Antiseptice si dezinfectante stabile Curs 11 (partea V)

Antiseptice si dezinfectante stabile
An 3 Semestrul 1
Curs 11 (partea V)

Preluare dupa Farmacologie – FMVB

Acizii

Intensitatea acţiunii lor dezinfectante este proporţională cu gradul de disociere. Unii acizi anorganici disociază mai bine (acidul azotic, acidul sulfuric), alţii mediocru ( acidul fosforic, acidul fluorhidric), iar alţii slab (acidul boric, acidul carbonic). Acizii pot fi astrigenţi, iritanţi şi caustici. Mai sunt şi antifungici, iar per os antifermentescibili.
1. Acidul acetic (Acidum aceticum, CH3-COOH). Lichid limpede cu miros înţepător caracteristic. În concentraţie de 96 % substanţă activă este oficinal şi se păstrează la Separanda. Oficinal este şi cel cu concentraţia de 28 – 32 %, un lichid cu miros de oţet. Oţetul (Acetum) este neoficial şi conţine 6 – 9 % acid acetic. În soluţie 1 % acidul acetic posedă acţiune antiseptică, astrigentă, antifermentescibilă şi eupeptică; este bactericid, insecticid, iritant şi chiar agent antiinflamator, la 2 – 3 % acţionează moderat cheratolitic, iar la concentraţii mai mari produce efect caustic. Se utilizează ca antiseptic, astrigent şi antiflogistic sub formă de comprese 0,5 – 2 %, ca antizimotic, antiputrid, digestiv şi antidot în intoxicaţii cu alcalii, în soluţie de 0,5 – 1 %, dozele fiind de 200 – 1000 ml la animalele mari.
2. Acidul clorhidric (Acidum hydrocloricum, HCl). Lichid limpede cu 35-38 % HCl gazos, incolor, fumegând. Se păstrează la Separanda. Este oficinal, ca şi acidul clorhidric diluat 10 %.
Acidul clorhidric este bactericid şi sporicid. Se întrebuinţează pentru dezinfecţia gunoaielor şi a pieilor brute infectate cu antrax, în soluţie 2 % cu adaos de clorură de sodiu 10 % la temperatura de 20 – 30 0 C, timp de 40 ore sau la 400 C timp de 9 ore.
Mai posedă şi acţiune eupeptică în soluţii de 0,1 – 0,5 %, în doze de 10 – 30 g la animale mari, 1 – 5 g la animale mijlocii şi 0,1 – 0,5 g la animalele mici.
3. Acidul sulfuric (Acidum sulfuricum, H2SO4). Lichid limpede, vârscos, foarte avid de apă, foarte corosiv. Este un reactiv oficinal. Substanţele organice se distrug în prezenţa lui. Se păstrează la Separanda. Este util pentru dezinfecţia gunoaielor, pardoselilor, grajdurilor, etc., în soluţii 4 – 5 %, uneori în amestec cu fenol brut. Asupra sporilor de antrax acţionează mai slab decât HCl.
4. Acidul lactic (Acidum lacticum, CH3-CHOH-COOH). Substanţă oficinală, este de fapt un amestec de acid lactic cu acid lactil acetic. Este un lichid siropos, slab gălbui, acru, cu miros vag particular. În funcţie de concentraţie poate fi antiseptic, antifermentescibil, iritant. Se recomandă în gastroenterite la viţei şi mânji, diluat în mucilagii, 1 – 2 % în doze de 4–8 g. Are electivitate pentru ţesuturile patologice, determinând asupra lor efect caustic.
5. Acidul benzoic (Acidum benzoicum, C6H5-COOH). Lamele albe, mătăsoase, uşor aromatice cu gust acrişor şi iute. Este oficinal. Posedă proprietăţi antiseptice, antifungice, antipruriginoase şi uşor antipiretice. Se recomandă mai ales ca substanţă conservantă pentru alimente şi medicamente.
6. Acidul boric – este o pulbere albă care în prezenţa alcoolului arde cu flacără verde. Se dizolvă în apă până la o concentraţie de 4 %.
Se utilizează în:
– oftalmologie – instilaţii 3 – 4 % în conjunctivite, blefarite, ulcere corneene;
– în stomatite sub formă de glicerină boricată 20 %;
– în afecţiuni cutanate – unguente 10 %;
– în ginecologie – spălături 3 – 4 %.
Nu se aplică pe suprafeţe mari şi nu se administrează per os întrucât este toxic.
Lacrisept – este o soluţie oftalmică ce conţine acid boric şi care se utilizează în oftalmologie pentru igiena ochiului
7. Acidul salicilic – este o pulbere de culoare albă. Acţionează bactericid şi fungicid prin inhibarea sintezei acidului pantotenic.
Se utilizează în dermatomicoze, afecţiuni podale, eczeme infectate sub formă de soluţii 1 – 5 %, unguente 10 %, pulberi compuse. Utilizat în concentraţii mari are acţiune caustică şi cheratolitică.
Preparatul Clavusin se utilizează în tratamentul bătăturilor la om şi conţine acid salicilic 19,3 %, acid lactic 19,3 % şi acetonă.
Un alt preparat este produsul Crezogal – unguent care posedă acţiune antiseptică şi cheratolitică şi se recomandă în pododermatită infecţioasă. Se îndepărtează ţesuturile mortificate iar apoi se aplică unguentul pe toată unghia iar animalele tratate vor fi mutate pe un aşternut curat.
• Otisept – este o soluţie ce conţine acid salicilic, acid benzoic şi acid lactic şi se utilizează în profilaxia şi tratamentul otitelor bacteriene.
• Otto-cleans – este o soluţie în flacoane cu picurător ce conţine 2% acid salicilic şi posedă acţiune cheratolitică, cheratoplastică, slab antiseptică, uşor caustică, fiind utilizată la curăţarea conductului auditiv extern la câini şi pisici aplicându-se de 2 – 3 ori pe zi.
• Ottosan soluţie otică – cu 3 % acid salicilic în excipient, flacoane de 50 şi 10 ml pentru igiena urechii.
Preparatul, prin prezenţa acidului salicilic, are acţiune antiseptică şi antipruriginoasă, având şi uşoare proprietăţi cheratolitice care îi permit desprinderea crustelor şi curăţirea cerumenului fără a irita mucoasa pavilionului urechii.
Se aplică câteva picături de soluţie în pavilionul urechii, pentru menţinerea igienei urechii la câini şi pisici sau pentru tratamentul eczemelor sau otitelor externe. După câteva minute, pavilionul urechii se curăţă.
• Otosolv – este o soluţie cerumenolitică ce conţine 5 % xilen, 0,2 % timol, 0,1 % mentol şi 0,1 % acid salicilic folosită pentru igenizarea conductului auditiv intern şi extern la câini şi pisici, precum şi pentru prevenirea şi tratamentul otitelor. Se aplică 1 – 2 ml soluţie de 1 – 2 ori pe săptămână la nivelul conductului auditiv, apoi se face masaj uşor pentru uşurarea scoaterii cerumenului lichefiat.
• Mamosept – este un unguent ce conţine 0,4 % acid malic, 0,1 % acid salicilic şi 0,02 % acid benzoic care are efect antiseptic şi se foloseşte în tratamentul infecţiilor pielii, ugerului. Se aplică în strat subţire pe zonele afectate de 2 – 3 ori/zi timp de 3 – 5 zile.
8. Acidul picric – soluţia 1 % are efect bactericid, cheratoplastic, astrigent şi cicatrizant şi se foloseşte în tratamentul plăgilor mici, superficiale, precum şi în arsuri la nivelul tegumentului

9. Acidul tricloracetic – se prezintă sub formă de cristale incolore, cu miros înţepător, foarte caustice, solubile în apă şi alcool. Se diluează 1/3 şi devine un caustic blând ce coagulează proteinele tisulare. Se utilizează în plăgi purulente umede, ulcere, stomatite ulceroase, la cabaline în leziuni ale copitei, vaginite.