Curs 11 (partea IX) Substante Colorante

Substante Colorante
An 3 Semestrul 1
Curs 11 (partea IX)

Preluare dupa Farmacologie – FMVB

1. Derivaţi acridinici
Rivanolul (Etacridină lactică) este o pulbere de culoare galbenă cu gust amar. Este o substanţă incompatibilă cu clorura de sodiu, cu cloramina, cu iodul, cu taninul, cu sărurile de argint. Acţionează bactericid mai ales faţă de cocii piogeni, streptococii fiind mai sensibili decât stafilococii. Nu tulbură fagocitoza şi nici nu este iritant, neprecipitând proteinele tisulare. Este indicat sub formă de soluţii apoase în concentraţie de 1-2 %o pentru spălarea plăgilor cu multă secreţie, murdărie, spălături ale mucoaselor şi intramamar în mamite streptococice. Se eliberează din farmacie sub formă de soluţie 1 %o în flacoane de 50 şi 100 ml.

2. Derivaţii trifenilmetanului
Pioctanina (Violet de genţiana) se prezintă sub formă de cristale de culoare brună cu reflexe metalice, solubile în apă şi în alcool, dând soluţii bleu-violet. Posedă acţiune antibacteriană şi antifungică, astringentă şi antihelmintică (oxiuroză). Se utilizează sub formă de soluţii apoase sau alcoolice în concentraţie de 1 – 2 % pentru spălarea plăgilor, în tratamentul eczemelor, decubitelor, rosăturilor de ham, dermatitelor şi vaginitelor micotice precum şi în stafilococii cutanate.

3. Derivaţii tiazinici
Albastrul de metilen (clorură de tetrametiltionină). Se prezintă sub formă de pulbere cristalină, de culoare albastră închis, solubilă în apă. Manifestă incompatibilitate cu oxidantele şi reducătoarele; reducătoarele îl decolorează, trecând în leucoderivat, iar oxidantele îl recolorează.

Asupra tegumentului lezat, în caz de arsuri sau plăgi, determină o uşoară acţiune analgezică locală, o antisepsie moderată, dar durabilă, nefiind iritant. Pentru aceste calităţi se recomandă sub formă de soluţii 1 %o sau pulberi 1 – 3 %. Soluţiile 0,1 – 1 % se folosesc în tratamentul plăgilor de vară, ulcerelor interdigitale, stomatitelor şi arsurilor.
Soluţiile 1 – 2 %o sunt indicate în oftalmologie, în ginecologie, pentru stimularea burjeonării plăgilor. Colutoriile cu 2 – 3 % albastru de metilen se întrebuinţează în tratamentul ulcerelor bucale. La păsări se recomandă a se utiliza profilactic în bolile infecţioase, în apa de băut în concentraţie de 1/15.000 şi curativ 1/4000 – 1/5.000. Albastrul de metilen fiole de 2 ml 2 % se utilizează în intoxicaţii cu acid cianhidric, cianuri, nitriţi, sulfamide, stări de hipoxie, deoarece activează respiraţia celulară care este inhibată prin blocarea citocromoxidazei sau prin formarea de methemoglobină. În cazul intoxicaţiilor methemoglobinice, leucoderivatul reduce fierul trivalent al methemoglobinei, reoxidându-se, determinând o reactivare rapidă a hemoglobinei.
Soluţia se injectează intravenos, o dată pe zi, timp de 3 – 5 zile, în doză de 1 mg/kg (1 ml/20kg). Se poate asocia cu glucoza care favorizează acceptarea şi eliberarea hidrogenului de către albastrul de metilen. Medicamentul se elimină prin rinichi, colorând urina în verde şi ulterior în albastru, putându-se utiliza şi ca un test al filtrabilităţii renale, având totodată efect antiseptic urinar. Doza la om per os este de 50 – 300 mg pe zi. Soluţia 1 % de albastru de metilen se prezintă sub formă de flcoane de 50 ml, 100 ml şi 1000 ml.

Alte antiseptice si dezinfectante

Din categoria antisepticelor şi dezinfectantelor, o importanţă deosebită pezintă substanţele folosite pentru dezinfecţia aerului din încăperi. Se utilizează adesea asocieri de compuşi naturali (uleiuri eterice) şi compuşi sintetici.
Oo-cide (Antec) este un dezinfectant cu spectru larg, cu efect foarte bun mai ales asupra coccidiilor. Se comercializează sub următoarele forme: un pachet care conţine clorură de amoniu, un surfactant şi fenolftaleină, iar al doile pachet , hidroxid de sodiu şi diclorfen. Cele două pachete se diluează cu 30 l apă.
Atlantol (Biosan) conţine o asociere de săpun de potasiu, hipoclorit de sodiu şi clor activ. Se foloseşte pentru dezinfecţia adăposturilor, abatoarelor (0,5-1%).
Misoseptol (Merial) este un dezinfectant care conţine până la 90% uleiuri eterice volatile foarte active (camfor, eucaliptol, ulei de pin etc.). Se prezintă sub formă de lichid uleios clar, care emulsionează cu apa. Este virulicid, bactericid, fungicid, mai ales pentru aerul din încăperi.
Se fac aspersiuni în hale chiar şi în prezenţa animalelor, preventiv în unele boli precum pasteureloza, iar efectul bacteriostatic şi fungistatic se manifestă la concentraţii mici 1/2000-1/20.000.
Farm-Fluid (Antec) este un amestec de acizi organici surfactanţi şi substanţe biocide.
Este un lichid brun-vâscos, cu miros acetic. Se fac soluţii 1% care au un pH = 2 şi este biodegradabil în 7 zile.
Se foloseşte în concentraţii de 1/50 sau 1/100 în funcţie de boală în: antrax, bruceloză, pseudopestă, turbare, boala Marek, boala Aujeszki, iar în diluţii de 1/400 este şi antifungic.
Deconex 53 IN (Borer) este un amestec de alchilamină, clorură de dimetilamoniu, inhibitori de coroziune, agenţi de umectare. Nu este iritant şi are un spectru foarte larg.
Este folosit pentru menţinerea instrumentarului chiurgical, dezinfecţia sălilor de operaţie, abatoare.