici;
2. care a demonstrat că a luat măsuri specifice adecvate, pentru perioada de timp relevantă definită mai jos, pentru a gestiona fiecare factor de risc identificat;
3. care a demonstrat că supravegherea de tip B este pusă în aplicare și că punctele țintă relevante au fost atinse precum și
4. care este:
a) fie în situația următoare:
i) în țară sau în regiune nu a fost detectat nici un caz de ESB sau s-a demonstrat că orice caz de ESB rezulta dintr-un import și că a fost complet distrus;
ii) criteriile au fost respectate cel puțin șapte ani, și
iii) a fost demonstrat, prin intermediul unui nivel adecvat de control și audit, că timp de cel
puțin opt ani nu au fost folosite ca hrană pentru rumegătoare nici făina de carne sau oase, nici jumările de seu provenite de la rumegătoare;
b) sau în situația următoare:
i) s-au semnalat unul sau mai multe cazuri indigene de ESB în țară sau în regiune dar fiecare caz indigen de ESB s-a născut cu mai mult de 11 ani în urmă;
ii) criteriile au fost respectate cel puțin șapte ani;
iii) a fost demonstrat prin intermediul unui nivel adecvat de control și audit că timp de cel puțin opt ani nu au fost folosite ca hrană pentru rumegătoare nici făina de carne sau oase, nici jumările de seu provenite de la rumegătoare;
iv) următoarele animale, dacă sunt în viață în țară sau în regiune, sunt identificate în mod permanent, iar deplasările acestora sunt controlate, și în cazul sacrificării sau decesului, acestea sunt distruse complet:
toate cazurile de ESB;
toate bovinele care, în timpul primului an de viață, au fost crescute împreună cu cazuri de ESB, și care, în urma anchetelor, s-a demonstrat că în această perioadă au consumat aceeași hrană potențial contaminată, sau
dacă rezultatele anchetelor la care se face referire la a doua liniuță nu sunt concludente, toate bovinele născute în același șeptel de animale și într-o perioadă de 12 luni care a precedat sau care a urmat de la apariția unui caz de ESB.

II. ȚARĂ SAU REGIUNE CU UN RISC CONTROLAT DE ESB:( România)
Țară sau regiune:
1. în care a fost întreprinsă o analiză de risc B pentru a fi identificați factorii de risc existenți și istorici;
2. care a demonstrat că au fost luate măsurile adecvate pentru a gestiona toți factorii de risc identificați, dar că aceste măsuri nu au fost luate pentru perioada relevantă de timp;
3. care a demonstrat că supravegherea de tip A este pusă în aplicare, în conformitate cu dispozițiile capitolului D, și că punctele țintă relevante au fost atinse, în conformitate cu tabelul 2, precum și

4. care este:
a) fie în situația următoare:

i) în țară sau în regiune nu a fost semnalat nici un caz de ESB sau s-a demonstrat că orice caz de ESB rezulta dintr-un import și că a fost distrus complet, criteriile sunt respectate și poate fi demonstrat prin intermediul unui nivel de control și de audit adecvat că rumegătoarele nu au fost hrănite nici cu făină de carne sau oase, nici cu jumări de seu provenite de la rumegătoare
ii) criteriile au fost respectate pentru o perioadă mai scurtă de 7 ani, și/sau
iii) nu poate fi demonstrat că alimentația rumegătoarelor cu făină de carne sau oase sau cu
jumări de seu provenite de la rume gătoare a făcut obiectul unor controale în ultimii opt ani;
b) sau în situația următoare:
i) în țară sau regiune a fost semnalat un caz indigen de ESB,
criteriile sunt respectate și poate fi demonstrat prin intermediul unui nivel de control și de audit adecvat că rumegătoarele nu au fost hrănite nici cu făină de carne sau oase, nici cu jumări de seu provenite de la rumegătoare,
ii) criteriile au fost respectate pentru o perioadă mai scurtă de șapte ani; și/sau
iii) nu poate fi demonstrat că alimentația rumegătoarelor cu făină de carne sau oase sau cu jumări de seu provenite de la rumegătoare a făcut obiectul unor controale timp de cel puțin opt ani
iv) următoarele animale, dacă sunt în viață în țară sau în regiune, sunt identificate în mod permanent, iar deplasările acestora sunt controlate, și în cazul sacrificării sau decesului, acestea sunt distruse complet:
toate cazurile de ESB, și
toate bovinele care, în timpul primului an de viață, au fost crescute împreună cu cazuri de ESB, și care, în urma anchetelor, s-a demonstrat că în această perioadă au consumat aceeași hrană potențial contaminată, sau
dacă rezultatele anchetelor la care se face referire la a doua liniuță nu sunt concludente, toate bovinele născute în același șeptel de animale și într-o perioadă de 12 luni care a precedat sau care a urmat de la apariția unui caz de ESB

III. ȚARĂ SAU REGIUNE CU UN RISC NEDETERMINAT DE ESB:
O țară sau o regiune al cărui statut în ceea ce privește ESB nu a fost încă determinat sau care nu satisface condițiile care trebuie îndeplinite de către țară sau regiune pentru a fi clasificată într-una din celelalte categorii.