Antiseptice si dezinfectante reducatoare Curs 11 (partea IV)

Antiseptice si dezinfectante reducatoare
An 3 Semestrul 1
Curs 11 (partea IV)

Preluare dupa Farmacologie – FMVB

1. Formaldehidă (Metanal) – este un gaz incolor, înţepător, solubil în apă şi alcool şi se păstrează la Separanda.
Soluţia oficinală 40% se numeşte formol sau formalină şi este un lichid limpede, incolor, cu miros înţepător. Nu se recomandă conservarea la temperaturi sub 10°C deoarece polimerizează şi devine aproape inactiv. Efectul antimicrobian este direct proporţional cu creşterea temperaturii la concentraţii moderate (1-4%).
Sub influenţa oxigenului în medii alcaline, formaldehida se transformă uşor în acid formic, fiind un agent puternic reducător care se combină reversibil cu grupările –NH2 ale proteinelor bacteriene (albumine, gelatină), pe care le precipită.
Astfel, sub acţiunea formolului, bacteriile şi toxinele sunt denaturate dar îşi păstrează puterea antigenică, fenomen pe care se bazează folosirea ca adjuvant la prepararea vaccinurilor.
Formolul este incompatibil cu: amoniacul, tanin, fier, cupru, argint, iod, permanganat de potasiu, apă oxigenată.
Formaldehida în soluţii este puternic bactericidă, nu atacă textilele, plasticul şi metalele, nu este decolorată şi nici intens toxică.

Se folosesc soluţii de 1-4% pentru dezinfecţii în boli precum: febra aftoasă, pesta porcină, turbare, rujet, variola ovinelor, agalaxia contagioasă.
În concentraţii de 3% se asociază cu 3% hidoxid de sodiu sub formă de aspersări, folosindu-se 1 litru/m2.
Sub formă de vapori, acţionează iritant, mai ales la nivelul mucoaselor.
Soluţiile diluate posedă acţiune iritantă asupra tegumentelor, după ce, în prealabil, a avut acţiune uşor astringentă. Acest efect este datorat deshidratării ţesuturilor şi diminuării secreţiilor glandulare.
În anumite situaţii se pot folosi şi soluţii mai concentrate(5%) în pesta aviară sau pentru formolizarea penelor.
Pentru dezinfectarea incubatoarelor se poate apela la fumigaţii, printr-o reacţie de oxidoreducere între permanganatul de potasiu şi formaldehidă, în urma căreia se va produce formaldehidă gazoasă, printr-o reacţie exotermă.
Soluţiile 4% pot fi utilizate şi la întărirea pernuţelor plantare la ogarii de curse.
Formolul se mai poate utiliza ca antifermentescibil, în papilomatoză, colici şi toxiemii (2-18%) şi pentru conservarea pieselor anatomice şi histologice (10%).
2. Paraformaldehida se condiţionează sub formă de comprimate de 1g. Prin încălzirea acestora, în prezenţa umidităţii, se eliberează formaldehida.
Sunt necesare 3 comprimate pentru 1 m3 de spaţiu.
3. Glutaraldehida este un produs mai puţin iritant pentru piele şi mucoase, posedă acţiune bactericidă la concentraţii de 0,4%, antifungică la concentraţii de 0,5% şi virulicidă la concentraţii de 1%.
Activitatea glutaraldehidei este amplificată prin asocierea cu agenţi cuaternari şi rămâne neschimbată în prezenţa proteinelor.
Se consideră că prezintă activitate maximă la concentraţia de 2% la pH-ul 7,5-8,5.
Se foloseşte la sterilizarea instrumentarului: endoscoape, termometre, echipamente din material plastic sau cauciuc ce nu pot fi sterilizate prin metode termice.
Exemple de preparate comerciale care conţin glutaraldehidă: Aseptol 2000, Buraton 10F, Indicin T, Remanol-Plus, Sogeval etc.
4. Urotropina (Metenamina, Methenaminum). Se obţine din aldehida formică cu amoniac. Este o substanţă oficinală, pulbere albă, inodoră, dulce-amară, care sublimează prin încălzire. Ca atare, nu are acţiune antimicrobiană şi nici iritantă asupra ţesuturilor, dar în mediu acid se descompune în formaldehida şi amoniac (metaboliţi activi). Adminsitrată per os se descompune în parte în stomac, pe care-l irită prin compuşii generaţi. Din intestin se absoarbe şi la nivelul mediilor acide o parte se descompune, altă parte eliminându-se după o jumătate de oră prin rinichi, acţionând ca antiseptic, uşor iritant şi diuretic, timp de 6 – 12 ore.
Metenamina se recomandă per os, intramuscular, subcutanat, intravenos, în pielite, cistite, anazarcă, soluţiile folosite fiind de 20 – 40 % în dozele: 5 – 20 g la animalele mari, 2 – 5 g la animalele mijlocii, 0,5 – 2 g la câini şi 0,4 – 1 g/kg la păsări.