Enterita Hemoragica

Enterita Hemoragica
Preluare dupa Boli Infectioase – FMVB
An 5 Semestrul 1

Boală i.c., specifică curcanilor în creştere, exprimată prin abatere, depresie imună,diaree sanguinolentă şi moarte bruscă.
Răspândită în toate ţările unde se creşte intensiv curca.
ETIOLOGIE:
– Adenovirus de grup II (grup comun cu v. bolii splinei marmorate a fazanului şi cu v. splenomegaliei găinii);
– se cultivă pe limfocite B de curcan sau găină.
EPIDEMIOLOGIE
– Receptivitate: curcanul, fazanul, găina cu virusurile specifice
– 610 săpt. la curcan; 38 săpt fazan BSM, puiul de gril şi găini ouătoare
– v. splenomegaliei; posibilă la toate categoriile de vârstă.
– Cale de transmitere: orizontală.
– Sursa: virusul eliminat prin fecale pe aşternut, în apa de băut, pe obiecte de inventar, diseminat de vectori pasivi.
– Dinamica: enzootie/ trenantă, mortalitate variabilă 110%.
TABLOUL CLINIC:
– incubaţie 56 zile, urmată de: abatere, diaree cu sînge, moarte bruscă.
– Durata evoluţiei: 610 zile de la apariţia diareei.
TABLOUL LEZIONAL:
– cadavre palide – anemie;
– intestine congestionate/ destinse, cu coaguli de sânge roşubrun uneori necroze ale epiteliului intestinal şi depozite de fibrină puţin aderentă la mucoasă;
– splina mărită, marmorată, friabilă;
– congestie pulmonară, cordul palid;
– ficat mărit şi/sau palid, peteşii pe organe.
– Histopatologic:
– congestie duodenală, degenerescenţa epiteliului apexului vilozităţilor → hemoragie;
– incluzii intranucleare în splină şi alte organe SRE;
– splina: hiperplazia pulpei albe, necroza celulelor limfoide şi proliferarea celulelor SRE cu incluzii intranucleare.
DIAGNOSTIC
– diferenţial faţă de reticuloendotelioză, boala Marek, leucoze, infecţii bacteriene, intoxicaţii, micotoxine.
– Confirmare:
– incluzii intranucleare în limfocitele splenice sau imunofluorescenţă / imunoperoxidază pe ţesuturi
– izolarea virusului bioprobă pe păsări de 510 săptămâni
– serologic: ID, ELISA
PROFILAXIE
– seroterapie cu ser de convalescent;
– măsuri sanitare;
– vaccinuri cu tulpini vii, apatogene de necesitate.